Czytaj - um.stargard.pl

Transkrypt

Czytaj - um.stargard.pl
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Gmina Miasto
Stargard Szczeciński
Ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński
Stargard Szczeciński, dn. 3.06.2014 r.
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego
Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Gmina Miasto Stargard Szczeciński
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zdjęć lotniczych Parku Przemysłowego
Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim, ze szczególnym uwzględnieniem
przedmiotowej inwestycji.
Fotografie powinny być wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym typu lustrzanka
wyposażonym w matrycę pełno-klatkową o rozdzielczości nie mniejszą niż 20 mln pikseli.
Używane obiektywy powinny mieć stabilizację, w celu zapewnienia najwyższej jakości zdjęć,
oraz ogniskową pokrywającą zakres przynajmniej 24-300 mm.
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie obejmujące prawo do
dysponowania fotografiami w celach informacyjnych i promocyjnych.
Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2014 r.
Ilość zdjęć: min. 70 szt.
Kryterium wyboru oferty: cena (100%)
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich w kwocie
netto z uwzględnieniem podatku VAT.
Termin złożenia oferty: do dnia 9.06.2014 r.
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej na adres e-mail:
[email protected] lub złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
ul. Czarnieckiego 17
73 – 110 Stargard Szczeciński
Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podobne dokumenty