Eros i agape.indd - Teologia Polityczna

Transkrypt

Eros i agape.indd - Teologia Polityczna
UMIŁOWAŁ NAS, GDY BYLIŚMY NIEPRZYJACIÓŁMI
Spis treści
PRZEDMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1. Miłość chrześcijańska, perła między dwoma połówkami
muszli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cool jazz czy hot jazz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Dwie miłości, których nie można ze sobą pogodzić? . . . 10
Powrót do syntezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Chrystus – pierwszy przedmiot ludzkiego erosa . . . . . . . 17
2. Także Bóg pragnie człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miłość Boga w wieczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miłość Boga w stworzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miłość Boga w Objawieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miłość Boga we Wcieleniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeśli to nie jest miłością… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwierzyliśmy miłości Bożej! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
26
28
29
31
33
3. Miłość niech będzie nieobłudna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. . . . . . . . . . . . .
Miłujcie się szczerym sercem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miłość buduje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
44
48
77
SPIS TREŚCI
4. Miłość czynna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktyka miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problem społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Refleksja teologiczna: teologia liberalna i dialektyczna. . .
Społeczna nauka Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Służyć, a nie być obsługiwanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
55
58
63
65
5. Umiłował nas, gdy byliśmy nieprzyjaciółmi . . . . . . . . . . 69
78

Podobne dokumenty