Szkoła Rodzenia dla Mamy i Taty

Transkrypt

Szkoła Rodzenia dla Mamy i Taty
Szkoła Rodzenia
dla Mamy i Taty
w SZPZLO Warszawa-Bródno
Udział w zajęciach Szkoły Rodzenia jest nieodpłatny,
finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy
Zapraszamy do Szkoły Rodzenia
Szkoła Rodzenia to doskonała forma kształcenia
kobiet ciężarnych i przyszłych tatusiów
– pozwala uwierzyć we własne siły.
W 2008 roku sukcesem zakończyły się starania o uruchomienie
Szkoły Rodzenia w naszym ZOZ-ie.
Szkoła Rodzenia dla Mamy i Taty rozpoczęła swoją działalność 6 maja 2008.
Miejsce zajęć to Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna przy ulicy Łojewskiej 6.
Zajęcia obejmują między innymi zapoznanie się z oddziałem położniczym
i noworodkowym Szpitala Praskiego. Prowadzone są przez położne, pediatrę,
psychologa, dietetyka oraz fizjoterapeutki.
W naszej szkole dotychczas uczestniczyło 59 kobiet w ciąży (7 grup).
Uczestniczki zapoznawały się z przebiegiem ciąży, porodu, połogu a także uczyły się kąpieli
i pielęgnacji noworodka. Przygotowania do porodu obejmowały również ćwiczenia fizyczne
i gimnastykę oddechową dla kursantek.
Zdobyta wiedza ułatwia nawiązanie kontaktu z personelem w szpitalu,
co tworzy atmosferę wzajemnego zaufania i spokoju.
Akt narodzin dziecka jest szczęśliwym przeżyciem, a dzięki Szkole Rodzenia jest łatwiejszy.
Uczestniczki w trakcie kursu otrzymywały drobne upominki, a na zakończenie
DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY RODZENIA
wraz z życzeniami pomyślnego porodu i zdrowia dla oczekiwanego malucha.
Szkoła Rodzenia zaprasza Panie także w 2009 roku.
Położna Krystyna Popławska, Położna Jolanta Siwek
UWAGA WAŻNE
Do uczestnictwa w programie Szkoły Rodzenia upoważnione są ciężarne:
zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy
uczące się w szkołach na terenie m.st. Warszawy
zatrudnione na terenie m.st. Warszawy
przebywające w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
lub innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy
ZAJĘCIA obejmują 10 spotkań
MIEJSCE REALIZACJI – Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Łojewska 6
DNI I GODZINY: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 16.30 -20.30
INFORMACJE I ZAPISY Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Przychodni przy ul. Łojewskiej 6
tel. 22 811 42 91 wew. 105