ŚDM to wyzwanie. Także dla naukowców

Transkrypt

ŚDM to wyzwanie. Także dla naukowców
ŚDM to wyzwanie. Także dla naukowców
Jak wykorzystać potencjał naukowy Krakowa? Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
rozpoczął współpracę z Politechniką Krakowską, której celem jest analiza ruchu drogowego
w mieście i poszukiwanie nowych, ciekawych rozwiązań komunikacyjnych. W ramach
współpracy ZIKiT uzyska wsparcie naukowców przy rozwiązywaniu nietypowych problemów
komunikacyjnych miasta, zaś politechnika cenny materiał dydaktyczny.
Na pierwszy ogień poszły Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Zarówno studenci, jak
i profesorowie przyznają, że to było wielkie naukowe wyzwanie. Warsztaty w
Zakrzowie trwały cztery dni i były wypełnione intensywną pracą twórczą, w której
brali udział wykładowcy Politechniki Krakowskiej, studenci z koła naukowego Zakładu
Systemów Komunikacyjnych, reprezentanci ZIKiT, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu
Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Policji i PKP. Wszyscy uczestnicy warsztatów brali w nich udział na
zasadzie wolontariatu.
- Poza tym odwiedził nas także ekspert z Gdańska, który pracował przy organizacji
mszy papieskiej w Gdańsku w 1979 roku, ekspert z Wieliczki i znawca tematu
rowerowego – wylicza dr hab. inż Andrzej Szarata, prof. z Politechniki Krakowskiej.
Studenci zostali podzieleni na kilka grup, w których analizowali różne warianty
komunikacyjne dostosowane do potrzeb pieszych pielgrzymów, podróżujących
autobusami, koleją i oczywiście mieszkańców Krakowa. Badali przepustowość układu
transportowego, szukali miejsc gdzie mogą zaparkować autokary. Zastanawiali się też
jak zorganizować na ten czas życie w mieście, np. transport żywność i zaopatrzenie
sklepów.
Andrzej Szarata podkreśla, że to były wyjątkowe warsztaty, z których nie tylko
skorzystali studenci, bo zaproponowane rozwiązania mają dużą szansę zostać
wykorzystane przy organizacji Światowych Dniach Młodzieży.
– Praca studentów była cały czas monitorowana i precyzowana przez obecnych na
sali wykładowców a także reprezentantów różnych instytucji, które brały udział w
projekcie – mówi prof. Szarata.
Jaki był w nich udział urzędników? – Dysponowali wiedzą na temat konkretnych
rozwiązań, bo jak wiadomo wizja projektowa może być wspaniała, ale diabeł tkwi w
szczegółach, o których pełną wiedzę ma inspektor danego terenu – mówi prof.
Andrzej Szarata.
Ponieważ nie było żadnego problemu z zebraniem chętnych osób do wzięcia udziału
w warsztatach studentów (informacja o naukowym wyjeździe na facebooku w ciągu
kilku godzin przyciągnęła komplet chętnych), w planach jest kolejne takie spotkanie.
Warsztaty „Kraków 2.0” poświęcone będą kierunkom rozwoju systemu tramwajowego
w Krakowie i odbędą się w maju.
Więcej na https://pl-pl.facebook.com/knsk.pk oraz www.zsk.pk.edu.pl.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)