Przy zakupie czterech dowolnych pipet HTL* statyw 4

Transkrypt

Przy zakupie czterech dowolnych pipet HTL* statyw 4
O F E R TA
S P E C J A L N A
H T L
K O L O R O W E S TAT Y W Y
Przy zakupie czterech dowolnych pipet HTL*
statyw 4-stanowiskowy z barwionej plexi
GRATIS!
Wy b i e r z s w ój ulubiony kolor!
T R A NSPA RE N T N Y
T R A N S PARENTNY
T R AN SPAREN T N Y
CZERWONY #5461
ŻÓŁTY #5462
NIEBIESKI #5463
BIAŁY #5464
ZIELONY #5465
RÓŻOWY #5466
*Promocja dotyczy wszystkich pipet jednokanałowych i wielokanałowych z serii:
DISCOVERY PRO, DISCOVERY Comfort, LABMATE PRO, OPTIPET TE i CLINIPET + .
Nie dotyczy pipet w Zestawach Startowych.
Promocja trwa od 12 kwietnia do 30 czerwca 2016.
Uwaga! Kolory na zdjęciach mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych
kolorów wyrobów.
Adresy dystrybutorów HTL dostępne są na www.htl.com.pl
PZ HTL S.A.
Daniszewska 4
03-230 Warszawa
Tel.: 22 492 19 00
Faks: 22 492 19 93
E-mail: [email protected]
Informacje o nowościach oraz porady
praktyczne znajdziesz na stronie:
www.htl.com.pl
Wszelkie prawa zastrze¿one. Produkty opisane w niniejszej ulotce s¹ dostêpne w ograniczonym zakresie i podlegaj¹ zmianom technicznym. B³êdy s¹ dopuszczalne.
PZ HTL S.A. zastrzega sobie prawo ulepszania lub innego modyfikowania swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. © 2015 PZ HTL S.A.