Europejska Sieć Migracyjna Nowy portal promujący polskie

Transkrypt

Europejska Sieć Migracyjna Nowy portal promujący polskie
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/11595,Nowy-portal-promujacy-polskie-szkolnictwo-wyzsze-na-swiecie.ht
ml
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 06:26
Nowy portal promujący polskie
szkolnictwo wyższe na świecie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło
wielojęzyczny portal internetowy, który skierowany jest do
studentów zagranicznych zainteresowanych studiowaniem w
Polsce.
Portal (www.go-poland.pl) jest jednym z elementów kampanii
promocyjnej „Ready, Study, Go!“ (zainicjowanej przez MNiSW w marcu
2013 r.), która ma wzmocnić wizerunek polskich uczelni i
prowadzonych w Polsce innowacyjnych badań naukowych na rynkach
zagranicznych. Strona internetowa działa już w języku angielskim i
portugalskim. Niedługo będzie dostępna także w wersji rosyjskiej,
chińskiej i ukraińskiej.
Przypomnijmy, iż zgodnie z przyjętą w 2013 r. przez rząd Strategią
Rozwoju Kapitału Ludzkiego, odsetek studentów ‐ cudzoziemców
studiujących na polskich uczelniach w 2020 r. ma osiągnąć aż 5%
(obecnie, liczony na podstawie danych GUS, wynosi on zaledwie 1,74%.
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty