SPIS TREŚCI FINANSE BIBLIOTEK

Transkrypt

SPIS TREŚCI FINANSE BIBLIOTEK
SPIS TREŚCI
Ks. Jan Bednarczyk
Słowo wstępne
3
FINANSE BIBLIOTEK
Władysław Szczęch
Pozyskiwanie środków na budowę, wyposażenie i sprzęt
w Bibliotece Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
5
Agata Muc
Sposoby finansowania zasobów bibliotek wydziałów teologicznych w Polsce
15
Eliza Lubojańska
Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów w Bibliotece Teologicznej ze środków Kurii Metropolitalnej w Katowicach
30
Dariusz Pawelec i Jadwiga Witek
Finansowanie budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
50
Małgorzata Waga
Przygotowanie i opracowanie grantu dla pozyskania sprzętu
komputerowego w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego
59
Zdzisław Gębołyś
Sponsoring i fundraising w bibliotekach akademickich –
z doświadczeń krajowych i zagranicznych
65
Jolanta Szulc
Zarządzanie finansami w Instytucji non-profit problemy
i wyzwania
81
Ks. Wacław Umiński CM
100
Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Konserwacja zapobiegawcza
i pełna zbiorów
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BIBLIOTECE
Elżbieta Słoń
106
Garść uwag dotyczących opisu katalogowego - cz. 3 Pole
przeznaczone dla języka dokumentu
Ewa Olszowy
Czasopisma z zakresu nauk teologicznych w bazie Directory
of Open Access Journals (DOAJ)
108
Andrzej Jurek
140
Współpraca bibliotek kościelnych w przekazywaniu dubletów
i druków zbędnych. Wykorzystanie nowoczesnych form zarządzania zbiorami
Bogumiła Warząchowska
Promocja zbiorów Biblioteki Teologicznej w Katowicach
150
HISTORIA I TEORIA BADAŃ BIBLIOTEK
Tomasz Stolarczyk
169
Biblioteka łowickiego konwentu dominikańskiego w początkach XVII wieku i jej księgozbiór
184
O. Antoni Karaś CSsR
Dzieje Biblioteki Prowincjalnej Redemptorystów w Tuchowie
i ogólna charakterystyka księgozbioru
Z ŻYCIA BIBLIOTEK
Agata Jaśko – Danuta Gradowska
210
Ks. Jan Bednarczyk
Kazanie wygłoszone na pogrzebie ś.p. Danuty Gradowskiej
Cmentarz Rakowicki Kraków, 13 XII 2010 r.
212
INFORMACJE, SPRAWOZDANIA, RECENZJE
Ks. Tomasz Garwoliński
215
„Co kryją w sobie stare druki ?” Wystawa ciekawostek wydobytych ze starodruków
224
Ewa Olszowy
Sprawozdanie z Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Prawo autorskie
w bibliotekach” (Katowice, 24 luty 2010 r.)
228
Urszula Grabińska
Sprawozdanie z konferencji „Między teorią a praktyką. 7
Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach”
(Cieszyn, 3-5 marca 2010 r.)
Agnieszka Bajor
234
Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.) / Weronika Pawłowicz. – Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009. – 429, [3] s.
– (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, ISSN 1643-0131 ; 52). – ISBN 97883-7030-669-4
Bogumiła Warząchowska
Święty Wawrzyniec patron bibliotekarzy / Teresa Kunikowska. – Słupsk: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd
Oddziału w Słupsku, 2008. – 24 s. – ISBN 978-83-88783-111
241
WIADOMOŚCI O FIDES
Relacja z XVI Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek
Kościelnych FIDES (Koszalin, 20-23 IX 2010 r.)
245

Podobne dokumenty