Konfiguracja eduroam dla systemu Windows XP

Transkrypt

Konfiguracja eduroam dla systemu Windows XP
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Edwarda F. Szczepanika
w Suwałkach
Konfiguracja eduroam dla systemu Windows XP
Następnie należy wybrać opcję
Narzędzia Administracyjne
Następnie należy wybrać opcję
Usługi
Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na opcję Automatyczna konfiguracj sieci
przewodowej i wybrać Właściwości
Następnie należy wybrać opcję Tryb
uruchamiania -> Automatyczny i
wybrać przycisk Zastosuj, a
następnie OK
Następnie należy zrestartować
komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera kontynuuj konfigurację od wyświetlenia Panelu sterowania.
Następnie należy wybrać opcję Połączenia sieciowe. Otwarte okno powinno wyglądać tak:
Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na Połączeniu lokalnym i wybrać Właściwości.
Następnie należy wybrać zakładkę
Uwierzytelnianie
otwarte okno wypełnić według wzoru poniżej:
W kolejnym kroku należy wybrać przycisk
Ustawienia i otwarte okno wypełnić według
wzoru poniżej
Następnie należy wybrać przycisk Konfiguruj... i otwarte okno wypełnić według wzoru poniżej:
Następnie należy potwierdzić przyciskiem OK wszystkie otwarte okna. Połączyć kablem sieciowym
zakończonym wtykami RJ45 komputer z gniazdem. Po wykonaniu tej operacji powinien pojawić się
następujący dymek w prawym dolnym rogu ekranu:
Po chwili powinno sie pojawić okienko
Wprowadzanie poświadczeń.
Wprowadzamy potrzebne dane do
zalogowania się.
[email protected]
Pełny regulamin usługi eduroam jest dostępny na stronie:
http://www.eduroam.pl/regulamin/

Podobne dokumenty