Projekt ,,Woda cud natury”

Transkrypt

Projekt ,,Woda cud natury”
Projekt ,,Woda cud natury”
Uczniowie klasy II a, realizujący w ramach przedmiotu przyroda,
projekt ,,Woda cud natury” odwiedzili w czwartek, 31 października stację
uzdatniania wody w Grodzisku Wielkopolskim. Pracownik stacji pan
Marcin Banaszczak zapoznał młodzież z cyklem technologicznym
stosowanym w celu uzdatnienia wody .
14 listopada 2013r. młodzież odwiedziła grodziską oczyszczalnię
ścieków. Pan Andrzej Cichos, prezes GPK, oprowadził uczniów po
zakładzie i bardzo ciekawie omówił kolejne etapy cyklu oczyszczania.
ścieków.

Podobne dokumenty