Powtórzenie i utrwalenie materiału – rozdział I, klasa I gimnazjum

Transkrypt

Powtórzenie i utrwalenie materiału – rozdział I, klasa I gimnazjum
Powtórzenie i utrwalenie materiału – rozdział I, klasa I gimnazjum
1. W każdym rzędzie jest wyraz, który nie pasuje do pozostałych. Przekreśl go.
1. Ananas – Snowboard – Pizza – Hamburger
2. Kamera – Cola – Computer – Telefon
3. CD – Radio – Gitarre – Zebra
4. Tennis – Badminton – Delfin – Golf
5. Auto – Taxi – Pizza – Volkswagen
2. Połącz wyrazy.
1. Tennis
2. Pizza
3. Computer
4. Gitarre
5. Delfin
a. Essen
b. Musik
c. Tier
d. Technik
e. Sport
3. Co pasuje do siebie? Połącz.
1. Kölner
2. Brandenburger
3. Frankfurter
4. Mercedes-Benz
5. Bayern
a. München
b. Flughafen
c. Stuttgart
d. Dom
e. Tor
4. Połącz niemieckie nazwy miast z ich polskimi odpowiednikami.
1. Köln
a. Koblencja
b. Frankfurt nad
2. München
Menem
3. Koblenz
c. Lipsk
4. Göttingen
d. Drezno
5. Mainz
e. Norynberga
6. Frankfurt am Main
f. Moguncja
7. Leipzig
g. Kolonia
8. Dresden
h. Brema
9. Bremen
i. Getynga
10. Nürnberg
j. Monachium
5. Których zwrotów używamy na powitanie, a których na pożegnanie? Wpisz odpowiednio.
a. Guten Morgen! b. Auf Wiedersehen! c. Tschüs! d. Hallo! e. Tag! f. Auf Wiederschauen! g. Grüß dich! h. Bis
bald! i. Guten Abend!
Begrüßung
Abschied
…………………………… …………………………….
…………………………… …………………………….
…………………………… …………………………….
…………………………… …………………………….
6. Które zwroty pasują do rysunków? Przyporządkuj.
1..................... 2 ....................... 3 ..................... 4..........................
5...................
a. Hallo, Brigitte!
f. Schlaf gut!
b. Guten Abend, Herr Liedke!
g. Tschüs, bis bald!
c. Guten Tag, Herr Doktor!
h. Guten Tag!
d. Gute Nacht, Mama!
i. Guten Abend, Frau Vester!
e. Tschüs, Monika!
j. Hi, Thomas!
7. Przyporządkuj wyrazy do odpowiedniego pojęcia nadrzędnego.
1. Ewa, Frank, Karsten
2. Musik, Kino, Tennis
3. Deutschland, Polen, England
4. Berlin, Warschau, München
5. dreizehn, vierzehn
a. Hobby
b. Land
c. Alter
d. Vorname
e. Stadt
8. Wpisz czasowniki zgodnie z sensem.
1. komme – bin – mag – wohne
Hi! Ich …………….. Anke. Ich …………….. aus Deutschland. Ich …………….. in Köln. Ich …………….. Kino und Musik.
2. komme – ist – bin – mag – wohne
Hallo! Mein Name …………….. Tomek. Ich …………….. aus Polen. Ich …………….. vierzehn Jahre alt. Ich …………….. in
Warschau. Ich …………….. Sport und Computer.
9. Co mówią o sobie Anna i Markus? Uzupełnij wypowiedzi na podstawie rysunków.
1.
Ich bin Anna. Ich komme ……………... . Ich wohne …………….. . Ich bin …………….. . Ich mag …………….. und …………….. .
2.
Hallo! Mein Name ist Markus. Ich komme …………….. . Ich wohne …………….. . Ich bin …………….. . Ich mag ……………..
und …………….. .
10. Która odpowiedź jest właściwa? Zakreśl.
1. Wie alt bist du?
a. Karsten.
b. Dreizehn.
c. Aus Polen.
2. Woher kommst du?
a. In Deutschland.
b. Aus Deutschland.
c. Michael.
3. Wo wohnst du?
a. In Warschau.
b. Musik und Kino.
c. Vierzehn.
4. Was magst du gern?
a. Ich bin 13, und du?
b. Ich wohne hier.
c. Tennis und Computer.
11. Wpisz odpowiednie zaimki pytające.
1. Hi! Ich heiße Monika. Und …………….. heißt du?
2. Ich komme aus England. Und …………….. kommst du?
3. Ich wohne in Berlin. Und …………….. wohnst du?
4. Ich bin 13. Und …………….. bist du?
5. Ich mag Musik. Und …………….. magst du gern?
12. Uzupełnij w wywiadzie pytania.
1. – ……………..……………..……………..? – Ich heiße Allen Smith.
2. – ……………..……………..……………..? – Ich komme aus England.
3. – ……………..……………..……………..? – Ich wohne in Oxford.
4. – ……………..……………..……………..? – Ich lerne hier Deutsch.
5. – ……………..……………..……………..? – Ich bin vierzehn.
13. Uzupełnij litery w przymiotnikach.
1. Das ist Anke. Sie kommt aus Deutschland. Sie ist in__ __ll__ __ __nt und wi__ __ i__.
2. Mein Freund heißt Thomas. Er ist ne__ __, aber etwas l__ng__ __il__ __.
3. Brigitte tanzt sehr gern. Sie ist __übs__ __ und sch__ __nk.
4. Lisa reist viel. Sie ist auch sehr __tt__a__ __ __v.
14. Podkreśl właściwe imię, tak żeby tworzyło logiczną całośd z zaimkiem osobowym on lub ona.
1. Das ist Barbara / Markus. Sie mag Fremdsprachen.
2. Karsten / Kerstin tanzt gern Salsa. Sie ist schlank und attraktiv.
3. Das ist Klaus / Maria aus Berlin. Er surft gern im Internet.
4. Julia / Julian ist dreizehn. Sie fotografiert viel.
5. Michael / Michaela mag Karate und Judo. Er ist stark wie ein Bär.
15. Poprzestawiaj litery, tak żeby powstały przymiotniki określające wygląd i cechy charakteru. Zapisz je.
1. HBÜSHC
2. CASLNHK
3. RßGO
4. TIWZIG
5. ETNT
6. TTARKTAVI
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
16. Odpowiedz na pytania według wzoru.
Beispiel: – Heißt du Saskia? (Sabine)
– Nein, ich heiße nicht Saskia. Ich heiße Sabine.
1. – Surft Adam im Internet? (lernt)
– Nein, ………………………………………………………..
2. – Kommst du aus Polen? (Deutschland)
– Nein, ………………………………………………………..
3. – Ist der Film interessant? (langweilig)
– Nein, ………………………………………………………..
4. Ist er dick? (schlank)
– Nein, ………………………………………………………..
5. – Magst du Fußball? (Tennis)
– Nein, ………………………………………………………..
6. – Spielst du Klavier? (Gitarre)
Nein, ………………………………………………………….
17. Wpisz własciwy czasownik.
1. – …………….. du Anke? – Nein, ich heiße Andrea.
2. – …………….. er aus Italien? – Nein, er kommt nicht aus Italien.
3. – …………….. sie in Dresden? – Ja, sie wohnt in Dresden.
4. – …………….. du Tennis? – Nein, ich mag Tennis nicht.
5. – …………….. er Musik? – Ja, er hört Musik.
18. Co pasuje? Przyporządkuj.
1. Katzen, Kakteen
2. Schach, Fußball, Klavier
3. im Internet
4. in Berlin, Warschau, Leipzig
5. Karate, Judo, Gymnastik
6. Flamenco, Salsa
Dwiczenia pochodzą ze strony. www.wsip.pl
a. spielen
b. tanzen
c. machen
d. fotografieren
e. surfen
f. wohnen

Podobne dokumenty