Wyniki konkursu ofert Wypoczynek dzieci i młodzieży

Transkrypt

Wyniki konkursu ofert Wypoczynek dzieci i młodzieży
Kluczbork, dn. 10.03.2016 r.
IE.524.6.2016.AB
Wyniki konkursu ofert
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Burmistrz Miasta Kluczborka, po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej oferty, przyznał
dotacje następującym organizacjom:
l.p.
Stowarzyszenie
Tytuł zadania
1
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Kuniów
Stowarzyszenie Rozwoju i
Odnowy Wsi Bąków
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Kluczborska
Dwójka”
Organizacja półkolonii dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Kluczbork
Półkolonia kreatywna i aktywna
w Bąkowie
2
3
4
Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
5
2.000,2.000,-
Aktywnie i kreatywnie na wakacjach
z Kluczborską Dwójką
Obóz – w 1050 rocznicę Chrztu Polski
– początki chrześcijaństwa
w słowiańskim królestwie polskim
-
ŁĄCZNIE:
Kwota przyznana
0,5.250,-
2.750,12.000,-
Łącznie przyznano 12.000,- zł
Skład Komisji Opiniującej Oferty:
1.
2.
3.
Aneta Birecka – Urząd Miejski w Kluczborku
Joanna Drabicka - Urząd Miejski w Kluczborku
Grażyna Popek – Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci, Młodzieży, Osób ze Specjalnymi
Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku

Podobne dokumenty