Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Transkrypt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
1
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Oferta pracy
Projekt „E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT
w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem
e-usług medycznych”
SP ZOZ w Brzesku zatrudni osobę na stanowisko
starszego informatyka
Kwalifikacje wymagane i potwierdzone certyfikatami:
●
●
●
●
●
wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku zgodnym
z
wykształceniem,
dobra znajomość środowiska Windows Server, Active Directory, Linux,
bardzo dobra znajomość sieci TCP/IP, LAN, VLAN, VPN, routingu,
bardzo dobra znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych i systemów,
konfiguracji zapory sieciowej, monitorowania zagrożeń sieciowych, sytemu wykrywania i
prewencji włamań, analizy złośliwego oprogramowania.
Inne wymagania:
●
●
●
●
●
●
gotowość do poszerzania wiedzy,
komunikatywność,
umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole,
umiejętność analitycznego myślenia,
dyspozycyjność,
znajomość urządzeń Fortinet.
Zakres obowiązków:
●
●
konfiguracja i zarządzanie domeną Active Directory,
zapewnienie bezpieczeństwa szpitalnej sieci komputerowej i systemów – konfiguracja i
zarządzanie systemami wykrywania zagrożeń sieciowych,
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 1 / 2 -
13.09.2016
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
realizowanie polityki bezpieczeństwa w Zespole,
konfiguracja i zarządzanie szpitalną siecią komputerową,
administrowanie Windows Server, Linux ,
wdrażanie i zarządzanie systemami informatycznymi,
wsparcie informatyczne dla pracowników w zakresie sprzętu i oprogramowania,
nadzór nad sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi,
przygotowanie i konserwacja stanowisk komputerowych i oprogramowania,
planowanie i opiniowanie inwestycji informatycznych,
uczestniczenie w nowych projektach informatycznych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:
●
●
●
●
●
cv oraz listu motywacyjnego,
kserokopii dyplomu ukończonych studiów,
posiadanych certyfikatów,
dokumentów poświadczających zatrudnienie,
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.
SP ZOZ w Brzesku zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedłożonych
kserokopii oraz do sprawdzenia umiejętności kandydata na to stanowisko.
Oferty prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, tel. 14 66 21 432.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 2 / 2 -
13.09.2016

Podobne dokumenty