GOGLOBAL.PL

Transkrypt

GOGLOBAL.PL
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZDJĘCIA DO LOTERII WIZOWEJ DV-2015
GOGLOBAL.PL
Należy przesłać fotografie wszystkich członków rodziny wymienionych w zgłoszeniu, niezależnie
od tego czy zamierzają oni emigrować razem z Tobą czy też nie. Brak zdjęć wszystkich osób może
spowodować dyskwalifikację zgłoszenia nawet po wylosowaniu.
Dla Twojej wygody przyjmujemy zarówno zdjęcia cyfrowe przesyłane mailem (w plikach JPG)
lub na płycie, jak i zdjęcia papierowe. Odpowiednio formatujemy przesłane do nas cyfrowe fotografie
i przygotowujemy cyfrowe wersje tradycyjnych zdjęć wykonując skany.
Jeśli zamierzasz dokonać formalności zgłoszeniowych bezpośrednio u nas w biurze, to polecamy
skorzystanie z usług pobliskiego studia fotograficznego, które dla naszych klientów wykonuje zdjęcia
w promocyjnej cenie.
Dla każdego członka rodziny musi być dołączone oddzielne zdjęcie spełniające następujące warunki:


















zdjęcie musi być aktualne, tzn. zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
zdjęcie musi być kolorowe,
wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw
aparatu,
głowa nie może być podniesiona, opuszczona,
ani przechylona na bok,
tło - białe lub inne jasne, jednolite,
zdjęcie musi być ostre,
nie można fotografować się w ciemnych okularach
nie można fotografować się w nakryciu głowy chyba, że
nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet
w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna,
uszy widoczne,
wysokość głowy lub rozmiar obszaru twarzy (mierzone od czubka głowy wraz z włosami
do spodu brody) musi zajmować od 50% do 69% całkowitej wysokości zdjęcia lub mieć
od 25 do 35 mm (jak na obrazku),
wysokość oczu (mierzona od dołu obrazu do poziomu wzroku) powinna mieścić się pomiędzy
56 a 69 % wysokości obrazu lub na wysokości od 28-35 mm (jak na obrazku),
zdjęcie cyfrowe musi być w formacie .JPG
niedopuszczalna jest ingerencja w zdjęcie po jego wykonaniu (jak na przykład redukcja
czerwonych oczu, cienia, etc.),
rozdzielczość zdjęcia cyfrowego (wymiar) – 600 pikseli (szerokość) na 600 pikseli (wysokość),
ważne jest, aby była zachowana proporcja: szerokość = wysokość,
wielkość pliku ze zdjęciem zgodnie z regulaminem loterii nie może być większa niż 240 KB. Pliki
ze zdjęciami przesyłane do nas mogą być większych rozmiarów. My dostosujemy je odpowiednio
w przypadku zdjęć papierowych wymagane jest zdjęcie kwadratowe o boku 51 mm Jeśli chcesz
samodzielnie przygotować cyfrową wersję papierowego zdjęcia, to zeskanuj je w rozdzielczości
co najmniej 300 dpi
każdy przesłany do nas plik lub zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby
będącej na zdjęciu,
Choć regulamin loterii dopuszcza robienie zdjęć we własnym zakresie, to jednak doradzamy
skorzystanie z usług profesjonalnego studia fotograficznego. Zapobiegnie to dyskwalifikacji zgłoszenia
z powodu złej jakości zdjęcia, złego naświetlenia, nieodpowiedniego kontrastu, jaskrawości etc.
W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących zdjęć prosimy o kontakt telefoniczny lub pod adresem
[email protected]

Podobne dokumenty