WOJTUŚ

Transkrypt

WOJTUŚ
WOJTUŚ
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.
2.
3.
4.
W czwartek 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną
Uroczystością Trzech Króli. Msze św. w porządku niedzielnym. Po każdej
mszy św. poświęcenie kredy i wody. Prosimy zabrać ze sobą naczynia do
poświęconej wody.
Kolekta Uroczystości Trzech Króli przeznaczona będzie na misje święte.
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W piątek po mszy św. o
godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja do godz. 17.00.
O godz. 17.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
W piątek od godz. 16.30 okazja do Spowiedzi św.
W sobotę po mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
W sobotę od godz. 14.00 kolędnicy misyjni odwiedzą mieszkańców
zamieszkałych przy ul. Nowej.
W czasie kolęd biuro parafialne nie będzie czynne we wtorki po południu.
Z KSIĄG PARAFIALNYCH – 2010 rok:
Sakrament Chrztu św. otrzymało 69 dzieci.
Do I Komunii św. przystąpiło 53 dzieci.
Sakrament Bierzmowania otrzymały 42 osoby.
Sakrament Małżeństwa zawarło 21par.
Pożegnaliśmy w ostatnim roku z naszej parafialnej wspólnoty 48 osób.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...
W ostatnim tygodniu do wspólnoty Kościoła w sakramencie Chrztu św. zostały włączone:
Oliwia Karska, Wiktor Rudziński i Bartosz Brodowski.
W ostatnim tygodniu pożegnalismy ś.p. Jadwigę Wiśniewską, zam. przy ul. Jeleńskiej 19.
Przeżyła 78 lat. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie...
PARAFIA ŚW. WOJCIECHA
W LIDZBARKU
II NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA
02. 01. 2011 r.
Porządek
Mszy św:
Niedziela:
7.30; 9.00;
10.30 – z
udziałem dzieci;
12.30; 17.00
11.30 – Wlewsk
Dni powszednie:
7.30; 8.30;
17.30.
Biuro parafialne
czynne:
poniedziałek,
czwartek i
sobota
9.00 – 10.00
Telefony:
Parafia
23 – 696 15 26
Ks. Wikariusze
23 – 696 28 37
Z EWANGELII WG ŚW. JANA
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie,a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez Niego.
Nie był on światłością,l ecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,k tóra oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi, ( ... )
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
LITURGIA: Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18;
W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO
Jan Chrzciciel dał świadectwo o Chrystusie, wskazując na Niego jako na Zbawiciela wszystkich ludzi i
prawdziwego Syna Bożego. Chrystus jest więc zapowiedzianym przez Izajasza proroka Sługą Boga, który
przyniesie zbawienie całemu światu. Każdy chrześcijanin jest powołany jak Jan Chrzciciel do dawania
świadectwa o Chrystusie i wezwany, by nieść zbawienie Chrystusa do ludzi. Misję tę dobrze wypełnił św.
Paweł — Apostoł Narodów, który poucza nas dzisiaj, że jesteśmy wezwani do świętości i apostolstwa.
Pan pozwala nam rozpocząć Nowy Rok w Jego Imię, w Uroczystość
Najświętszej Maryi Świętej Bożej Rodzicielki. Życzymy Wam wszystkim,
aby rok, który dopiero co się rozpoczyna, był czasem, w którym będziemy
podążać przez życie z pomocą Pana , pełnić wolę Boga i w ten sposób czynić
świat lepszym. Życzymy jedności z Panem Bogiem i ludźmi, oraz wielu sił
do walki z własnymi słabościami i odwagi w przekraczaniu siebie i osiąganiu
wyznaczonych celów.
Życzymy, aby nie opuszczała nas świadomość Bożej obecności i pomocy nawet w
najtrudniejszych problemach dnia codziennego.
Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom zdrowia, Bożego
błogosławieństwa i szczęśliwego Nowego Roku
życzą Duszpasterze Parafii św. Wojciecha w Lidzbarku
INTENCJE MSZY ŚW.:
Poniedziałek:
7.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 + Klemensa Skuza (3 r. śm.) i Wojciecha Skuza
8.30 + Bernarda Pokońskiego (18 r. śm.)
17.30 + Ks. Zdzisława Wyrowińskiego
Wtorek:
7.30 + Franciszka Krajnik
8.00 + Jadwigę i Eugeniusza Dylęgowskich
8.30 + Annę i Brunona Kuklińskich oraz braci Henryka i Andrzeja
17.30 + Ewę, Sławomira i Romana Łapkiewicz
Środa:
7.30 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla rodziny Krajnik
8.30 + Krzysztofa Furmanek i Kazimierza Mierzejewskiego
17.30 + Stefana Kotewicza (10 r. śm.) i zmarłych z rodziny Kotewicz
Czwartek – Uroczystość Objawienia Pańskiego:
7.30 + Zofię i Władysława Kleist oraz Marię i Jerzego Turulskich
9.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla
rodziny
10.30 + Wandę Radzimińską
12.30 O łaskę świętości i wierności dla kapłanów
17.00 + Janinę Radzimińską (6 r. śm.), Józefa Radzimińskiego i zmarłych z
rodziny Radzimińskich oraz Barbarę Ciesielską
11.30 (Wlewsk) W intencji wszystkich osób ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich
Piątek:
7.30 + Rodziców Barbarę i Alojzego Górskich
8.30 + Zofię i Jana Czarneckich
17.30 + Bernarda Kraszewskiego (22 r. śm.)
18.00 + Mariusza Skuza- int. od przyjaciół
Sobota:
7.30 + Jana i Annę Maciejewskich
8.00 + Andrzeja, Krystynę, Edwarda i Władysława Tomczyk
8.30 + Rodziców Ildefonsa i Salomeę Lewandowskich
17.30 + Frydę (8 r. śm.) i Jana Michalskich
Niedziela Chrztu Pańskiego:
7.30 + Honoratę Jankowską
9.00 + Adama i Alinę oraz zmarłych z rodziny Miller
10.30 + Franciszka Mazurowskiego oraz z prośbą o łaskę zdrowia dla Wacława
12.30 W intencji Parafian
17.00 + Rodziców Klarę ( 40 r. ) i Alfonsa Piotrowicz, babcie i dziadków z
obojga stron oraz krewnych z tych rodzin
11.30 (Wlewsk) + Tadeusza Matłoka (z okazji urodzin)
6 stycznia Kościół obchodzi
Uroczystość Objawienia Pańskiego,
w tradycji znaną jako Trzech Króli.
Uroczystość już w III w. znana była na Wschodzie.
Około sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie
przeobraziła się w święto Trzech Króli. W liturgii uroczystość ta wiąże się z Bożym
Narodzeniem.
Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub - według innych tłumaczeń - Mędrcach ze
Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo
narodzonego króla żydowskiego "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę".
Objawienie, nazywane z grecka Epifanią, oznacza zjawienie się, ukazanie się bóstwa w
ludzkiej postaci. W liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na Trzech Królów.
Pokłon magów-mędrców, których do Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały
wszechświat został poruszony narodzeniem Chrystusa. Przybywają do Niego poganie
(mędrcy), aby oddać cześć Bogu. Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki
rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku.
Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary. Wedle tradycji były nimi: złoto - symbol
godności królewskiej, kadzidło - godności kapłańskiej, mirrę - symbol wypełnienia proroctw
mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa
prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz Króla (złoto).
Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody.
Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te,
interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis
"C+M+B" (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo: Niech
Chrystus błogosławi mieszkanie! (Christus mansionem benedicat).
Dom kropi się wodą święconą, a spalane kadzidło podkreśla, że jest on miejscem modlitwy.
Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na temat personaliów Trzech Króli, natomiast
więcej jest legend i spekulacji. Pobożność ludowa ze względu na ilość darów ustaliła, że było
ich trzech. Dopiero jednak w tradycji VI w. zaczęto mówić o nich jako o królach, a zanim
nazwano ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, upłynęło kolejnych 300 lat.
W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior
jako dający złoto Europejczyk i Baltazar jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło.
Nie ma ostatecznej pewności co do tego, czy rzeczywiście istnieją relikwie Trzech Króli. Jak
głosi legenda, przechowywano je początkowo w Konstantynopolu. W późniejszym okresie
znalazły się w Mediolanie.
Od XII wieku tradycja Trzech Króli związana jest z Kolonią. Pewne jest, że w 1164 r. abp
Rainald von Dassel kierujący kancelarią cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózł nad Ren jako
zdobycz z podbitego Mediolanu szczątki, czczone tam jako relikwie Trzech Króli.
O tym, jak wcześniej dostały się one do Italii, wiadomo z dziejów życia biskupa
Eustorgiusza: według tego dokumentu, doczesne szczątki Trzech Króli miała znaleźć w IV w.
w Jerozolimie św. Helena, matka cesarza Konstantyna i w IX w. zostały przewiezione do
kościoła w Mediolanie. Według innych źródeł Mediolańczycy do 1158 r. nic nie wiedzieli o
posiadanym przez siebie skarbie. Dowiedzieli się o ich pochodzeniu dopiero wówczas, gdy z
powodu oblężenia miasta musieli zabrać relikwie z położonego u jego bram kościoła.
Trzej Królowie czczeni są jako patroni podróżujących, pielgrzymów, handlowców,
właścicieli gospód oraz kuśnierzy.