instrukcja ET-20 iOS

Komentarze

Transkrypt

instrukcja ET-20 iOS
 ANGEL GTS
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET-­‐20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: • Urządzenie ET-­‐20 • Ładowarka 220V z wyjściem USB • Przewód USB • Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora ET-­‐20 GPS Wymiary 65 x 36 x 14 [mm] Waga 35 g Łączność GSM, GPRS Częstotliwości GSM 900/180/850/1900 MHz Dokładność GPS < 2.5 m ‘Cold / Warm / Hot Start’ 32 / 11 / 1 [s] Zakres napięcia zasilającego 5 V DC Temperatura przechowywania od -40 C do 85 C o
o
Temperatura w czasie użytkowania od -20oC do 80oC 2 Instalacja – karta SIM Instalacja karty SIM przebiega w następujący sposób: 1. Należy odkręcić i zdjąć tylną osłonę lokalizatora, 2. Włożyć aktywną kartę w przeznaczony na to port, 3. Nałożyć osłonę z powrotem i dokładnie dokręcić. Instalowana karta SIM musi mieć wyłączone sprawdzanie kodu PIN. Karta SIM powinna umożliwiać wysyłanie SMSów oraz zawierać pakiet Internetu (min. 300Mb miesięcznie). Przygotowanie do instalacji – ładowanie baterii Podczas pierwszego ładowania należy naładować baterię do końca. Może to zająć ok. 2-­‐3h. W czasie ładowania niebieska dioda będzie świecić się ciągłym światłem. Kiedy bateria będzie naładowana, urządzenie poinformuje o tym przez miganie niebieskiej diody. 3 Uruchamianie urządzenia Lokalizator ET-­‐20 różni się zasadniczo od innych urządzeń tym, że na jego obudowie nie znajdziemy żadnego przycisku. • Uruchamianie: włożenie karty sim i podłączenie ładowarki automatycznie uruchamia urządzenie • Wyłączanie: należy ręcznie wysłać komendę SMS: OFF nie zamieszczamy tej opcji w aplikacji aby nie wyłączyć przypadkowo urządzenia w trakcie monitorowania. Włączenie jest możliwe poprzez podłączenie zasilacza lub przełącznikiem pod obudową. W celu włączenia i wyłączenia urządzenia można też użyć przełącznika umieszczonego pod obudową. Brak przełącznika na zewnątrz uchroni przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia przez psa np. podczas przechodzenia przez krzaki. 4 Przygotowanie do instalacji – stany lokalizatora Najlepszy zasiąg uzyskasz umieszczając lokalizator na zewnątrz budynków. 5 Konfiguracja urządzenia (widoki ekranów wersji iOS) 1. Sprawdź, czy masz w telefonie dostęp do Internetu. 2. Zainstaluj aplikację AngelGTS na swoim smartfonie. 3. Zarejestruj się wybierając jedną z trzech opcji a następnie zaloguj na swoje konto. 4. Uwaga – jeśli chcesz dodać urządzenie do innego konta, najpierw usuń je z listy na koncie do którego zostało przypisane. 6 Konfiguracja urządzenia • W menu głównym wybierz opcję „Dodaj urządzenie”. • Uzupełnij dane urządzenia: o Nazwa urządzenia – dowolna, o IMEI – znajduje się na urządzeniu lub opakowaniu, o Numer SIM – numer telefoniczny karty SIM włożonej do urządzenia, o Rodzaj – wybierz ET-­‐20, o Kolor trasy – wybierz kolor, którym będzie oznaczane urządzenie na mapie, o Ikona urządzenia – wybierz pasującą ikonę. 7 Konfiguracja podstawowa • Po dodaniu urządzenia rozpocznie się konfiguracja podstawowa za pomocą wysyłania smsów. Aplikacja poprowadzi Cię przez kolejne ustawienia. W czasie konfiguracji należy podać następujące dane: o Numer administratora – podaj numer telefonu, z którego będziesz zarządzał lokalizatorem (należy podać numer telefonu, na którym zainstalowany AngelGTS) i nacisnąć Wyślij SMS, o Adres IP – adres IP i port są wpisane w aplikacji, należy tylko wysłać SMS do lokalizatora, o APN – podaj APN operatora karty, która znajduje się w urządzeniu (najczęściej nazwa to „internet” lub w przypadku kart telemetrycznych Play – „playmetric”, pozostałe pola zostaw puste). 8 Konfiguracja podstawowa – ekrany Konfiguracja podstawowa – uwagi • Na każdym z ekranów należy potwierdzić wysłanie SMS-­‐a. Jeżeli wszystkie poprzednie kroki tego poradnika zostały wykonane i lokalizator znajduje się w zasięgu GSM, to powinien wysyłać potwierdzenia odebrania kolejnych parametrów. • Po zakończeniu konfiguracji urządzenie powinno być widoczne na mapie, jeśli jest w zasięgu GPS. 9 Ustawienia zaawansowane • Numery SOS – autoryzowane numery, które mają prawo do korzystania z urządzenia (np. nasłuchiwania) • Strefa czasowa – strefa czasowa, którą powinno się posługiwać urządzenie. • Tryb GPRS – możliwość wyłączenia na urządzeniu opcji z łączeniem się z GPRS, • Częstotliwość pozycjonowania – jak często urządzenie powinno wysyłać dane o lokalizacji na serwer, • Nasłuch – czy zezwalać numerom SOS na słuchanie okolic urządzenia. • Diody sygnalizacyjne – ustawienie, czy diody powinny świecić na urządzeniu, wyłącz urządzenie – wysyła SMS, który wyłącza urządzenie, • Przywrócenie ustawień fabrycznych – resetuje wszystkie ustawienia, • Restart – wyłącza i uruchamia ponownie urządzenie. 10 Alerty 11 Informacje • Zapytaj o lokalizację – zwraca informację o aktualnym położeniu lokalizatora, • Status – informuje o poziomie naładowania baterii oraz o aktualnych ustawieniach lokalizatora, • Wersja – urządzenie zwraca informację o swoich danych, m. in. numer IMEI. Urządzenie automatycznie wysyła powiadomienie o niskim poziomie baterii (jeśli opcja ta nie została wyłączona). 12 Geo – strefy – wirtualne ogrodzenia Skonfiguruj nową geo-­‐strefę.
13 Ustaw geo-­‐strefę na mapie.
Ekran główny Kliknięcie na nazwę wyświetli ikony funkcyjne urządzenia.
Zaznaczenie ikony sprawi, że urządzenie będzie wyświetlane na mapie (zielone kółko).
Edycja urządzenia i wysyłanie poleceń.
Przejście do ekranu mapy.
Usunięcie urządzenia.
Wykonanie połączenia telefonicznego z urządzeniem.
Wyświetlenie alertów geo-­‐
stref.
Opcje udostępniania – pozwalają na dzielenie się urządzeniem z innymi użytkownikami aplikacji Angel GTS.
14 Ekran mapy Odświeżenie informacji o położeniu z serwera Angel GTS.
Odnalezienie urządzenia na mapie
Ustawienie przedziału czasowego wyświetlania trasy od ostatniego odczytu pozycji.
15 Problemy i porady Problem Brak położenia na mapie Powód Rozwiązanie Brak sygnału GSM Sprawdzenie zasięgu w miejscu położenia lokalizatora, sprawdzenie diód sygnalizacyjnych, wysłanie komendy ‘Status’ z zakładki Informacje. Brak sygnału GPS Jak wyżej Brak środków na koncie lub nieważna karta SIM Serwer nie odpowiada Sprawdzenie stanu konta, doładowanie stanu konta lub wymiana karty SIM urządzenia. Brak komunikacji z serwerem Włączenie’ Trybu GPRS’ w zakładce Zaawansowane lub ustawienie poprawnego APN. Brak połączenia z Internetem Sprawdzenie, czy smartfon łączy się z siecią. Konserwacja serwera Ponowić próbę kilkanaście minut później. 16