Zapytanie ofertowe na realizację audytu

Transkrypt

Zapytanie ofertowe na realizację audytu
Zapytanie ofertowe na realizację audytu można jeszcze zadawać pytania
Autor: Redakcja
Data publikacji: 11 maja 2012
http://www.fwioo.pl/article/zapytanie-ofertowe-na-realizacje-audytu-mozna-jeszcze-zadawac-pytania
Uprzejmie informujemy, że przedłużamy możliwość zadawania pytań do dnia 15 maja do godziny 10.00. Wszystkie
odpowiedzi zostaną przedstawione 15 maja do godziny 12.00 na stronie oferenta. Zapraszamy do zapoznania się z już
udzielonymi odpowiedziami.
Odpowiedź na zadane pytanie:
1. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, mówiącymi że "wykonawca zobowiąże się przeprowadzić audyt zgodnie z powszechnie
uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu" oraz "o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia", wymagane jest, aby audyt był przeprowadzony przez uprawnionych audytorów (w
przypadku zespołu minimum jedna osoba musi posiadć takie uprawnienia)
2. W ofercie niezbędne jest syntetyczne przedstawienie założeń metodologicznych co do proponowanych sposobów realizacji każdego z
elementów przedmiotu zamówienia - co oznacza zarówno audyt, jak i ewaluację.
3. Oferta może być złożona wspólnie przez dwie spółki współdziałające, jako konsorcjum. W takim przypadku każdy z członków konsorcjum
składa komplet wymaganych dokumentów. Dodatkowo składane są: pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu, który reprezentuje konsorcjum
oraz kopia umowy dotyczącej utworzenia konsorcjum.
1
WERSJA DO WYDRUKU

Podobne dokumenty