2 mechanik pojazdów samochodowych

Transkrypt

2 mechanik pojazdów samochodowych
Wykaz podręczników dla klasy drugiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
zawód - mechanik pojazdów samochodowych – 2016/2017
Lp.
Przedmiot
1.
Religia
2.
Język polski
3.
4.
5.
6.
7.
Język angielski
Historia
Matematyka
Chemia
Podstawy
przedsiębiorczości
Podręcznik
„Ze Zmartwychwstałym
w rodzinie”
„Odkrywamy na nowo.”
Język polski 2.
Podręcznik dla zsz.
Gateway plus 2 (tylko
ćwiczenia)
„Poznać przeszłość.
Wiek XX”
Matematyka.
Podręcznik dla
zasadniczych szkół
zawodowych cz.1
Matematyka.
Podręcznik dla
zasadniczych szkół
zawodowych cz.2
To jest chemia.
Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.
„Krok w
przedsiębiorczość”
Zakres podstawowy
Podstawy konstrukcji
maszyn.
8.
Przedmioty
zawodowe
BHP w branży
samochodowej
Pracownia diagnostyki
samochodowej.
Kwalifikacja M.18.
Diagnozowanie i
naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów
samochodowych
Prowadzenie
działalności
gospodarczej w branży
samochodowej.
Diagnostyka pojazdów
samochodowych
Naprawa pojazdów
samochodowych
Autor
Wydawnictwo
Nr
dopuszczenia
Zbigniew Marek
Kraków
WAM
AZ-52-01/1-1
Barbara Chuderska
Operon
526/2/2013
David Spencer
Macmillan
674/2/2013/2015
Stanisław Roszak,
Jarosław Kłaczkow
NOWA ERA
525/2012
580/1/2012
2012.06.04
Leokadia
Wojciechowska
Maciej Bryński
Karol Szymański
WSiP
Romuald Hassa,
Aleksandra
Mrzigod,
Janusz Mrzigod
NOWA ERA
438/2012/2015
Zbigniew Makieła
Tomasz Rachwał
NOWA ERA
467/2012
Krzysztof Grzelak
Janusz Telega
Janusz Torzewski
WSiP
Sławomir Kudzia
WSiP
2016
Grzegorz Dyga,
Grzegorz Trawiński
WSiP
2016
WSiP
2016
WSiP
15/2013
WSiP
30/2013
Stanisław
Kowalczyk,
Adamina KorwinSzymanowska
Marian Dąbrowski,
Stanisław
Kowalczyk,
Grzegorz Trawiński
Seweryn
Orzełowski,
Stanisław
Kowalczyk
580/2/2012
2013.05.14

Podobne dokumenty