Hasło wap

Transkrypt

Hasło wap
WAP
(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), Wireless Application Protocol - system dostępu
telefonów komórkowych do Internetu; zestaw technik umożliwiających przeglądanie specjalnie
przygotowanych, uproszczonych stron internetowych na wyświetlaczach telefonów komórkowych
wyposażonych w przeglądarkę WAP. Nie wymaga połączenia szerokopasmowego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Wskaźniki
społeczeństwa
informacyjnego
informacyjno-telekomunikacyjnych. GUS, Warszawa.
-
badania
wykorzystania
technologii

Podobne dokumenty