TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ul. Szucha 12 a 00-918

Transkrypt

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ul. Szucha 12 a 00-918
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Zarząd
WrOclaw .21.06.2012 r.
Rodzinnego Oqrodu Działkowego
.RADOŚĆ ŻYCIA w® Wrocławiu
NIP 894-26-05*669
TRYBUNAŁ
KONSTYTUCYJNY
ul. Szucha 12 a
00-918 Warszawa
PROTEST
Przesyłając p ro t e s t do Trybunału Konstytucyjnego RP łączymy się
z ponad milionem rodzin działkowców i wyrażamy głęboki niepokój
w obawie uchylenia ustawy z dnia 8.07.2005 r o rodzinnych ogrodach
działkowych z powodu , iż jest ona rzekomo niezgodna z konstytucją RP.
W okresie siedmiu lat funkcjonowania ogrodów działkowych
na podstawie wymienionej ustawy sprawdziła się rola samorządu
działkowców w zarządzaniu zasobami ogrodów na rzecz użytkowników
działek. Ogrody działkowców w Europie w niektórych krajach
funkcjonują ponad 100 l a t . W Polsce przedwojennej również były.
Ogrody działkowe , w wolnej Polsce na podstawie ustawy o ogrodach
działkowych z 2005 r. funkcjonują bardzo dobrze.
Ponad milion działkowców z rodzinami włożyła ogromny wkład pracy
własnej w zagospodarowanie działek , głównie pod uprawy warzyw
i owoców. W środowisku działkowców zdecydowaną większość 80 %
stanowią osoby niezamożne , z tych względów uzyskane plony z działek mają znaczący wpływ na poprawę ich warunków bytowych.
Oprócz upraw ogród jest cennym miejscem do wypoczynku
z rodziną dla najbiedniejszych , gdyż nie stać ich na wczasy zagraniczne
czy krajowe .
W związku z powyższym uważamy , że nasz protest jest w pełni
uzasadniony.
Komisja Rozjemcza
ROD „Radość Życia"
•W
Jan Bąk
Komisja Rewizyjna
ROD nRiadpśd1?ycia"
Tc^-l
Kazimierz Król
Zarząd
ROD „Radość Życia"
Julian
Ł
Krawczyk"
; {'",

Podobne dokumenty