Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/68/spotkanie-informacyjne
SPOTKANIE INFORMACYJNE
W dniu 17 listopada 2014r. o godzinie 10:00 w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22 odbędzie się
bezpłatne spotkanie informacyjne dot. naboru do Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013 w
Kluczborku. Spotkanie adresowane jest do mikroprzedsiębiorców z terenu województwa opolskiego zainteresowanych udziałem w
aktualnie ogłoszonym naborze.
W przypadku pytań osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w
Kluczborku (77/418-52-18 w. 180/183, [email protected]) lub /Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w
Opolu (77/44 04 720-722, [email protected]).

Podobne dokumenty