Terrrmlrn hilf~~ rrJJ. ope_ rtt olo JS . D8 rffll G

Transkrypt

Terrrmlrn hilf~~ rrJJ. ope_ rtt olo JS . D8 rffll G
ZAPYTANIE OFETOWE NA WYKONANIE ZATOCZKI POSTOJOWEJ
PRZY ŚMIETNIKU
NA OSIEDLU PODSKARPIE W BĘDZINIE
Będzińskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Osiedla Podskarpie
42-500 Będzin ul. Podskarpie 69A
1. Wykonanie korytowania pod parking na głębokość 25 cm wraz z utylizacją ziemi w
gruncie kategorii Ili
- 11,91 m3
2. Dostawa i montaż krawężnika najazdowego (wzór tak jak obecnie zamontowany
- 19,3 mb
3. Podbudowa pod kostkę z kruszywa naturalnego gr 15 cm wraz z zagęszczeniem
mechanicznym
- 47,65 m2
4. Ułożenie kostki brukowej szara bezfelcowa gr. 8 cm ze spadkiem poprzecznym 3% w
kierunku istniejącej drogi
- 47,65 m2
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Podskarpie 69 A
Wszelkie zapytania dotyczące robót należy składać mailowo: [email protected] skarpie .org.pl
Terrrmlrn hilf~~ rrJJ. ope_ rtt olo JS .D8 rffll G

Podobne dokumenty