Załącznik nr 1: do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego

Transkrypt

Załącznik nr 1: do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego
Załącznik nr 1: do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do
produkcji rolnej na rok 
 luty  sierpień
Lp.
Nazwa załącznika*
Ilość
zakupionego
oleju
napędowego
(w litrach)
Liczba
załączników
Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Ogółem:
* Nr faktury VAT, data zakupu paliwa, umowa dzierżawy.
………………………………………
Podpis - imię i nazwisko

Podobne dokumenty