AB.6743.32.2016

Transkrypt

AB.6743.32.2016
Nr pisma
Lp.
1.
Nr sprawy
Inwestor
322.2016.DG
Adres i temat zamierzenia budowlanego
Data
wpływu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Data braku
wniesienia
sprzeciwu
Uwagi
Budynek mieszkalny jednorodzinny wg. projektu
typowego „Nina II Nova c 37 stopni PLUS”
12.01.2016r.
12.02.2016r.
Paweł i Marta Zwierzew
Dom jednorodzinny „Puchatek 2G”, dz. nr 186/7,
obr. Męcinka
27.01.2016
04.03.2016
Grzegorz Babula
Umieszczenie na
BIP po
uzupełnieniu
projektu pismem
nr 1756.2016.DG
Dom jednorodzinny „Noelia BIS-L”, dz. nr 186/6,
obr. Męcinka
27.01.2016
04.03.2016
Grzegorz Babula
Umieszczenie na
BIP po
uzupełnieniu
projektu pismem
nr 1755.2016.DG
Dom jednorodzinny „Juliusz Nowy”, dz. nr 186/8,
obr. Męcinka
27.01.2016
04.03.2016
Grzegorz Babula
Umieszczenie na
BIP po
uzupełnieniu
projektu pismem
nr 1757.2016.DG
Budowa powiązania kablowego sieci niskiego
napięcia stacji R-310-01 Wiejska z R-35
Kuziennicza.
28.01.2016
29.02.2016
Budowa powiązania kablowego sieci nN stacji R- 04.02.2016
306-2 Zębowice z R-39 Metalowców
07.03.2016
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 08.02.2016
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
09.03.2016
09.03.2016
AB.6743.32.2016
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 08.02.2016
wg. projektu typowego „Dom w Ideredach 6” wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu.
1516.2016.DG
Dobudowa pomieszczeń mieszkalnych .
AB.6743.11.2016.3
2.
916.2016.DG
AB.6743.19.2016
3.
917.2016.DG
AB.6743.20.2016
4.
918.2016.DG
AB.6743.21.2016
5.
952.2016.DG
AB.6743.22.2016.3
6.
Tauron Dystrybucja S.A
1208.2016.DG
Tauron Dystrybucja S.A
AB.6743.25.2016.2
7.
1312.2016.DG
AB.6743.31.2016
8.
Anna i Bogdan Skiba
Elżbieta i Krzysztof
Chrzanowscy
1342.2016.DG
Anna i Miłosz Sornat
9.
Agnieszka i Jan Kędzierscy
15.02.2016
Umorzone
postępowaniewycofanie
wniosku
w dn. 29.02.2016.
10.
1856.2016.DG
Radosław Prokopowicz
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 25.02.2016
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
25.04.2016
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 26.02.2016
20.04.2016
Budowa powiązania kablowego sieci niskiego
napięcia stacji R-328-5 Żwirowa z R-35
Kuziennicza.
08.03.2016
07.04.2016
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Mściwojowie położonej w granicach
działki nr 72.
15.04.2016
15.05.2016
Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowicach w
granicach działki nr 45/36, 91, 92/2, 101/1
27.04.2016
27.05.2016
Przebudowa dwutorowej linii napowietrzno28.04.2016
kablowej SN 20 kV L-314/332 na odcinku od
stacji PSW Paszowice do istniejącego słupa nr L332-8 L-314-9 w Zębowicach.
30.05.2016
Przebudowa drogi powiatowej nr 2622D oraz
budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w
Sichowie, gmina Męcinka.
09.06.2016
AB.6743.48.2016
11.
1899.2016.DG
AB.6743.49.2016
12.
Krzysztof Kałużny
2248.2016.DG
Tauron Dystrybucja S.A
AB.6743.51.2016.2
13.
3552.2016.DG
AB.6743.88.2016
14.
3902.2016.DG
Gmina Mściwojów
Gmina Mściwojów
AB.6743.104.2016
15.
3951.2016.DG
Tauron Dystrybucja S.A.
AB.6743.108.2016
16.
4341.2016.DG
Gmina Męcinka
AB.6743.109.2016
17.
4727.2016.DG
Gmina Jawor
AB.6743.118.2016
18.
4962.2016.DG
Iwona i Jan Praczyk
19.
5110.2016.DG
Dawid Fortuna
20.
5285.2016.DG
Barbara Bednarz
Zbigniew Adam Parzelka
10.05.2016
Sieci kanalizacyjne (tłoczone i grawitacyjne), sieć 20.05.2016
wodociągowa, sieć teletechniczna.
Budynek mieszkalny jednorodzinny typ
„TOLEDO/LMB 27”
27.05.2016
Dom jednorodzinny typ TK 28
01.06.2016
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 07.06.2016
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.