Historia Kamienia

Transkrypt

Historia Kamienia
Historia Kamienia
Historia Kamienia
Kamień - wieś łańcuchowa nad Kwisą. W miejscu dzisiejszej wsi już w neolicie istniała osada. Zabytki: tzw. dwór
(faktycznie - siedziba leśniczego w dobrach Schaffgotschów) z 1690 r., przebudowany w połowie XVIII w. W pobliżu
stawy, starodrzew, łąki z bardzo cenna i rzadką roślinnością oraz góra Wyrwak. We wsi zachowało się ok. 20
zabytkowych, murowanych i murowano-szachulcowych domów.

Podobne dokumenty