Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Transkrypt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
1
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Zakup nowego sprzętu do rehabilitacji leczniczej w celu
poprawy dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych
SP ZOZ w Brzesku w trosce o wysoki standard
świadczonych usług oraz o poprawę dostępności do
świadczeń rehabilitacyjnych zakupił nowy sprzęt do
rehabilitacji leczniczej. Sprzęt został zakupiony w
ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami II ” obszar A. Łączna wartość zakupionego
sprzętu to 103 601,00 zł. Szpital otrzymał
dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 38 505,19 zł. Nowy sprzęt będzie
służył pacjentom Oddziału Rehabilitacji i Działu Usprawniania Leczniczego.
Wykaz sprzętu dofinansowanego ze środków PFRON:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aparat do terapii falą uderzeniową – radialna fala uderzeniowa.
Diatermia krótkofalowa 27,12 MHz – praca ciągła i impulsowa.
Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej.
Głowica aparatu Sonikator 740
Urządzenie do masażu pneumatycznego (1 komorowy) z kompletem mankietów.
Stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska.
Aparat do magnoterapii z dwoma niezależnymi kanałami i leżanką oraz cewkami 610 i
300 mm.
8. Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych APT-1 ze statywem.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 1 / 3 -
16.09.2016
2
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 2 / 3 -
16.09.2016
3
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 3 / 3 -
16.09.2016

Podobne dokumenty