Arkusz danych składników Krochmal na zimno

Transkrypt

Arkusz danych składników Krochmal na zimno
ARKUSZ DANYCH SKŁADNIKÓW
Wg Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 z późniejszymi zmianami , Załącznik VII D
Nazwa produktu : KROCHMAL NA ZIMNO
PRODUCENT : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KROFIX” Jan Kaszuba
Rychnowy – Przylesie , ul.Modrzewiowa 4, 77-300 CZŁUCHÓW
Tel/fax : (48) 598324662
www.krofix.com.pl
WYKAZ SKŁADNIKÓW W PRODUKCIE GOTOWYM:
- Sodium Chloride
- Skrobia ziemniaczana
- Sodium Percarborate
- Sodium sulphate
- Sulfo krzemian sodowo aluminiowy
- Parfum
- Boraks – E - 285
Tabela korelacji między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami
CAS:
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/

Podobne dokumenty