Katalog książek

Transkrypt

Katalog książek
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
1
00001
2
00002
3
00003
4
00004
5
00005
6
00006
7
00007
8
00008
9
00009
10
00010
11
00011
12
00012
13
00013
14
00014
15
00015
Strona: 1 z 45
2012-10-19
Autor
Łukasiuk, Magdalena.
Ząbek Maciej
Jamroży Maciej
Ponterotto J. G.
Tytuł
Obcy w mieście : migracja do
współczesnej Warszawy / Magdalena
Łukasiuk.
Między piekłem a rajem. Problem
Tom / Rok
2007
Wydawca
Warszawa : Wydawnictwo
Akademickie "Żak", 2007.
adaptacji kulturowej uchodźców i
imigrantów
w Polsce. w Polsce.
Praca cudzoziemców
Aspekty prawne, podatkowe i
ubezpieczeniowe.
Preventing
prejudice. A guide for
Counselors, Educators and Parents
Bohosiewicz M., Czerniejewska I., Imigrancji w mojej klasie
Halik T.
Górski G., Kosowicz A., Marek A. Uchodźcy w polskim społeczeństwie
Kraków : Fundacja Kultury
Chrześcijańskiej Znak, cop.
2009.
Czerniejewska, Izabela (1976- ).
BSTOK_U
Polakowska-Kujawa J.
Współczesna Europa w procesie
zmian. Wybrane problemy.
Donnan, Hastings (1953- ).
Granice tożsamości, narodu, państwa /
Hastings Donnan, Thomas M. Wilson ;
przekł.
Małgorzata
Głowacka-Grajper.
Psychologia
w badaniach
Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
cop.
2007.
Gdańsk
: Gdańskie Wydaw.
międzykulturowych / William F. Price, 2003
Richard[!]
H. Crapo
; przekł. Agnieszka
Komunikacja
międzykulturowa
/ Sana
Reynolds, Deborah Valentine ; przeł.
2009
Katarzyna
Bogusz.
Leksykon terminów. Międzykulturowe
Psychologiczne, 2003.
Price, William F. (1951- ).
Reynolds, Sana.
Warszawa : Wolters Kluwer
Polska : International Publishing
Service, 2009.
pojęcia zdrowia psychicznego.
Chromiec, Elżbieta.
Edukacja w kontekście różnicy i
różnorodności kulturowej : z inspiracji 2006
obszaru
Grzymała-Kazłowska, Aleksandra. naukowych
Konstruowanie
"innego" : wizerunki
imigrantów w Polsce / Aleksandra
Grzymała-Kazłowska.
Klaus W.
Migranci na polskim rynku pracy.
2007
Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2006.
Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego,
cop. 2007.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
16
00016
17
00017
18
00018
19
00019
20
00020
21
00021
22
00022
23
00023
24
00024
25
00025
26
00026
27
00027
28
00028
29
00029
30
00030
Strona: 2 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Lalak, D.
Dom i ojczyzna. Dylematy
wielokulturowości.
Nikitorowicz, Jerzy (1951- ).
Edukacja miedzykulturowa. Kreowanie
tożsamości dziecka.
2007
Matsumoto, David Ricky.
Lewicki, R.
Psychologia międzykulturowa / David
Matsumoto, Linda Juang ; przekł.
Agnieszka Nowak.
Kompetencja
międzykulturowa w
Krzyżowski, Janusz (1939- ).
kształceniu nauczycieli języków
obcych
na potrzeby
edukacji
Psychiatria
transkulturowa
/ Janusz
Kornak, Marcin (1968- ).
2007
Wydawca
Gdańsk : Gdańskie
Towarzystwo Psychologiczne,
2007.
Gdańsk : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne,
2007.
Warszawa : "Medyk", 2002.
Krzyżowski.
2002
Brunatna księga 1987-2009 / Marcin
Kornak.
2009
Wielokulturowe rozmowy. Poradnik
edukacji wielokulturowej o Warszawie.
Warszawa : Stowarzyszenie
"Nigdy Więcej" : Collegium
Civitas, 2009.
Borowiak, A., Szarota, P.
Tolerancja i wielokulturowość.
Wyzwania XXI wieku.
Szczurek-Boruta, Alina.
Edukacja i odkrywanie tożsamości w
warunkach wielokulturowości : szkice 2007
pedagogiczne
= Education
and identity
Edukacja
przeciw
dyskryminacji.
Kraków [etc.] : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2007.
Grzybowski, Przemysław.
Edukacja międzykulturowa przewodnik : pojęcia, literatura, adresy 2008
/Afrykańska
Przemysław
Paweł /Grzybowski.
odyseja
Klaus
Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2008.
Brinkbäumer, Klaus (1967- ).
Brinkbäumer ; przeł. Joanna Czudec.
Halik, Teresa.
2009
Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2009.
Warszawa : Stowarzyszenie Vox
Humana, cop. 2009.
Bauman, Zygmunt (1925- ).
Imigranci w polskim społeczeństwie /
Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz,
Agata
EuropaMarek.
: niedokończona przygoda /
2007
Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 2007.
Iglicka, Krystyna.
Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz
Kunz.
Kontrasty migracyjne Polski : wymiar
transatlantycki / Krystyna Iglicka ;
Centrum Stosunków
2008
Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe Scholar, 2008.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
31
00031
32
00032
33
00033
34
00034
35
00035
36
00036
37
00037
38
00038
39
00039
40
00040
41
00041
42
00042
43
00043
44
00044
45
00045
Strona: 3 z 45
Autor
2012-10-19
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Między Wschodem a Zachodem : przez
pogranicza Europy / Anne Applebaum ; 2009
przeł.
Ewa Kulik-Bielińska.
Muzułmanie
w Europie.
Warszawa : Prószyński Media,
2009.
Murdoch, Anna.
Współpraca z cudzoziemcami w firmie
/ Anna Murdoch.
1999
Warszawa : "Poltext", 1999.
Chutnik, Monika.
Szok kulturowy : przyczyny,
konsekwencje, przeciwdziałanie /
Monika
DzieckoChutnik.
wobec obcości kulturowej /
Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych
Universitas,
cop. 2007.
Gdańsk : Gdańskie
Wydaw.
Applebaum, Anne (1964- ).
Parzymies, A.
Chromiec, Elżbieta.
Elżbieta Chromiec.
Nakonieczna, Justyna.
Lalak, D.
2004
Migracje międzynarodowe a rozwój
państwa / Justyna Nakonieczna ;
2007
Instytut
Stosunków
Międzynarodowych
Migracja, uchodźstwo,
Psychologiczne, 2004.
Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe Scholar [etc.], 2007.
wielokulturowość. Zderzenie kultur we
współczesnym
świecie.
Polska
dla Ciebie.
Poradnik dla
repatriantów.
Ząbek, Maciej.
Biali i czarni : postawy Polaków wobec
Afryki i Afrykanów / Maciej Ząbek.
2007
Migracje online. Przewodnik po
stronach internetowych poświęconych
migracji imigration
międzykulturowości.
Women,
and citizenship.
Legrain, P.
Caldwell, Ch.
Hatzfeld, Jean (1949- ).
Warszawa : Instytut Etnologii i
Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego :
The age of migration. International
population movements in the modern
world.
Immigrants. Your country needs them.
Reflections on the revolution in
Europe. Can Europe be the same with
different
it? Hatzfeld ;
Strategiapeople
antylopin/ Jean
przeł. Jacek Giszczak ; wstęp Olga
Stanisławska.
2009
Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2009.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
46
00046
47
00047
48
00048
49
00049
50
00050
51
00051
52
00052
53
00053
54
00054
55
00055
56
00056
57
00057
58
00058
59
00059
60
00060
Strona: 4 z 45
Autor
Kornak, Marcin (1968- ).
Pollack, Martin (1944- ).
2012-10-19
Tytuł
Brunatna księga 2009-2010 / Marcin
Kornak.
Chmelova, Elena (1920-1995).
Po Galicji : o chasydach, Hucułach,
Polakach i Rusinach : imaginacyjna
podróż
po Galicjiczarodziej
Wschodniej
i
Czerwonobrody
: baśnie
Hulpach, Vladimír (1935- ).
celtyckie / [tekst Elena Chmelova ;
adapt.]
Claude
Clément
; il. Renata
Dar totemów
: baśnie
indiańskie
/
Vladimír Hulpach ; il. Josef Kremláček
;Żółty
tł. z czes.
Lemańczyk i
Smok.Martyna
Baśnie M.
chińskie.
Tom / Rok
Wydawca
2011
Warszawa : Stowarzyszenie
"Nigdy Więcej" : Centrum
Monitorowania
Rasizmu w
Wołowiec : Wydawnictwo
2007
Czarne, 2007.
Poznań : Harbor Point Media
Rodzina, cop. 2010.
Poznań : Harbor Point Media
Rodzina, cop. 2011.
Zamek Soria Moria. Baśnie norweskie.
Kamanda, Kama Sywor (1952- ).
Czarownica Nanga : baśnie
afrykańskie / Kama Sywor Kamanda ;
il. Miloš Koptak
; tł. zMilli.
fr. Krystyna
Niezwykłe
przygody
Poznań : Harbor Point Media
Rodzina, cop. 2009.
Długi, Ryszard.
Tybet : historie prawdziwe / [rys.
Ryszard Długi, Nikodem Cabała].
Warszawa : Fundacja Inna
Przestrzeń, cop. 2009.
Bajki z krajów uchodźców.
Bajki z Auschwitz.
Muk w podrózy dookoła świata.
Legendy indiańskie.
And Tango makes three.
The Council of Europe with Sue and
Max.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
61
00061
62
00062
63
00063
64
00064
65
00065
66
00066
67
00067
68
00068
69
00069
70
00070
71
00071
72
00072
73
00073
74
00074
75
00075
Strona: 5 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Szkoda, A.
Kto wymyślił szkołę?
Wagener, Gerda (1953-1998).
Wilczek / napisała Gerda Wagener ; zil.
Józef Wilkoń ; tł. Monika Wróbel-Lutz.
Aliaga, Roberto.
Gil, Carmen.
O żółwiu, który chciał spać / tekst
Roberto Aliaga ; il. Alessandra
Cimatoribus
; [przekł.
Beata
Haniec].
O księżniczce,
która bez
przerwy
Núez, Marisa.
ziewała / tekst Carmen Gil ; il. Elena
Odriozola
; przeł.
BeataNúez
Haniec.
Kukuryk / tekst
Marisa
; il. Helga
Tom / Rok
Wydawca
Warszawa : Wydawnictwo
Tatarak, cop. 2007.
2011
Toruń: Wydawnictwo Tako,
2011.
Toruń : Tako, [2011?].
Toruń: Tako, [2011?].
Bansch ; przekł. Beata Haniec.
Warszawa : Fundacja Otwórz
Oczy, [2009].
Karowska-Koperwas, Magdalena. Moja mama jeździ na wózku /
Magdalena Karowska-Koperwas ; [il.
Arkadiusz
Rydzewska, Marzena.
Moja mamaWilczek].
nie słyszy / Marzena
Rydzewska ; [il. Arkadiusz Wilczek].
Warszawa : Fundacja Venti :
Fundacja Otwórz Oczy, [2009].
Rydzewska, Marzena.
Moja mama nie widzi / Marzena
Rydzewska ; [il. Arkadiusz Wilczek].
Warszawa : Fundacja Venti :
Fundacja Otwórz Oczy, [2009].
Haan, Linda de.
Król i król / Linda de Haan & Stern
Nijland ; [tł. Sławomir Paszkiet].
2010
Warszawa : Wydawnictwo
Adpublik, 2010.
Opowieści znad rzeki Zambezi.
Once upon a time... Georgian myths,
legends and religious stories.
Gilbert, Monique (1929- ).
Jest wiele wiar : o co pytają dzieci /
Monique Gilbert ; il. Moket Van Linden 2008
; przeł. Ewa
Kolasińska.
Bajarka
opowiada.
Zbiór baśni z
Warszawa : Jacek Santorski &
Co Agencja Wydawnicza, 2008.
całego świata.
Bajki z sensem.
Höjer, Dan (1964- ).
Wielka księga siusiaków / Dan Höjer,
Gunilla Kvarnström ; przeł. Halina
Thylwe.
2009
Warszawa : Wydawnictwo
Czarna Owca, 2009.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
76
00076
77
00077
78
00078
79
00079
80
00080
81
00081
82
00082
83
00083
84
00084
85
00085
86
00086
87
00087
88
00088
89
00089
90
00090
Strona: 6 z 45
2012-10-19
Autor
Susso, Eva (1956- ).
Hill, E.
Tytuł
Binta tańczy / Eva Susso, Benjamin
Chaud ; [tł. Katarzyna Skalska].
Tom / Rok
Wydawca
2008
Poznań : Wydawnictwo
Zakamarki, 2008.
2007
Poznań : Wydawnictwo
Zakamarki, 2007.
2009
Warszawa : Wydawnictwo
"Arkady", 2009.
O Rukun zal and-i skola.
Latające babcie - dzieciom.
Lind, sa (1958- ).
Onichimowska, Anna (1952- ).
Piaskowy Wilk / sa Lind ; il. Kristina
Digman ; przeł. ze szw. Agnieszka
Stróżyk.
O zwierzaku, którego nie było /
Richardson, Justin.
napisała Anna Onichimowska ;
namalowała
Sedlaczek.
Z Tango jest Joanna
nas troje
/ Justin
Szkoda, A.
Richardson i Peter Parnell ; il. Henry
2009
Cole
;
tł.
Katarzyna
Remin.
Dlaczego my mamy oszczędzać wodę?
Orlev, Uri (1931- ).
Babcia robi na drutach / Uri Orlev ; il.
Marta Ignerska ; [tł. aut.].
Warszawa : Wydawnictwo
AdPublik, 2009.
Warszawa : Wytwórnia, 2009.
2009
Do dwóch razy sztuka.
Letters to Grandma Grace.
Millennium Development Goals in
pictures.
Dutheil, Florence.
Saint-Mars, Dominique de (1949).
Piotrowska, Eliza.
Rasizm i nietolerancja, nie! / Florence
Dutheil, Henri Fellner ; [tł. Joanna
Woyciechowska].
Przemoc, nie! / Dominique de SaintMars, Serge Bloch ; tł. Joanna
Woyciechowska.
Poznaj Trakt Królewsko-Cesarski /
Eliza Piotrowska.
Pavloff, F.
Brunatny poranek.
Warszawa : Muchomor, cop.
2005.
Warszawa : Muchomor, cop.
2005.
Poznań : Wydawnictwo Miejskie,
[2009].
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
91
00090
92
00092
93
00093
94
00094
95
00095
96
00096
97
00097
98
00098
99
00099
100
00100
101
00101
102
00102
103
00103
104
00104
105
00105
Strona: 7 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Pavloff, F.
Brunatny poranek.
Kasdepke, Grzegorz (1972- ).
Kocha, lubi, szanuje czyli Jeszcze o
uczuciach / Grzegorz Kasdepke ; il.
Marcin Piwowarski.
America
the Beautiful.
Sabuda R.
Kaszczyc, R.
Duchy z puszczy rodem. Legendy i
baśnie z Barlinka i okolic.
Cioran, Émile Michael (19111995).
Na szczytach rozpaczy / Emil Cioran ;
przeł. Ireneusz Kania.
Patterson, R. N.
Kunnian ja omantunnon kautta
Jagiełło, Krystyna (1938- ).
Po zmierzchu bogów / Krystyna
Jagiełło.
Ugrešić, Dubravka (1949- ).
Kultura kłamstwa : (eseje
antypolityczne) / Dubravka Ugresic ;
przeł.
Dorota
Jovanka
Ćirlić./ Mircea
Dlaczego
kochamy
kobiety
Cărtărescu, Mircea (1956- ).
Cărtărescu ; przeł. Joanna KornaśWarwas.
Daj
słowo.
Tom / Rok
Wydawca
2009
Warszawa : Wydawnictwo
"Nasza Księgarnia", 2009.
2007
Warszawa : Wydawnictwo
Aletheia, 2007.
Warszawa : Wydawnictwo Iskry,
cop. 2005.
2006
Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2006.
2008
Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2008.
2006
Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2006.
2009
Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2009.
Der Kleine Prinz
Li Yuan, H.
Die Tempelglocken von Shanghai
Kapuściński, Ryszard (19322007).
Ten Inny / Ryszard Kapuściński.
Vargas Llosa, Mario (1936- ).
Gawędziarz / Mario Vargas Llosa ;
przekł.Carlos Marrodan Casas.
Katz, Janina (1939- ).
Moje życie barbarzyńcy / Janina Katz ;
przeł. Bogusława Sochańska.
2006
Warszawa : Jacek Santorski &
Co Agencja Wydawnicza, 2006.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
106
00106
107
00107
108
00108
109
00109
110
00110
111
00111
112
00112
113
00113
114
00114
115
00115
116
00116
117
00117
118
00118
119
00119
120
00120
Strona: 8 z 45
2012-10-19
Autor
Kertész, Imre (1929- ).
Tytuł
Los utracony / Imre Kertész ; przeł.
Krystyna Pisarska.
Tom / Rok
Wydawca
Warszawa : "W.A.B.", 2002.
2002
Vorpsi, Ornela (1968- ).
Ręka, której nie kąsasz / Ornela Vorpsi
; przeł. Joanna Ugniewska.
2009
Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2009.
Choszcz, Kinga (1973-2006).
Prowadził nas los / Kinga & Chopin.
Choszcz, Kinga (1973-2006).
Moja Afryka / Kinga Choszcz.
Pelplin : Wydawnictwo Diecezji
Pelplińskiej "Bernardinum", cop.
2004. : Wydawnictwo
Pelplin
2008
Kosowicz, Agnieszka.
Masiuk, Olga (1979- ).
Irving, John (1942- ).
Richmond, Theo.
''Bernardinum'', 2008.
Warszawa : Stowarzyszenie Vox
Humana, cop. 2008.
Muzułmanie i uchodźcy w polskim
społeczeństwie / Agnieszka Kosowicz,
Agata
Marek.
Tydzień
Konstancji / Olga Masiuk ; rys.
Ewa Stiasny.
2008
Warszawa : Wydawnictwo Dwie
Siostry, 2008.
Świat według Garpa / John Irving ;
przeł. Zofia Uhrynowska-Hanasz.
2002
Warszawa : Prószyński i S-ka,
2002.
Sobota, A.
Uporczywe echo : sztetl Konin :
poszukiwanie / Theo Richmond ;
[przeł.
PiotrKazachstanu
Szymczak].
W stepach
Dirie, W.
Wustenblume.
Poznań : "Media Rodzina", cop.
2001.
Źródło wiecznej przyjemności.
Suljagić, Emir (1975- ).
Pocztówki z grobu / Emir Suljagić ;
przeł. Agnieszka Łasek.
Tazbir, J.
Protokoły mędrców Syjonu.
Borowski, T.
Wybór opowiadań.
Tubib wśród nomadów.
2007
Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2007.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
121
00121
122
00122
123
00123
124
00124
125
00125
126
00126
127
00127
128
00128
129
00129
130
00130
131
00131
132
00132
133
00133
134
00134
135
00135
Strona: 9 z 45
2012-10-19
Autor
Pollack, Martin (1944- ).
Lisiecki, Stanisław (nauki
socjologiczne).
Tytuł
Tom / Rok
Śmierć w bunkrze : opowieść o moim
ojcu / Martin Pollack ; przeł. Andrzej
2006
Kopacki.
Robotnicy cudzoziemscy w strukturze
społeczeństwa
zachodnioniemieckiego
Stanisław
The
Situation of Roma in/ an
Enlarged
1991
European Union
2004
Wydawca
Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2006.
Poznań : Instytut Zachodni,
1991
Czeczeni w Polsce. Próba zrozumienia
procesów integracyjnych.
Migracje i społeczeństwo. Zbiór
studiów.
Polska dla ciebie. Poradnik dla
repatriantów.
2005
Obywatelstwo i bezpaństwowość.
Przewodnik dla parlamentarzystów.
What is Migration History?
Warto bliżej poznać Polskę. Pierwszy
krok do integracji obywateli państw
trzecich.
Welt Trends. Migration (niemiecki)
Ciesielski, Stanisław (1954- ).
Masowe deportacje ludności w
Związku Radzieckim / Stanisław
Ciesielski,refugees
Grzegorzand
Hryciuk,
Migrants,
human rights.
resource book.
Work is elsewhere. Sixteen stories of
people who travel for work.
Sleepwalking to segregation?
Challenging myths about race and
migration.
Immigration and Integration in Urban
Communities. Renegotiating the City.
Toruń : Wydaw. Adam
Marszałek, cop. 2004.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
136
00136
137
00137
138
00138
139
00139
140
00140
141
00141
142
00142
143
00143
144
00144
145
00145
146
00146
147
00147
148
00148
149
00149
150
00150
Strona: 10 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Migration, Immigration and Social
Policy.
Chechens in the European Union.
International Immigration and
Environmental Conference.
International Immigration and
Environmental Conference.
European Migration Network. Asylum
and Migration Glossary.
Paleczny, Tadeusz (1955- ).
Iglicka, Krystyna.
Idea powrotu wśród emigrantów
polskich w Brazylii i Argentynie /
Tadeusz
; Polska
KontrastyPaleczny
migracyjne
PolskiAkademia
: wymiar
transatlantycki / Krystyna Iglicka ;
Centrum iStosunków
Migracje
społeczeństwo. Zbiór
studiów. Tom 1
Forced Migration. HIV/AIDS, security
and conflict: making the connections.
Forced Migration. Democratic Republic
of Congo: Past. Present. Future?
Budowanie strategii na rzecz poprawy
ochrony dzieci o nieuregulowanym
statusie
prawnym
dotyczacym
migracji
Labour Market
Integraion
of Immigrant
Youth. Polish and German
Perspectives.
Od gości do sąsiadów. Integracja
cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
w edukacji,
na rynku
pracyZbliżenia".
i w opiece
Raport
z projektu
"Obcy?
Migracje kobiet. Perspektywa
wielowymiarowa.
1992
Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich,
1992
Warszawa : Wydawnictwo
2008
Naukowe Scholar, 2008.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
151
00151
152
00152
153
00153
154
00154
155
00155
156
00156
157
00157
158
00158
159
00159
160
00160
161
00161
162
00162
163
00163
164
00164
165
00165
Strona: 11 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Podręcznik integracji dla osób
odpowiedzialnych za kształtowanie i
wdrażanie
polityki.
Refugee Survey
Quarterly.
Spring/Summer 1995.
Refugee Survey Quarterly. Winter 1994
3rd International Symposium on
theProtection of Refugees in Central
Europe,
Budapest.
An open1997
window
on Sarajevo.
UNHCR and its Partners in Europe.
4th International Symposium on the
Protection of Refugees in the Central
European
the Poradnik
Baltic States.
Polska
dlaand
ciebie.
dla
uchodźców.
Zasady i tryb ustalania statusu
uchodźcy.
1992
Access to Quality Education for
Asylum-seeking and Refugee Children
in Europe. refugees. Questions and
Protecting
Answers.
Refugees by Numbers.
2006
Konwencja dotycząca Uchodźców.
Statut Biura Wysokiego Komisarza NZ
do spraw Uchodźców.
Wierzbicki, Bogdan (1941- ).
Uchodźcy w prawie międzynarodowym
/ Bogdan Wierzbicki.
1993
Warszawa : Wydaw. Naukowe
PWN, 1993
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
166
00166
167
00167
168
00168
169
00169
170
00170
171
00171
172
00172
173
00173
174
00174
175
00175
176
00176
177
00177
178
00178
179
00179
180
00180
Strona: 12 z 45
2012-10-19
Autor
Oleksiewicz, Izabela.
Wierzbicki, Bogdan (1941- ).
Tytuł
Tom / Rok
Uchodźcy w Unii Europejskiej :
aspekty prawne i polityczne / Izabela
2006
Oleksiewicz.
Sytuacja prawna uchodźcy w systemie
międzynarodowej ochrony praw
człowieka /wBogdan
Wierzbicki.
Uchodźca
mojej klasie.
1993
Uchodźca mój dobry sąsiad.
Forced Migration. Burma's displaced
people.
Analiza problemów dotyczących
ochrony w Europie Zachodniej:
tendencje
ustawodawcze
stanowisko
An Overview
of Protectioni Issues
in
Western Europe: Legislative Trends
and Position Symposium
Taken by UNHCR.
International
on Protection
of Refugees in Central and Eastern
Europe.
Europejska
Konwencja Praw
Człowieka a ochrona uchodźców, osób
starających
się o azyl
uciekinierów.
Integration Rights
andi Practices
with
regard to Recognised Refugees in the
central
Countries.
The
CISEuropean
Conference
on Refugees and
Migrants.
Helping refugees.2002
Uchodźcy mówią.
Handbook on Procedures and Criteria
for Determining Refugee Status.
Prawne uwarunkowania integracji
uchodźców w Polsce. Komentarz dla
praktyków.
1995
Wydawca
Rzeszów ; Bydgoszcz : Oficyna
Wydawnicza Branta, 2006.
Białystok : Reklamowo-Wydaw.
Agencja Dziennikarzy AG-RED,
1993.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
181
00181
182
00182
183
00183
184
00184
185
00185
186
00186
187
00187
188
00188
189
00189
190
00190
191
00191
192
00192
193
00193
194
00194
195
00195
Strona: 13 z 45
Autor
2012-10-19
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Poradnik z zakresu rehabilitacji
społecznej i leczniczo-usprawniającej
dla
uchodxców.
Ochrona
uchodźców: przewodnik po
międzynarodowym prawie azylowym.
Legal and Social COnditions for
Asylum Seekers and refugees in
Central
andNations
EasternHigh
European
The
United
Commisioner
for Refugees. The politics and practice
of
refugee Lives.
protection
into the
Shattered
The case
for XXI
tough
international arms control.
Refugee Children escape from
persecution and war.
Appel global 2004 (francuski)
Grzymała-Moszczyńska, Halina
(1948- ).
Being a Refugee. How Refugees and
Asylum Seekers Experience Life in
Central
Goście iEurope.
gospodarze : problem
adaptacji kulturowej w obozach dla
uchodźców
oraz otaczających je
Program ochrony.
Kraków : "Nomos", 1998.
1998
Agenda for Protection.
Refugee Protection.
Heidrich-Hamera, Dorota.
Międzynarodowa ochrona uchodźców
wewnętrznych : aspekty prawne i
praktyka Status
/ Dorota
Heidrich-Hamera.
Refugee
Determination
- the
Role of the Court.
Years of Conflict. Adolescence,
Political Violence and Displacement.
Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego,
cop. 2005.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
196
00196
197
00197
198
00198
199
00199
200
00200
201
00201
202
00202
203
00203
204
00204
205
00205
206
00206
207
00207
208
000208
209
00209
210
00210
Strona: 14 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Uchodźcy świata. 50 lat pomocy
humanitarnej.
One day we had to run! Refugee
children tell their stories in words and
paintings.
Kosovo Blood.
Z obcej ziemi. Czerwiec 2003.
Przemoc seksualna i przemoc na tle
płciowym wobec uchodźców,
uchodźców-repatriantów
Rzczywistość
wygnania. oraz osób
World Refugee Survey 2008. Worst
Places for Refugees.
Being a Refugee. How Refugees and
Asylum Seekers Experience Life in
Central Europe.
Wychodźstwa
polskiego zarys
dziejowy.
W służbie publicznej na dwóch
kontynentach.
Uchodźstwo i kultura. Jesień 1998.
Kto to jest uchodźca?
Conclusions on the International
Protection of refugees.
Kosowicz, Agnieszka.
1992
Warszawa : [Wysoki Komisarz
Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców. Przedstawicielstwo
Working together : 15 lat UNHCR w
Polsce / Agnieszka Kosowicz ; [United
Nations
Commissioner
RefugeeHigh
Children.
Guidelinesfor
on
Protection and Care.
1994
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
211
000211
212
00212
213
00213
214
00214
215
00215
216
00216
217
00217
218
00218
219
00219
220
00220
221
00221
222
00222
223
00223
224
00224
225
00225
Strona: 15 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Handel ludźmi w Polsce. Materiały do
raportu MSWiA 2009.
Freedom in the World 2003. The
Annual Survey of Political Rights and
Civil Liberties.
Forum
on Human Rights. Report.
Budapest 2000.
Forum on Human Rights Education.
Documentation. Budapest 2000.
Youth Promoting Human Rights and
Social Cohesion.
Human Rights every day. The impact of
the Council of Europe's work in the
field
of human
rights. i Program
Deklaracja
Wiedeńska
Działania Światowej Konferencji Praw
Człowieka.
Wiedeń
1993. cpnstructing
Human
Rights
Education:
a tolerant society.
Learning from Violence. Symposium
Report. Budapest 2000.
Wolność. Istota bycia człowiekiem.
Zbiór opowiadań.
Politkovskaâ, Anna (1958-2006).
Procházková, Petra (1964- ).
Druga wojna czeczeńska / Anna
Politkowska ; przekł. i oprac. Irena
Lewandowska.
Ani życie, ani wojna : Czeczenia
oczami kobiet / Petra Procházková ; z
ang. przeł.
Grzegorz
Sowula ;
Prawa
człowieka
w edukacji.
2006
Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2006.
2005
Warszawa : Świat Książki Bertelsmann Media, 2005.
Dokumenty.
Sozański, Jarosław.
Prawa człowieka w systemach
prawnych Wspólnot i Unii Europejskiej 2005
/Organizacje
Jarosław Sozański.
praw człowieka. Czas na
działanie. Raport Monitora
Olimpijskiego.
Warszawa ; Poznań : Polskie
Wydawnictwo Prawnicze Iuris,
2005.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
226
00226
227
00227
228
00228
229
00229
230
00230
231
00231
232
00232
233
00233
234
00234
235
00235
236
00236
237
00237
238
00238
239
00239
240
00240
Strona: 16 z 45
Autor
2012-10-19
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Youth Against Violence. Seminar
Report. October 2001
Bringing Human Rights to Life. Unique
Tools for Making Human Rights a
Globalmakes
Reality.
What
the difference? new
strategies to combat racism and
xenophobia.
Shattered
Lives. The case for tough
international arms control.
Setting up a Human Rights Film
Festival. A handbook for festival
organizers
including
case studies
Space
for Peace.
Resource
Pack. of
Human Rights and Economic
Relations.
Nowicki, Marek (1947-2003).
Monitoring praw człowieka / [aut.:
Marek Nowicki, Zuzana Fialova, przy
współpr. zespołu:
Kalendarium
PrawMaryann
Człowieka.
2004
Warszawa : Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, 2004.
Edukacja i działanie.
Leszczyński, Leszek (1952- ).
Andrzejczuk, Robert.
Ochrona praw człowieka w Europie :
szkic zagadnień podstawowych /
2008
Leszek
Leszczyński,
Bartosz
Liżewski.
Prawa człowieka
podstawą
prawa
Lublin : Oficyna Wydawnicza
Verba, 2008.
Lublin : TNKUL, cop. 2004.
narodów do samostanowienia / Robert
Andrzejczuk.
Przełamać milczenie. Łamanie praw
Bieńczyk-Missala, Agnieszka.
Michałowska, Grażyna.
człowieka ze względu na orientację
seksualną.
Prawa człowieka w polskiej polityce
zagranicznej po 1989 roku / Agnieszka
Bieńczyk-Missala.
Prawa człowieka i ich ochrona /
Grażyna Michałowska.
Międzynarodowy Pakt Praw
Osobistych i Politycznych.
Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego,
cop. 2005. : Wydawnictwa
Warszawa
Szkolne i Pedagogiczne, cop.
2000.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
241
00241
242
00242
243
00243
244
00244
245
00245
246
00246
247
00247
248
00248
249
00249
250
00250
251
00251
252
00252
253
00253
254
00254
255
00255
Strona: 17 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Przeciwdziałanie dyskryminacji z
powodu orientacji seksualnej w
świetle
prawa
Tolerancja
i jejpolskiego
granice woraz
relacjach
międzykulturowych.
Diversity Youth Forum. Report 2007.
Antydyskryminacja na co dzień.
Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji
cudzoziemców w Polsce.
Gender in the EU. The Future of the
Gender Policies in the EU.
Podręcznik do prowadzenia zajęć w
oparciu o film Delikatnie nas zabijają.
Obrazy kobiet
w reklamach.
Statystyki
Social
Watch 2008.
Równość płci.
Czarna księga kobiet.
Mężczyźni na rzecz zmiany.
Metodologia badań nacechowanych
wrażliwością społeczno-kulturową
tożsamości
płci.
1001 ekosposobów
zachowania naszej
planety.
The EU and the Environment.
1997
Mądre inwestycje. Promowanie
zrównowazonych inicjatyw rybackich
w
ramachklimatu
Europejskiego
Funduszu
Problem
a prawa człowieka.
2008
Wydawca
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
256
00256
257
00257
258
00258
259
00259
260
00260
261
oo261
262
00262
263
00263
264
00264
265
00265
266
00266
267
00267
268
00268
269
00269
270
00270
Strona: 18 z 45
Autor
2012-10-19
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Zmiany klimatu sa faktem. Zbiór
materiałów.
Gatunki na krawędzi.
Instrukcja obsługi Bałtyku.
Pamiątka, która nie krzywdzi. Poradnik
dla turystów.
Poradnik jak oszczędzać energię w
domu.
Jaka ryba na obiad. Ekologiczny
poradnik WWF.
Wpływ Funduszy Strukturalnych UE na
stan floty i zasobów w rybołóstwie
bałtyckim.
Less boats - more fish? Socioeconomic consequences of fleet
capacoty
reduction
programmes
in the
Mniej
statków
- więcej
ryb? Społecznoekonomiczne skutki redukcji floty
rybackiej
na Morzu
Perspektywy
świataBałtyckim.
arabskiego w
Bagiński, Paweł (nauki
ekonomiczne).
kontekście Milenijnych Celów
Rozwoju.
Międzynarodowa współpraca na rzecz
rozwoju : ewolucja, stan obecny i
perspektywy
/ Paweł-Bagiński,
Zmiany klimatyczne
impas i
perspektywy. Punkt widzenia krajów
globalnego
Południa. zywnościowa.
Swiatowa gospodarka
Batalia o przyszłośc rolnictwa.
Zawłaszczanie ziemi. Przegląd typów i
studia przypadków.
Dynamika zawłaszczania ziemi w Azji
południow-wschodniej: zrozumieć rolę
Europy.
2009
Warszawa : Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne,
2009.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
271
00271
272
00272
273
00273
274
00274
275
00275
276
00276
277
00277
278
00278
279
00279
280
00280
281
00281
282
00282
283
00283
284
00284
285
00285
Strona: 19 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Kierunek Południe. Gdzie szukać
źródeł?
Peace and Reconciliation: Success
Storeis and Lessons from Asia and
Europe.
Polska współpraca rozwojowa z
Afganistanem.
Poland's development Cooperation.
Annual Report 2009.
Polska współpraca na rzecz rozwoju.
Raport roczny 2009.
Przewodnik po polskiej pomocy
zagranicznej.
Nasze czasy. Ilustrowana historia XX
wieku.
Wyzwania miedzynarodowej
współpracy na rzecz rozwoju.
Global Education in Poland. GENE
Report.
Jak mówić o większości świata. Jak
rzetelnie informować o krajach
globalnego
Południa.rozwojowej UE w
Polityka
współpracy
kontekście polskiej prezydencji w
radzie
UE narzędziem
w 2011 r. rozwoju
Edukacja
lokalnego. Raport z realizacji projektu
w
gruzińskiej
prowincji
Szida Kartli.
Nauka
dla polskiej
pomocy
rozwojowej. Krótki przewodnik dla
pracowników
instytucji
naukowych
i
Skąd
wiemy, jak
pomagać?
Raport na
temat źródeł wiedzy dot. planowania i
realizacji
projektów zpolskiej
pomocy
Polska współpraca
partnerami
z
Europy Wschodniej, Kaukazu
Południowego i Azji Środkowej.
Tom / Rok
Wydawca
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
286
00286
287
00287
288
00288
289
00289
290
00290
291
00291
292
00292
293
00293
294
00294
295
00295
296
00296
297
00297
298
00298
299
00299
300
00300
Strona: 20 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Edukacja rozwojowa w programie
polskiej pomocy zagranicznej.
Strategie przeciwko biedzie. Raport z
realizacji projektu.
Millennium Development Goals
Lister, Ruth (1949- ).
Bieda / Ruth Lister ; przeł. Alina
Stanaszek.
2007
Warszawa : Wydawnictwo Sic!,
2007.
Bezprawie, przemoc, bezkarność.
Federacja Rosyjska wraz z republiką
Czeczenii
w dokumentach.
Dialogi
o rozwoju.
Ubóstwo.
Current Challenges to Peacebuilding
Efforts and development Assistance.
Współczesneofwyzwania
budowania
Judgements
the Israeldla
Supreme
Court: Fighting Terrorism within the
Law. T. 1
Judgements
of the Israel Supreme
Court: Fighting Terrorism within the
Law.
T. 2 Cele Rozwoju. Czas pomóc
Milenijne
innym.
National Service, what are the choices.
When corporations rule the world.
Ameryka Łacińska wobec wyzwań
globalizacji.
Ameryka Łacińska u progu XXI wieku.
Studia i szkice.
Aguirre Rojas, Carlos Antonio
(1955- ).
Ameryka Łacińska na rozdrożu : ruchy
społeczne i śmierć nowoczesnej
2008
polityki / Carlos Antonio Aguirre Rojas
Warszawa : Instytut
Wydawniczy Książka i Prasa,
2008.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
301
00301
302
00302
303
00303
304
00304
305
00305
306
00306
307
00307
308
00308
309
00309
310
00310
311
00311
312
00312
313
00313
314
00314
315
00315
Strona: 21 z 45
Autor
Harvey, Robert (1953- ).
2012-10-19
Tytuł
Libertadores : bohaterowie Ameryki
Łacińskiej / Robert Harvey ; przeł.
Berenika
Kluczykowska-Sienkiewicz.
Europa
Wschodu
i Zachodu. T.1
Healthy food for Europe's citizens. The
EU and food quality.
A new idea for Europe. The Schuman
Declaration 1950 - 2000.
Problemy etniczne Europy ŚrodkowoWschodniej.
A new impetus for European youth.
White paper.
Nowe impulsy dla młodzieży
europejskiej. Biała księga.
Układ z Schengen - szanse i
zagrożenia współpracy
transgranicznej.
Trzeci sektor w UE. Przewodnik dla
organizacji pozarządowych 2003.
Służba cywilna w wybranych
państwach demokratycznych.
Les droits de l'homme.
The future of democracy in Europe.
Trends, analyses and reforms.
Podstawowe akty Wspólnot
Europejskich w dziedzinie ochrony
społecznej.
The single market.
Fundusze unijne dla organizacji
pozarządowych w latach 2007 - 2013.
Przewodnik.
Tom / Rok
Wydawca
Warszawa : "W.A.B.", 2004.
2004
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
316
00316
317
00317
318
00318
319
00319
320
00320
321
00321
322
00322
323
00323
324
00324
325
00325
326
00326
327
00327
328
00328
329
00329
330
00330
Strona: 22 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Rada Europy. 800 milionów
Europejczyków.
Zbiór aktów prawnych WE w zakresie
funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności na
lata 2007-2013.
Kulturowe
konteksty
baśni. T.1
Z dzieckiem w świat wartości
Warszawa
Swoi i obcy w literaturze i kulturze
DOBROTOLUBIJE II
Sentencje św. Antoniego i opowieści o
nim
DOBROTOLUBIJE III
Sentencje św. Antoniego i opowieści o
nim
DOBROTOLUBIJE
IV
Sentencje św. Antoniego i opowieści o
nim
Edukacja wobec ładu globalnego
Tolerancyjni. To się dzieje!
Edukacja międzykulturowa wobec
integracji dzieci polskich i
czeczeńskich
na przykładzie projektu
Uczenie się międzykulturowe.
Pakiet
szkoleniowy.
Learning a Language Differently
Wietnamczycy: systemy wartości
stereotypy Zachodu
Tom / Rok
Wydawca
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
331
00331
332
00332
333
00333
334
00334
335
00335
336
00336
337
00337
338
00338
339
00339
340
00340
341
00341
342
00342
343
00343
344
00344
345
00345
Strona: 23 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Religia a obcość
Wielka Syberia Małych Narodów
Właśnie Izrael
Umierający Europejczycy
Tożsamość narodowa w
społeczeństwie multietnicznym
macedonii
Tybet. Czas żelaznych ptaków
Spojrzenie w Islam
Tolerancja i jej granice w relacjach
międzykulturowych
Wersety z Koranu
Zrozumieć Islam
Jak uczyć się języków obcych
Dom rodzinny - dom sąsiedztwa
Cyganie-Roma-Gypsies
Islam - między stereotypem a
rzeczywistością
Czechów trzech
Tom / Rok
Wydawca
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
346
00346
347
00347
348
00348
349
00349
350
00350
351
00351
352
00352
353
00353
354
00354
355
00355
356
00356
357
00357
358
00358
359
00359
360
00360
Strona: 24 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Islam
Przegląd albański
Tureckie kazania
Afryka, Azja, Ameryka Łacińska
Boski, Paweł.
l 'Utaymn, Muhammad ibn Slih
ibn Mu Muhammad ibn Sulaymn
ibn 'Abd al-Rahmn (1928-2001).
Kulturowe ramy zachowań
społecznych : podręcznik psychologii
międzykulturowej
Paweł Boski.
Fundamenty
wiary/ Islamu
/
[Muhammad ibn Salih al-Usajmin ; tł. z
arab.].
Geopolityczne miejsce Białorusi w
Europie i świecie
Geschichten um Servia
Africana bulletin
Counseling across cultures
Dialogue and Universalism
Graphic Novels
Międzykulturowy klub malucha
W cieniu wulkanów
2009
Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN : Academica
Wydawnictwo
SWPS, 2009.
[Białystok] : Stowarzyszenie
Studentów Muzułmańskich w
Polsce, [1996]
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
365
00365
375
00375
376
00376
377
00377
378
00378
380
00380
381
00381
385
00385
386
00386
387
00387
388
00388
389
00389
390
00390
391
00391
392
00392
Strona: 25 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Edukacja międzykulturowa
Dom i ojczyzna. Dylematy
wielokulturowości
Center for intercultural dialogue
Edukacja międzykulturowa w Polsce
wobec nowych wyzwań
Muhammad - posłaniec Boga
Nie bój się Cygana
Międzykulturowość w projektach
programu Młodzież w działaniu
Opowiadacze świata
Krasnogruda
Krasnogruda
Krasnogruda
Krasnogruda
Podstawowe informacje o Islamie
Warszawa - miasto wielu kultur
Jak powstają stereotypy narodowe
Tom / Rok
Wydawca
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
393
00393
394
00394
395
00395
396
00396
397
00397
398
00398
399
00399
400
00400
401
00401
402
00402
403
00403
404
00404
405
00405
406
00406
407
00407
Strona: 26 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Język a tożsamość narodowa
Przespaceruj się w moich butach
Judaism
Landmarks and Traces of Jewish
Culture in Lublin
Kultura i polityka krajów Azji
Kultura dominująca jako kultura obca
Inny - obcy - wróg
Konflikty etniczne
Dlaczego należy uczyć się o
Holokauście?
Sobibór - death camp
Sobibór - obóz śmierci
Wspominenia wojenne
Kranz, Tomasz (1960- ).
Sereny, Gitta.
Zagłada Żydów w obozie
koncentracyjnym na Majdanku /
Tomasz
W stronęKranz.
ciemności : rozmowy z
Grzesiuk, Stanisław (1918-1963).
komendantem Treblinki / Gitta Sereny ; 2002
przekł.
K. Milencki.
Pięć latJan
kacetu
/ Stanisław Grzesiuk.
2007
Lublin : Państwowe Muzeum na
Majdanku, 2007.
Warszawa : "Cyklady", 2002.
Warszawa : "Książka i Wiedza",
cop. 2005.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
408
00408
409
00409
410
00410
411
00411
412
00412
413
00413
414
00414
415
00415
416
00416
417
00417
418
00418
419
00419
420
00420
421
00421
422
00422
Strona: 27 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Szkice z dziejów w Lamsdorf
Rubinowicz, Dawid (1927-1942).
Warszawa : "Książka i Wiedza",
cop. 2005.
Płonka, Krzysztof.
Pamiętnik Dawida Rubinowicza /
[słowo wstępne Jarosław Iwaszkiewicz
; posł. Maria Jarochowska].
Martyrologium
obozu hitlerowskiego w
2004
Żabikowo : Muzeum
Martyrologiczne, 2004.
Ziółkowska, Anna.
Żabikowie 1943-1945 / Krzysztof
Płonka.
Obozy pracy przymusowej dla Żydów
2005
Poznań : Wydawnictwo
Poznańskie, 2005.
Steinlauf, Michael.
w Wielkopolsce w latach okupacji
hitlerowskiej
(1941-1943): /polska
Anna
Pamięć nieprzyswojona
Tych, Feliks (1929- ).
pamięć zagłady / Michael C. Steinlauf ; 2001
przeł.
Agata
Tomaszewska.
Długi cień
zagłady
: szkice historyczne
Szuchta, Robert (1962- ).
Warszawa : "Cyklady", 2001.
/ Feliks Tych.
1999
Holokaust : zrozumieć dlaczego /
Robert Szuchta, Piotr Trojański.
Warszawa : Żydowski Instytut
Historyczny IN-B [Instytut
Naukowo-Badawczy],
1999.:
Warszawa : "Mówią Wieki"
2003
"Bellona", 2003.
1999
Kraków : Fundacja Judaica ;
Oświęcim-Brzezinka :
Państwowe Muzeum, 1999.
From Lublin to Bełżec
Reder, Rudolf (1881-?).
Bełżec / Rudolf Reder ; [tł. na ang.
William Brand, Michael Jacobs].
National report on youth policy in the
Slovak Republic
Youth Directorate Direction de la
jeunesse
Directorate of Youth and Sport
Direction de la jeunesse et du sport
Youth policy in Malta
Youth policy in Norway
Revisiting youth political participation
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
423
00423
424
00424
425
00425
426
00426
427
00427
428
00428
430
00430
431
00431
434
00434
435
00435
439
00439
440
00440
441
00441
443
00443
445
00445
Strona: 28 z 45
2012-10-19
Autor
Unia Europejska.
Tytuł
A new impetus for European youth :
European Commission White Paper /
[EU
; European
Commission.
Toyth
Directorate
Direction de la
jeunesse
Coaching Guide
Coaching Guide
Włączanie w działanie
Doświadczać uczenia
Youth Policy and Youth Service in The
Netherlands
Revised European Charter on the
Participation of Young People in Local
andmłodzież
Regionalpatrz
Life "Have Your Say!"
Na
Droga do samodzielności
ABC organizatora i wychowawcy
placówki wypoczynku dzieci i
młodzieży
IMPULS. Zrobić coś - coś zmienić
Przywódzctwo edukacyjne w teorii i
praktyce
Ewaluacja międzynarodowych spotkań
młodzieży
Uczestnictwo młodzieży
Tom / Rok
2002
Wydawca
Luxembourg : Office for Official
Publications of the European
Communities, 2002.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
446
00446
447
00447
449
00449
450
00450
451
00451
452
00452
454
454
455
00455
456
00456
457
00457
458
00458
460
00460
461
00461
462
00462
463
00463
Strona: 29 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Ewaluacja w pracy metodą projektu
Village international
Youth Exchange
Zasadnicze elementy szkolenia
Ewaluacja edukacyjna w pracy z
młodzieżą
W budowie...obywatelstwo, młodzież i
Europa
Zwiększanie szans edukacyjnych
poprzez realizację projektów
współpracy
europejskiej
Risk
Awareness
Youth work. What it means.
Becoming a better supervisor
Have your say!
Training trainers
Sutton, Carole.
Psychologia dla pracowników
socjalnych / Carole Sutton ; przekł.
Elżbieta
Józefowicz.
"Biała
Księga"
młodzieży polskiej
"Co UE może mi zaoferować?"
2004
Gdańsk : Gdańskie Wydaw.
Psychologiczne, 2004.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
464
00464
465
00465
466
00466
468
00468
490
00490
496
00496
497
00497
498
00498
499
00499
500
00500
501
00501
502
00502
503
00503
504
00504
505
00505
Strona: 30 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Włączać wszystkich z Programem
MŁODZIEŻ
CoYOTE
YOUHPASS na SKRÓTY
Practical handbook for youth leaders
Współpraca z mediami a tworzenie
wizerunku organizacji
A Manual for Germany
Darmstadt und der Jugendstil
Odkryć Niemcy!
Polska i Niemcy wobec rodaków na
Wschodzie
Trenkner, Joachim (1935- ).
Sakson, Andrzej (1952- ).
Naród z przeszłością : eseje o
Niemczech / Joachim Trenkner.
Młodzież Berlina Zachodniego :
studium socjologiczne / Andrzej
Sakson.
Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży Knut Dethlefsen (red.)
Stosunki Polsko-Niemieckie, 19191932
Niemiecki rachunek sumienia
A co robimy dzisiaj? Aspekty polskoniemieckiego spotkania młodzieży.
2004
1991
Poznań : Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
2004.
Poznań : IZ, 1991.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
506
00506
507
00507
508
00508
509
00509
510
00510
511
00511
512
00512
513
00513
514
00514
515
00515
516
00516
517
00517
518
00518
519
00519
520
00520
Strona: 31 z 45
2012-10-19
Autor
Ławrowska, Małgorzata.
Wolff-Powęska, Anna (1941- ).
Kowalski, Jacek.
Bachmann, Klaus (1963- ).
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Praktyczne wskazówki dla
organizatorów polsko-niemieckiej
wymiany
młodzieży
: jak zaplanować,
Między
Renem
a Bugiem
w Europie /
2002
Warszawa : Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży ;
Potsdam
Deutsch-Polnisches
Wrocław :: "Atut"
- Wrocławskie
Anna Wolff-Powęska.
2004
Wydaw. Oświatowe, 2004.
Partnerzy - Polacy i Niemcy w nowej
Europie : scenariusze lekcji / Jacek
Kowalski,
Mirosław
Polska
Niemcy.
DziśSielatycki,
i jutro
1998
Warszawa : Centralny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli :
Fundacja Friedricha Eberta.
Długi cień Trzeciej Rzeszy : jak Niemcy
zmieniali swój charakter narodowy /
2005
Klaus Bachmann.
Doświadczenia
graniczne
Wrocław : Oficyna Wydawnicza
Atut - Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2005.
Europejska Konwencja Praw
Człowieka
Sąd Administracyjny
Racism
Compagnon
Human Rights Message
Humanitaryzm
Games and exercises
Filmowa akademia młodych
Rau, Krystyna.
Jak aktywizować uczniów : "burza
mózgów" i inne techniki w edukacji /
Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz.
Poznań : "G&P", 2000.
2000
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
521
00521
522
00522
523
00523
524
00524
525
00525
526
00526
527
00527
528
00528
529
00529
530
00530
531
00531
533
00533
535
00535
536
00536
537
00537
Strona: 32 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Afganistan
Domino
Grupa bawi się i pracuje
Grupa bawi się i pracuje, część II
Collection of workshops about
Holocaust
Racim and Multiculturalism
Praca w grupach
Kaminski, Winfred (1948- ).
Opowiedz mi coś! : układanie
opowiadań z dziećmi / Winfred
2000
Kaminski,
Bert
; [przekł.
Super
things
toGigas
do after
schoolz niem.
Human rights message
Porządek i przygoda. Lekcje
twórczości
Przedsiębiorczość. Podręcznik dla
liceum technicznego
Przejścia. Gra symulacyjna
Czym jest demokracja i jak powinno
sie jej uczyć?
Program edukacyjny. Różni-równi
Kielce : "Jedność", 2000.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
538
538
539
00539
540
00540
541
00541
542
00542
543
00543
544
00544
545
00545
546
00546
547
00547
548
00548
549
00549
550
00550
551
00551
552
00552
Strona: 33 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Education Programme. Różni-równi
Handbook for leaders of lesson on the
refugee issue
Refugees resource brochure
Wielokulturowość na co dzień
Twórcze baśnie
Czarodziejskie bajki
Czerniejewska, Izabela (1976- ).
Warszawa : Stowarzyszenie Vox
Humana, cop. 2010.
Uchodźca w mojej klasie / Izabela
Czerniejewska, Agata Marek.
Bajkoterapia
Drama stosowana jako narzędzie
społecznej interwencji. Teoretyczne i
praktyczne
aspekty metody
Wartości europejskie
w obliczu XXwiecznych totalitaryzmów
Polacy i Ukraińcy w nowej Europie
The European convention on human
rights
Poznajemy się
Sytuacja krajów Globalnego Południa
na przykładzie Rwandy
Królikowski, Jacek.
Projekt edukacyjny: materiały dla
zespołów międzyprzedmiotowych /
Jacek Królikowski.
2001
Warszawa : Wydawnictwo
CODN, 2001.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
553
00553
554
00554
555
00555
556
00556
557
00557
558
00558
559
00559
560
00560
561
00561
562
00562
563
00563
564
00564
565
00565
566
00566
567
00567
Strona: 34 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Space for peace
Der Grunder des Freiwilligen
Internationalen Zivildienstes
A lifelong volunteer
50 ans au service de la paix
Service Civil International
International voluntary service
SCI involvement in Africa
SCI Peace Education Policy
We Shall Live in Peace
Someone Had An Idea
Service Civil international
Pour Avec
Paix Pelle Et Pioche
Romani CRISS Roma Center for
Special Intervention and Studies
Volonterski centar zagreb 1996-2006
Tom / Rok
Wydawca
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
568
00568
569
00569
570
00570
571
00571
572
00572
573
00573
574
00574
575
00575
576
00576
577
00577
578
00578
579
00579
580
00580
581
00581
582
00582
Strona: 35 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Souvenir
SCI ideas and actions
Someone Had An Idea...
Co-ordinating togerther
A Handbook for SCI activists and
volunteers
Anleiten, leiten, begleiten. Handbuch
fur Seminarleiterlnnen
Zachęcanie. Możesz mieć pozytywny
wpływ na ludzi
Bobryk, Jerzy.
Jak tworzyć rozmawiając :
skuteczność rozmowy / Jerzy Bobryk.
1995
Warszawa : Wydaw. Naukowe
PWN, 1995
Budżet domowy pod kontrolą
Zasady komunikacji werbalnej
Jamrożek, Bożena.
Komunikacja interpersonalna / Bożena
Jamrożek, Jolanta Sobczak.
1996
Poznań : "eMPi2", 1996
Komunikacja Konflikty Negocjacje w
Organizacji
Hudson, Mike.
Chełpa, Stanisław (1962- ).
Bez zysków i strat : sztuka kierowania
organizacjami sektora pozarządowego 1997
/Psychologia
Mike Hudson
; tł. Maria:Wanat.
konfliktów
praktyka
Hudson, Mike.
radzenia sobie ze sporami / Stanisław 1995
Chełpa,
Tomasz
Witkowski.
Bez zysków
i strat
: sztuka kierowania
organizacjami sektora pozarządowego 1997
/ Mike Hudson ; tł. Maria Wanat.
Warszawa : Fundusz
Współpracy, 1997.
Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1995
Warszawa : Fundusz
Współpracy, 1997.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
583
00583
584
00584
585
00585
586
00586
587
00587
588
00588
589
00589
590
00590
591
00591
592
00592
593
00593
594
00594
595
00595
596
00596
597
00597
Strona: 36 z 45
2012-10-19
Autor
Krystyna Balawajder
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Komunikacja konflikty negocjacje w
organizacji
Sztuka negocjowania
Polska - Ukraina współpraca
organizacji pozarządowych
Frączak, Piotr (1960- ).
Suski, Paweł.
Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej :
wybór artykułów 1989-2001 / Piotr
Frączak ; [red. Agnieszka
Siekiera]./
Stowarzyszenia
w prawie polskim
2002
Warszawa : Fundacja Fundusz
Współpracy : Centrum
Informacji
Organizacji
Warszawadla
: Wydaw.
Prawnicze
"LexisNexis" 2002.
Paweł Suski.
Organizacje pozarządowe Dialog
obywatelski Polityka państwa
Davis, Lee.
Przedsiębiorstwa sektora
pozarządowego : czy to alternatywa
dla filantropii?
/ Lee Davis
; tł. Maryla
Współpraca
z mediami
a tworzenie
2000
Warszawa : Fundusz
Współpracy = Cooperation
Fund, 2000.
wizerunku organizacji
Współpracujemy. Efektywne
przekazywanie polskich doświadczeń
Jamrozik, Maciej.
Covey, Stephen R. (1932-2012).
Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji.
Warszawa : Centrum Projektów
Europejskich, [2011].
Partnerstwo bez granic = Partnership
without borders / [aut. Maciej
Jamrozik,
Maciejnajważniejsze
Zmysłowski]. /
Najpierw rzeczy
Poznań : Rebis, cop. 2005.
Stephen R. Covey [oraz] A. Roger
Merrill,
Rebecca R.po
Merrill
; przeł.
Krótki przewodnik
FRSE
/ Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji.
2009
Warszawa : Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji, 2009.
Zarządzanie organizacją
Zarządzanie projektami
Sepkowska, Zofia.
Przedsiębiorczość : komunikacja
interpersonalna, istota
1997
przedsiębiorczości / Zofia Sepkowska,
Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1997
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
598
00598
599
00599
600
00600
601
00601
602
00602
603
00603
604
00604
605
00605
606
00606
607
00607
608
00608
609
00609
610
00610
611
00611
612
00612
Strona: 37 z 45
2012-10-19
Autor
Armstrong, Michael (1928- ).
Charkiewicz, Jarosław (1964- ).
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi /
Michael Armstrong ; [przeł. Alicja
Unterschuetz
et al.].
Fundusze unijne
dla organizacji
Tom / Rok
2002
pozarządowych w latach 2007-2013.
przewodnik
Bractwo Młodzieży Prawosławnej w
Wydawca
Kraków : Oficyna Ekonomiczna.
Oddział Polskich Wydawnictw
Profesjonalnych, 2002.
Białystok : BMPwP, 1995
Polsce : statystyczno-historyczny
1995
zarys działalności
organizacji
w latach
Program
edukacyjny
różni - równi
Stosunki polsko-ukraińskie
Sobecki, Mirosław.
Halik, Teresa.
Hawryluk, Jerzy (1964- ).
Funkcja etniczno-kulturowa szkół
mniejszości narodowych / Mirosław
Sobecki. Minorities in Poland
National
1997
Wietnamczycy w Polsce : integracja
czy izolacja? / Teresa Halik, Ewa
Nowicka.
"Kraje
ruskie Bielsk, Mielnik,
2002
Drohiczyn" : Rusini-Ukraińcy na
1999
Podlaszu
fakty
i
kontrowersje
/
Jerzy
Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze
Białystok : "Trans Humana",
1997
Warszawa : Instytut
Orientalistyczny. Wydział
Neofilologii.
Uniwersytet
Kraków
: Fundacja
Świętego
Włodzimierza Chrzciciela Rusi
Kijowskiej : "Szwajpolt Fiol",
Problemy Ukraińców w Polsce po
wysiedleńczej akcji "Wisła" 1947 roku
National Minorities in Poland
Narody wielkie i małe w Białorusini w
Polsce
Klimkiewicz, Beata.
Mniejszości narodowe w sferze
publicznej : reprezentacje, praktyki i
regulacje
medialne
/ Beata
Mniejszości
narodowe
i etniczne w
Polsce
Kraków : Wydaw. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2003.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
613
00613
614
00614
615
00615
616
00616
617
00617
618
00618
619
00619
620
00620
621
00621
622
00622
623
00623
624
00624
625
00625
626
00626
627
00627
Strona: 38 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Conflict or Collaboration
Między sąsiadami część 9
Konferencja droga ku wzajemności
Edukacja regionalna mniejszości
narodowych i etnicznych
Ethnic Minorities & Ethinc Majority
Białoruś
Białoruś Polska Ukraina
Szlak Piastowski
Białoruś, Czechosłowacja, Litwa,
Polska, Ukraina. Mniejszości w świetle
spisów
statystycznych
Co-ordinating
together XIX-XX w.
A Handbook for SCI activists and
volunteers
Wystawa fotografii
Żelazek, Marian (1918- ).
Szpital pod niebem: rozmowy z o.
Marianem Żelazkiem SVD
2002
nominowanym
do Pokojowej Nagrody
Leader
+ best practies
Leader + Magazine
Warszawa : "Verbinum", 2002.
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
628
00628
629
00629
630
00630
631
00631
632
00632
633
00633
634
00634
635
00635
636
00636
637
00637
638
00638
639
00639
640
00640
641
00641
642
00642
Strona: 39 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Polska 2030. Priorytety rozwojowe
kraju
SM i... pamięć
SM i... nietrzymanie moczu
SM i... wzrok
SM i... seks
SM i... praca
SM i... zmęczenie
SM i... najważniejsze fakty
SM i... drżenie
SM i Ty
Pedagogika społeczna i praca socjalna
Ekonomia społeczna w praktyce
Ekonomia społeczna w praktyce 2
Ekonomia społeczna w praktyce 3
Kotański, Marek (1942-2002).
Sprzedałem się ludziom / Marek
Kotański ; red. Ryszard
Częstochowski.
Warszawa : [s.n., ca 1986].
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
643
00643
644
00644
645
00645
646
00646
647
00647
648
00648
649
00649
650
00650
651
00651
652
00652
653
00653
654
00654
655
00655
656
00656
657
00657
Strona: 40 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Samorząd terytorialny i organizacje
pozarządowe - partnerzy w rozwoju
ekonomii
społecznej?
X-lecie Fundacji
im. Brata Alberta w
Krakowie
Ekonomia Społeczna w praktyce
Efekty działań pomocy społecznej
województwa wielkopolskiego w
latach
2003-2006
Pracodawcy
kontra nauczyciele?
Efektywność, skuteczność i jakość
działań w pomocy społecznej
Publiczna troska, prywatna opieka
Efektywość, skuteczność i jakość
działań w pomocy społecznej
A manual on human rights education
with young people
Compasito
Kompasik
Kompas
Refugees we left because we had to
Compass
Cały swiat w naszej klasie
Tom / Rok
Wydawca
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
658
00658
659
00659
661
00661
662
00662
663
00663
664
00664
665
00665
666
0666
667
00667
668
00668
669
00669
670
00670
671
00671
672
00672
673
00673
Strona: 41 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Prawa człowieka poradnik dla
nauczyciela
Zwalczanie dyskryminacji podecznik
szkoleniowy
Opowiadania świata
Narysuj mi prawa człowieka
Pierwsze kroki
Akademia demokracji
Cały świat w klasie
Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o
uchodźcach
Biuletyn wolontariuszy
Wolontariat pracowniczy w Polsce
Wolontariat międzynarodowy
Wolontariat Polska Pomoc
Kieszonkowy przedwodnik
Wolontariusza Europejskiego
Przewodnik dla organizacji
goszczących Wolontariatu
Europejskiego
Coyote
Tom / Rok
Wydawca
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
674
00674
675
00675
676
00676
677
00677
678
00678
679
00679
680
00680
681
00681
682
00682
683
00683
684
00684
685
00685
686
00686
687
00687
688
00688
Strona: 42 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca
Youth Renewing the Fabric of Society
Wolontariat zmienia świat czyli
Wolontariat Europejski w Twojej
organizacji zmienia nas
Wolontariat
Wolontariat biznesu
Kamienie są lekkie czyli jak pracować
na cmentarzu
Przewodnik dla organizacji
Wolontariatu Europejskiego
Wolontariat w ośrodku pomocy
społecznej
Rudyńska, Monika.
EVS od kuchni / [aut. tekstu Monika
Rudyńska, Stanisław Sikora ; współpr.
Agnieszka
GO EVS! Markowska, Magdalena
A propos Polski
Prawne aspekty wolontariatu
I ogólnopolskie badania wolontariatu
pracowniczego
Volunteer management handbook
Jak zorganizować workcamp?
Wolontariat osób dojrzałych w Polsce
Poznań : Stowarzyszenie
"Jeden Świat", [2011].
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
689
00689
690
00690
691
00691
692
00692
694
00694
695
00695
696
00696
697
00697
698
00698
699
00699
700
00700
701
00701
702
00702
703
00703
704
00704
Strona: 43 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Volunteering in the Balkans
How to organize a SCI Travelling
Workcamp on human rights
Krajowy Plan Działania dla
Europejskiego Roku Wolontariatu 2011
w Polsce
Służba
cywilna w wybranych
państwach demokratycznych
Step by step to long- term voluntary
service
Living Europe
Ambasadorzy dobra
Młodzi światu
Integracja uchodźców w Polsce w
liczbach
Europa-Polska-Migracja
Nabycie obywatelstwa polskiego
Uchodźcy - teoria i praktyka.
Osoby ubiegajace się...
Informacja o stosowaniu...
prawo i prawa uchodźcy...
Tom / Rok
Wydawca
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
705
00705
706
00706
707
00707
708
00708
709
00709
710
00710
711
00711
712
00712
713
00713
714
00714
715
00715
716
00716
717
00717
718
00718
719
00719
Strona: 44 z 45
2012-10-19
Autor
Tytuł
Migracje polityczne XX wieku...
Polski raport...
Uchodźca...
Uchodźcy w Polsce...
Kulturowe uwarunkowania rozwoju w
Azji i Afryce
Efekt Lucyfera
Racism - non-formal education
workshops
Niepożądani uchodźcy
Zachęcanie
Prawa czlowieka. Tolerancja i jej
granice
Bauman Zygmunt
Wspólnota
W tej zabawie jest metoda!
Różni - równi
Delikatnie nas zabijają
Równość płci
Tom / Rok
Wydawca
Raport bazy publikacji z dnia:
Nr inw. /
Sygnatura
Strona: 45 z 45
Autor
2012-10-19
Tytuł
Tom / Rok
Wydawca