P R O G R A M IV RODZINNEGO PIKNIKU EKOLOGICZNEGO

Transkrypt

P R O G R A M IV RODZINNEGO PIKNIKU EKOLOGICZNEGO
PROGRAM
IV RODZINNEGO PIKNIKU EKOLOGICZNEGO
„Słowińskie ścieżki”
TERMIN:
06.08.2016 r. (sobota) w godz. 10.00-14.00.
MIEJSCE:
Parking Czołpino w Słowińskim Parku Narodowym - teren byłej jednostki wojskowej
W PROGRAMIE:
10.00 - 12.00
10.00 - 14.00
10.00 – 14.00
13.00 - 14.00
- przyjazd uczestników Pikniku, rejestracja grup rodzinnych
w PUNKCIE REJESTRACYJNYM, otrzymanie Karty zadań i gier do
wykonania
STREFA DZIECI - gry i zabawy dla najmłodszych do godz. 14.00
- gry i zabawy ekologiczno-sprawnościowe - rozgrywki ekologiczne na
poszczególnych stanowiskach edukacyjnych, na których za prawidłową
odpowiedź i zdobycie punktów grupy rodzinne otrzymują drobną nagrodę
- stoiska: Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, Fundacji Akcja Bałtycka,
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Stowarzyszenia „Słowiniec”
- wystawa fotografii przyrodniczych
- wyjątkowe atrakcje z okazji Wielkiego Dnia Pszczół
STREFA MULTIMEDIALNA
prezentacje multimedialne
∗ gatunki roślin miododajnych – godz. 11.00
∗ diaporama z gatunkami motyli – przez cały czas trwania Pikniku
- ognisko i zakończenie Pikniku, przekazanie nagród w Punkcie
Rejestracyjnym dla Rodziny w postaci zezwolenia na wstęp bez pobierania
opłat do SPN i jego obiektów
*******************************************************************************************
PARTNERZY

Podobne dokumenty