Ankieta - tabela 1

Transkrypt

Ankieta - tabela 1
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH – ANKIETA OCENIAJĄCA - ROK AKADEMICKI 2006/2007
SzJO ogółem - poszczególne pytania – średnia + średnia ogólna [w skali 1 (zdecydowanie nie) do 4 (zdecydowanie tak)]
Liczba udzielonych
odpowiedzi
Średnia
Najczęstsza
odwiedź
czy lektor był
dobrze
przygotowany
wykorzystanie
materiałów i
pomocy
jasna
prezentacja
materiału
punktualne
rozpoczynanie
i kończenie
zajęć
obiektywność
zadawane
w ocenie
prace
pracy i
domowe
osiągnięć
atmosfera i
kontakt ze
studentami
zaangażow możliwość
anie i
podniesienia
entuzjazm kompetencji
Średnia
ogólna
5477
5469
5457
5462
5466
5439
5465
5466
5461
5480
3,75
3,44
3,56
3,68
3,35
3,42
3,73
3,25
3,25
3,49
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,56