nowa płyta postojowa

Transkrypt

nowa płyta postojowa
Informacja prasowa
Balice, 23.07.2015
Pięć dodatkowych miejsc postojowych dla samolotów na krakowskim
lotnisku
Dzisiaj po raz pierwszy samoloty parkują na nowej, północno – wschodniej części płyty
postojowej krakowskiego lotniska. Dzięki rozbudowie płyty postojowej oraz terminalu port
zwiększy dostępną liczbę stanowisk postojowych o pięć, co pozwoli na równoczesne
stacjonowanie 22 statków powietrznych o kodzie referencyjnym C (jak np. Boeing 737-800).
Zmienił się również układ płyty postojowej i wszystkie stanowiska mają teraz więcej
przestrzeni, co ułatwi obsługę parkujących samolotów oraz ich tankowanie.
Wraz z uruchamianiem kolejnych etapów rozbudowy terminalu lotnisko będzie mogło także
przyjąć więcej dużych statków powietrznych, o kodzie referencyjnym E (np. Boeing 747) oraz
D (np. Boeing 767), na pokład których pasażerowie będą mogli się dostać przez rękawy.
Dzięki rozbudowie płyty będziemy mogli przyjąć więcej samolotów, co przekłada się na
większą liczbę pasażerów – podkreśla Jan Pamuła, Prezes Kraków Airport. – Kolejna korzyść
to poszerzenie oferty handlowej dla przewoźników, którym możemy teraz zaproponować
więcej miejsc na bazowanie samolotów.
Rozbudowa płyty postojowej trwała dokładnie dwa lata. Poprzedziły ją prace
przygotowawcze, czyli rozbiórka wojskowej oczyszczalni i wycinka drzew. Najwięcej czasu w
trakcie budowy zabrały roboty elektryczne, prace odwodnieniowe oraz prace ziemne
związane m.in. z formowaniem czterometrowego nasypu.
Konstrukcja nowej nawierzchni płyty postojowej ma grubość ok. półtora metra, z czego pół
metra to sam beton. Do budowy użyto go ok. 24 tys. m3. Technologia zastosowana przez
Generalnego Wykonawcę firmę Max Bögl pozwoliła na uzyskanie bardzo wysokich
wskaźników nośności nowej nawierzchni. Badania przeprowadzone
przez Instytut
Techniczny Wojsk Lotniczych dowodzą, że w ciągu następnych 30 lat można na niej wykonać
ok. miliona operacji lotniczych. Takie wskaźniki, czterokrotnie wyższe od przeciętnych,
uzyskano m.in. dzięki zastosowaniu w warstwie jezdnej betonu o wysokiej wytrzymałości.
Prace budowlane były realizowane w samym sercu czynnego lotniska, pomiędzy ciągle
poruszającymi się samolotami. Teren, na którym prowadzona była rozbudowa z każdej
strony był otoczony czynnymi drogami kołowania. Wymagało to odpowiedniej organizacji
robót oraz ścisłej współpracy Generalnego Wykonawcy ze służbami portu - operacyjnymi,
energetycznymi, eksploatacyjnymi oraz Służbą Ochrony Lotniska, a także kontrolerami ruchu
lotniczego PAŻP.
Zachowując wszystkie normy bezpieczeństwa udało się przeprowadzić ten proces właściwie
bez ograniczania możliwości przyjmowania i obsługi statków powietrznych oraz bez żadnych
incydentów, co niewątpliwie należy uznać za spore osiągnięcie – zwraca uwagę Jan Pamuła.
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Port Lotniczy w Krakowie – rozbudowa
istniejącej infrastruktury lotniskowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności. Koszt prac wyniósł ponad 43 mln zł, z czego niemal 18 mln to
dofinansowanie unijne.
Rozbudowa płyty postojowej jest częścią wielkiego programu inwestycyjnego Kraków
Airport, obejmującego także rozbudowę i modernizację terminala pasażerskiego wraz
z kładką łączącą ten obiekt z parkingiem, hotelem i nową stacją kolejowej, przebudowę
wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz modernizację dróg kołowania.
Dodatkowe informacje:
Urszula Podraza
Kraków Airport
Rzecznik prasowy/Kierownik Działu PR
Tel. +48 664 404 486, 12 639 33 03
[email protected]