KATECHEZA 4 BÓG KOCHA NAS PRZEZ RODZINĘ

Transkrypt

KATECHEZA 4 BÓG KOCHA NAS PRZEZ RODZINĘ
KATECHEZA 4
BÓG KOCHA NAS PRZEZ RODZINĘ
Dziękuję Ci Boże
za moją rodzinę.
Dziękuję ci za to
Że mnie bardzo
kochasz.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dlaczego taki temat? Dziecko wyobraża sobie Boga według
obrazu ojca. Matkę Bożą według obrazu matki. Stosunek
do Boga polega na miłości. Nie nauczymy dziecka miłości,
jeśli w rodzinie nie jest praktykowana na co dzień miłość.
Miłość powinna być rozumna i mieć na celu dobro dziecka.
Nie bójmy się stawiać dzieciom wymagania, a jednocześnie
z cierpliwością i wyrozumiałością przyjmujmy ich grymasy
i psoty.

Podobne dokumenty