Tym razem proponuję Wam ćwiczenia utrwalające przyimki: auf (na

Transkrypt

Tym razem proponuję Wam ćwiczenia utrwalające przyimki: auf (na
Tym razem proponuję Wam ćwiczenia utrwalające przyimki: auf (na –poziomo), an (na/przypion), neben (obok), vor (przed), hinter(za), zwischen (pomiędzy), unter (pod), über (nad), In
(w). W poniższych ćwiczeniach wprowadziłam kilka podstawowych czasowników: hängenwisieć, stehen- stać, liegen- leżeć, sitzen- siedzieć, które w połączeniu z przyimkami oddadzą
obraz Waszego pokoju. Spróbujcie rozwiązać.
1.Narysuj obrazek zgodnie z opisem
Mein Haus ist schön. Neben dem Haus befindet sich die Garage. Zwischen dem Haus und der
Garage ist ein Baum. An der Garage steht ein Tisch. An dem Tisch steht ein Stuhl.Vor dem
Haus liegt mein Fahrrad. ich spiele Ball hinter der Garage.
2.Tylko jeden przyimek jest właściwy, zaznacz go.
A. Der Schrank steht an/unter/zwischen der Wand.
B. Die Brille liegen in/ uber/ auf der Badewanne.
C. Unter/auf/uber dem Schreibtisch hängt ein Poster.
D. Die Katze schläft unter/auf/uber dem Sofa.
E. Die Jacke hängt zwischen/auf/in dem Schrank.
F. Der Badeteppich liegt auf/neben/hinter dem Fußboden.
3.Wpisz czasowniki liegen/stehen/sitzen/hängen we właściwej formie oraz rodzajniki
określone w celowniku.
A. Das Kind schläft. Es …........ auf............ Bett.
B. Die Waschmaschine .......... in …............Kuche.
C. Der Mantel …...............in................ Schrank.
D. Der Schuler …..............auf …...........Stuhl.
E. Der Teppich ................ auf …............Fußboden.
4. Jak zareagujesz w poszczególnych sytuacjach?
1. Powiedz, że mieszkasz na czwartym piętrze w wieżowcu.
a) Ich wohne im vierten Stock in einem Wohnblock.
b) Ich wohne auf vierten Stock in einem Hochhaus.
c) Ich wohne im vierten Stock in einem Hochhaus.
2. Zapytaj kolegę o opinię na temat twoich nowych płyt.
a)Wie findest du meine neuen Cds?
b)Wo liegen deine Cds?
c) Wann kaufst du neue Cds?
Magda Buczek