certyfikat - SLG International Training Center

Transkrypt

certyfikat - SLG International Training Center
CERTYFIKAT
dla firmy
SLG International Training Center
Sp. z o.o.
ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa
za udział w badaniach naukowych nad uwarunkowaniami
transferu kapitału ludzkiego z dużych firm do mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Realizatorzy projektu:
Łódź, dnia 09.08.2015
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, budynek D3
tel. 42 631 37 51, e-mail: [email protected],
www.oizet.p.lodz.pl

Podobne dokumenty