20.09.2016

Transkrypt

20.09.2016
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
Biotechnologia i inżynieria biomedyczna
10:00-11:30, 11:45-13:15, 13:30-15:00
Molekularna Joga. Jak zwinąć białko na 102 sposoby
mgr inż. Paweł P. Woźniak, dr inż. Bogumił Konopka
Jakub Wojciechowski, Michał Andruszkiewicz, Magdalena Ziemlińska,
Natalia Niedzielska, Grzegorz Robach
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
gra, konkurs, warsztat
W temacie maila: DFN, dzień, godz., liczba osób.
07:00-22:00
zapisy:
15.08-16.09.2016 r.
[email protected]
bud. A-1
sale 249, 250
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
32
Chemia kluczem do Natury
Wystawa fotografii naukowej
mgr inż. Magdalena Waszkielewicz
Koło Naukowe Photonics and Bionanotechnology Association
Wrocław
ul. Kuźnicza
Wydział Chemiczny PWr
bez ograniczeń
wystawa
Wystawa trwa do 30.09.2016 r.
07:00-22:00
Chemia na co dzień
Chemia w sieci
http://eportal.pwr.
edu.pl/course/view.
php?id=473
dr inż. Piotr Wojciechowski
Wtorek
20.09.2016
Wydział Chemiczny PWr
bez ograniczeń
pokaz
Prezentacja internetowa
09:00-14:00
HoloFace 3D
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Justyna Rogacka
Międzywydziałowe Koło Naukowe BANG
Wydział Chemiczny
szkoła podstawowa
pokaz
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Świat świecącej chemii
dr inż. Marta Tsirigotis-Maniecka, mgr inż. Sebastian Balicki
Wydział Chemiczny PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz
38
zapisy:
06-14.09.2016 r.
tel. 71 320 34 44
[email protected]
www.festiwal.wroc.pl
bud. A-2
sala 417
ul. Łukasiewicza 2
liczba miejsc
20
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
Chemia na co dzień
10:00-13:00
VI Dolnośląski Konkurs Drużynowy Konkurs z Chemii
bud. A-3
sala 220
dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, dr inż. Magdalena Piętka-Ottlik
dr Jacek Wojaczyński
ul. Smoluchowskiego 23
zapisy:
Wydział Chemiczny PWr
01-30.06.2016 r.
liczba miejsc
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
[email protected]
120
konkurs, wykład
Uczestnicy powinni być zaopatrzeni w kalkulatory i przybory do pisania. Informacje na stronie www.wch.pwr.wroc.pl
w zakładce „Dolnośląski Konkurs Drużynowy z Chemii”.
Dzień transportowy
10:00-10:30, 10:30-11:00, 11:00-11:30, 11:30-12:00
Konwencjonalne i niekonwencjonalne pojazdy przemysłowe
w akcji
mgr inż. Jakub Chołodowski, mgr inż. Gustaw Sierzputowski
dr inż. Robert Czabanowski, dr inż. Andrzej Kosiara,
dr inż. Aleksander Skurjat, dr inż. Damian Stefanow
Wydział Mechaniczny PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz
11:30-12:30
zapisy:
03.08-10.09.2016 r.
[email protected]
liczba miejsc
15
Filozofia – umiłowanie mądrości
Duch czasu – dokąd zmierza cywilizacja?
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
bez ograniczeń
wykład
Wtorek
20.09.2016
bud. C-13
sala 0.31
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
dr hab. Jan Wadowski
17:15
bud. B-5
laboratorium L4
ul. Łukasiewicza 7/9
Impreza wiodąca
Uniwersytet
Wrocławski
Gmach Główny
dr hab. Karol Kacprzak Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pl. Uniwersytecki 1
prof. dr hab. inż. Piotr Drożdżewski, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Oratorium Marianum
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
liczba miejsc
wykład
200
Studium Generale na DFN – Chemia miłości
08:30-09:30
Język obcy już nie obcy
Le français? Pourquoi pas? Francuski? Dlaczego nie?
mgr Mariusz Stanisz
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
Warsztat dla początkujących lub osób nie znających języka francuskiego.
zapisy:
06-14.09.2016r.
[email protected]
www.festiwal.wroc.pl
bud. H-4
sala 201
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
39
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
08:30-09:30
Język obcy już nie obcy
„Bonjour w Carrefor”, voila na Dubois, rendez-vous w passage’u,
czyli Francja we Wrocławiu
mgr Justyna Dylewska
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
Warsztat dla początkujących lub osób nie znających języka francuskiego.
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
bud. H-4
sala 411
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
08:30-09:50
Dookoła świata w 80 minut
mgr Zuzanna Wiszniowska
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
konkurs, warsztat, wykład
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
bud. H-4
sala 308
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
08:40-09:40
Quiz naukowo-kulturowy
mgr Magdalena Kondro
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
konkurs, warsztat
Poziom zaawansowania języka angielskiego min. B1
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
bud. H-4
sala 312
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
Wtorek
20.09.2016
10:00-11:00
Kolory Hiszpanii, czyli co warto wiedzieć o różnych regionach
Hiszpanii
mgr Aleksandra Cach
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
bud. H-4
sala 411
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
10:00-11:00
Szkocja – kraina legend i tradycji
mgr Joanna Leszkiewicz
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
wykład
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
bud. H-4
sala 112
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
40
10:00-11:00
Wirtualna wycieczka do Londynu
mgr Anna Dudek-Kajewska
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
40
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
www.festiwal.wroc.pl
bud. H-4
sala 201
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
10:00-11:00
Język obcy już nie obcy
Wrocław – moje miasto
mgr Agnieszka Rożek
Studium Języków Obcych PWr
szkoła ponadgimnazjalna
konkurs, warsztat
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
bud. H-4
sala 408
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
10:05-11:05
Technologia stosowana w przekazywaniu informacji oraz
w medycynie
mgr Anna Grygorowicz
Studium Języków Obcych PWr
szkoła ponadgimnazjalna
dyskusja, gra, warsztat
Poziom zaawansowania języka angielskiego min. B1
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
bud. H-4
sala 312
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
10:15-11:15
Pięć zmysłów
mgr John Wolf
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat, wykład
Zajęcia z native speaker’em.
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
bud. H-4
sala 308
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
11:30-12:30
mgr Katarzyna Martynowicz
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
gra, konkurs, warsztat
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
bud. H-4
sala 201
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
Wtorek
20.09.2016
Legendarna Wielka Brytania
liczba miejsc
18
11:30-12:30
Londyn – różne oblicza miasta
mgr Joanna Leszkiewicz
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli
warsztat, wykład
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
bud. H-4
sala 112
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
40
11:30-12:30
O czym piszą w angielskiej prasie?
mgr Anna Dudek-Kajewska
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
www.festiwal.wroc.pl
bud. H-4
sala 312
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
41
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
11:30-12:30
Język obcy już nie obcy
„Reklama! Na mnie nie działa?” Warsztaty na temat perswazji
językowej
mgr Agnieszka Rożek
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
Studium Języków Obcych PWr
szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
09:00-14:00
bud. H-4
sala 408
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
Kalejdoskop matematyczny
Gry matematyczne i logiczne
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
dr Agnieszka Kamińska
Wydział Matematyki PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa
pokaz
10:00-10:45
Logarytmy, demografia i języki obce
bud. C-13
sala 1.27
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Marek Zakrzewski
Wydział Matematyki PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
wykład
11:00-11:45
Wtorek
20.09.2016
Czy 6=-6? U podstaw liczb zespolonych
bud. C-13
sala 1.27
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
dr Maciej Burnecki
Wydział Matematyki PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
wykład
08:30-09:30
Kultury dalekie i bliskie
Kawa czy herbata?
mgr Elena Wynalek, mgr inż. Janusz Wynalek
Studium Języków Obcych PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
dyskusja, warsztat, wykład
Warsztat dla początkujących lub osób nieznających języka rosyjskiego
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
bud. H-4
sala 408
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
11:30-12:30
Ogień, pokutnicy i pogrzeb sardynki. Hiszpańskie święta
znane i nieznane
mgr Aleksandra Cach
mgr Jacek Bednarczuk, dr Katarzyna Setkowicz
Studium Języków Obcych PWr
szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
42
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
www.festiwal.wroc.pl
bud. H-4
sala 411
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
liczba miejsc
18
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
11:45-12:45
Kultury dalekie i bliskie
Wynalazcy z Wysp Brytyjskich
bud. H-4
sala 308
Wybrzeże
Wyspiańskiego 8
mgr Paulina Rogulska
Studium Języków Obcych PWr
bez ograniczeń
warsztat
Zalecany poziom znajomości języka co najmniej pre-intermediate.
zapisy:
06-14.09.2016 r.
[email protected]
liczba miejsc
18
Labirynty techniki
09:00-14:00
Analog łazika marsjańskiego – Scorpio N
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Aleksander Dziopa
Wydział Mechaniczny PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wycieczka
09:00-10:00, 11:00-12:00
Czy w węglu jest prąd?
dr inż. Wojciech Moroń
dr inż. Krzysztof Czajka, mgr inż. Anna Kisiela
Wydział Mechaniczno-Energetyczny PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa
laboratorium
zapisy:
w godz. 09:00-13:00
tel. 71 320 42 68
[email protected]
[email protected]
bud. A-4
sala 119
ul. Smoluchowskiego 21
liczba miejsc
15
dr inż. Krystyna Lech-Brzyk
mgr inż. Urszula Miller
bud. C-13
parking przed budynkiem
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
zapisy:
16-19.09.2016 r.
tel. 605 310 464, 71 320 25 03
[email protected]
Wydział Inżynierii Środowiska PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
wycieczka
liczba miejsc
50
09:00-14:00
Drony – wszystko co trzeba wiedzieć o bezzałogowcach
członkowie Koła Naukowego JEDI
Wydział Elektroniki PWr
bez ograniczeń
pokaz
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
09:00-14:00
Game Dev – jak to wygląda?
członkowie Koła Naukowego TK Games
Wydział Elektroniki PWr
bez ograniczeń
wystawa
www.festiwal.wroc.pl
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
43
Wtorek
20.09.2016
09:00-11:30
Dlaczego spaliny z Elektrociepłowni Wrocław są teraz białe?
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
Labirynty techniki
09:00-14:00
Jak działa lenistwo w czasie lagów
członkowie Koła Naukowego Systemy Informatyczne i Sieci Komputerowe SISK
Wydział Elektroniki PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
09:00-14:00
Kompania uzdolnionych robotów w akcji
Koło Naukowe Robotyków KoNaR
Wydział Elektroniki PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
09:00-14:00
Małe, a działa!
Studenckie Koło Naukowe Microsystems Oriented Society „MOS”
Wydział Elektroniki PWr
bez ograniczeń
wystawa
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
09:00-14:00
Wtorek
20.09.2016
Mikrosystemy są wśród nas
dr inż. Tomasz Grzebyk, mgr inż. Wojciech Kosek
członkowie Zakładu Mikroinżynierii i Fotowoltaiki, studenci
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wystawa
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
09:00-10:00
O naszych przyrządach pomiarowych – jakie są i jakimi
chcielibyśmy je uczynić
dr inż. Grzegorz Smołalski
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wykład
bud. A-1
sala 314
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
09:00-14:00
Organizacja i planowanie produkcji
Koło Naukowe Zarządzania Produkcją KAIZEN
Zuzanna Didyk, Paweł Andrzejczak
Wydział Mechaniczny PWr
bez ograniczeń
gra, konkurs, warsztat
44
www.festiwal.wroc.pl
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
Labirynty techniki
09:00-14:00
Radio i telewizja cyfrowa – Małe vademecum
mgr inż. Dariusz Wypiór
dr inż. Dariusz Więcek
Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wystawa
09:00-14:00
Środowisko LabVIEW i jego zastosowania
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
członkowie Koła Naukowego LabVIEW Fan Group
Wydział Elektroniki PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz
09:30-10:50
Wspaniały świat symulacji komputerowych
dr inż. Jakub Słowiński
dr inż. Grzegorz Lesiuk
Wydział Mechaniczny PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wykład
zapisy:
05.08-15.09.2016 r.
[email protected]
bud. B-4
aula
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
160
10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45
Paweł Karolczak
Maciej Kowalski, Marek Kołodziej
zapisy:
15-26.08.2016 r.
[email protected]
Wydział Mechaniczny PWr
szkoła ponadgimnazjalna
pokaz
bud. B-4
hala
ul. Łukasiewicza 5
Wtorek
20.09.2016
Błędne koło i pupa niemowlaka czyli o okrągłości,
chropowatości i nie tylko
liczba miejsc
10
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Czy mąka lub cukier mogą być niebezpieczne w kuchni?
O wybuchowości pyłów spożywczych
dr inż. Krzysztof Mościcki
mgr inż. Mateusz Wnukowski, inż. Wiesław Ostropolski
Wydział Mechaniczno-Energetyczny PWr
bez ograniczeń
pokaz
zapisy:
22-26.08.2016 r.
[email protected]
bud. A-4
Hala maszyn
ul. Smoluchowskiego 21
liczba miejsc
15
10:00-11:00, 11:30-12:30
Możliwości wykorzystania sprężonego powietrza w pojazdach
– zalety i ograniczenia
prof. Wiesław Fiebig
Piotr Cependa
Wydział Mechaniczny PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
wykład, wystawa
zapisy:
03-25.08.2016 r.
tel. 71 320 27 00
[email protected]
www.festiwal.wroc.pl
bud. B-5
sala L8.2
ul. Łukasiewicza 7/9
liczba miejsc
30
45
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
10:00-11:00, 11:00-12:00
Labirynty techniki
Wyładowania atmosferyczne w laboratorium
bud. D-1
Hala Wysokich
Napięć
pl. Grunwaldzki 13
dr inż. Krzysztof Wieczorek
dr inż. Maciej Jaroszewski
Wydział Elektryczny PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz
liczba miejsc
25
11:00-12:15
Czego możemy się nauczyć od Natury?
dr inż. Jakub Słowiński
dr inż. Grzegorz Lesiuk
Wydział Mechaniczny PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wykład
zapisy:
05.08-15.09.2016 r.
[email protected]
bud. B-4
aula
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
160
11:00-13:00
Nadeszła era robotów – roboty ramieniowe i mobilne
dr inż. Paweł Ewert, dr inż. Marcin Wolkiewicz
mgr inż. Marcin Skóra, mgr inż. Piotr Sobański, mgr inż. Krzysztof Dróżdż
Wydział Elektryczny PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz
zapisy:
10.08-11.09.2016 r.
[email protected]
[email protected]
bud. A-5
sala 101
ul. Smoluchowskiego 19
liczba miejsc
30
11:00
Wtorek
20.09.2016
Pola elektromagnetyczne niskiej częstotliwości w otoczeniu linii
napowietrznych, instalacji i urządzeń elektrycznych – pomiary
i obliczenia
dr inż. Marek Jaworski
dr inż. Marek Szuba
bud. D-20
sala 406
ul. Janiszewskiego 8
liczba miejsc
40
Wydział Elektryczny PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wykład
11:00-12:00
Radio i telewizja cyfrowa – Małe vademecum
mgr inż. Dariusz Wypiór
dr inż. Dariusz Więcek
Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
wykład
liczba miejsc
150
Magia sportu
09:00-14:00
Prezentacja unihokeja – konkursy i zabawy
Krzysztof Zemankiewicz
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWr
bez ograniczeń
pokaz
46
bud. C-13
sala 1.30
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
www.festiwal.wroc.pl
bud. C-13
dziedziniec
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
Magia sportu
10:00-10:30
Pokaz Japońskiej Szermierki – Kendo
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Wiesław Biel
Maria Bober
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz
09:00-14:00
liczba miejsc
40
Medyczne rozmaitości
Zastosowanie nowych technologii w inżynierii biomedycznej
Międzywydziałowe Koło Naukowe Biomechaników
mgr inż. Karolina Burzyńska, mgr inż. Matylda Żmudzińska
Wydział Mechaniczny PWr
bez ograniczeń
wystawa
10:15-11:15
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Pedagogika i wychowanie
Edukacja przez sztukę. Analiza wybranych kampanii społecznych
z udziałem chorych i członków ich rodzin
dr Emilia Mazurek
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
dorośli
wykład
bud. C-13
sala 0.31
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
dr Krzysztof Zymonik
Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
szkoła podstawowa
dyskusja, pokaz, wykład
09:00-16:00
zapisy:
05-08.09.2016 r.
godz. 10:00-14:00
Wiesława Napierała
tel. 71 320 33 55
Wtorek
20.09.2016
10:00-11:00
Ochrona młodego konsumenta
bud. B-4
sala 2.27
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
30
Piękno architektury
Impresje
bud. C-13
hol I piętro
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
mgr inż. Małgorzata Puda
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
09:00-16:00
Na bocznym torze – odkrycie przestrzeni kolejowych
mgr inż. Ewa Dyk, mgr inż. Angelika Kosieradzka, mgr inż. Zygmunt Łuniewicz
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
www.festiwal.wroc.pl
bud. C-13
hol I piętro
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
47
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
Piękno architektury
09:00-16:00
Projekty odbudowy kamienic w Rynku we Wrocławiu –
rekonstrukcje i formy współczesne
bud. E-1
Akwarium
ul. B. Prusa 53/55
dr inż. arch. Elżbieta Grodzka
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
Wystawa trwa od 20-30.09.2016 r.
09:00-16:00
Przestrzenie praktyki urban farming – wystawa fotograficzna
mgr inż. Aleksandra Nowysz
zapisy:
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
03.08-04.09.2016 r.
[email protected]
bud. C-13
hol I piętro
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
13:00-14:00
Schroniska sudeckie – czy tylko regionalizm
bud. D-20
sala 115
ul. Janiszewskiego 8
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Suchodolski
Wydział Architektury PWr
szkoła ponadgimnazjalna, dorośli
wykład
Piękno Ziemi
09:00-16:00
Wtorek
20.09.2016
Fotograficzna podróż po obiektach dziedzictwa górniczego
Dolnego Śląska
mgr inż. Anna Jagiełło
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
bud. C-13
hol I piętro
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
09:00-10:30
Jak powstaje kamień i węgiel?
bud. L-1
Geocentrum
ul. Na Grobli 15
dr inż. Bogumiła Pałac- Walko
mgr inż. Ewelina Fabiańczyk
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
film, warsztat, wykład
Istnieje możliwość dostosowania godziny zajęć do odpowiedniej grupy zainteresowanych uczniów.
liczba miejsc
30
10:00-12:00, 12:00-14:00
Geo-magia na Spitsbergenie
mgr inż. Katarzyna K. Grudzińska
inż. Laura Downar-Zapolska, mgr inż. Damian Kasza, dr inż. Tadeusz Głowacki,
dr Paweł Zagożdżon, dr Dominika Dąbrowska
zapisy:
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
dyskusja, pokaz, wykład
48
15.08-10.09.2016 r.
[email protected]
www.festiwal.wroc.pl
bud. L-1
sala A-4
Geocentrum
ul. Na Grobli 15
liczba miejsc
100
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
Piękno Ziemi
10:15-11:00, 11:15-12:00
Metody komputerowe w naukach o Ziemi
dr inż. Katarzyna Pactwa, dr inż. Justyna Woźniak
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
wykład
10:00, 12:00
zapisy:
05-12.09.2016 r.
[email protected]
bud. L-1
sala A-5
Geocentrum
ul. Na Grobli 15
liczba miejsc
50
Prawo i ekonomia
Nawet przedszkolak rozumie rachunkowość
dr inż. Zofia Krokosz-Krynke
Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
przedszkole, szkoła podstawowa
warsztat, wykład
zapisy:
05-08.09.2016 r.
godz. 10:00-14:00
Wiesława Napierała
tel. 71 320 33 55
bud. B-4
sala 2.25
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
25
10:00-11:00
Prawa konsumenta
dr inż. Anna Skowrońska-Szmer
mgr Violetta Cymbała, dr Sebastian Tomczak
Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
przedszkole, szkoła podstawowa
warsztat
zapisy:
05-08.09.2016 r.
godz. 10:00-14:00
Wiesława Napierała
tel. 71 320 33 55
bud. B-4
sala 4.48
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
50
11:00-12:30
zapisy:
05-08.09.2016 r.
godz. 10:00-14:00
Wiesława Napierała
tel. 71 320 33 55
dr Sebastian Tomczak
dr inż. Anna Skowrońska-Szmer
Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
przedszkole, szkoła podstawowa
gra
09:00-16:00
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
liczba miejsc
30
Problematyka społeczna
Szkolna ławka – wystawa fotografii
mgr inż. Aleksandra Nowysz
bud. B-4
sala 2.27
ul. Łukasiewicza 5
Wtorek
20.09.2016
Biznes po akademicku
zapisy:
03.08-04.09.2016 r.
[email protected]
bud. C-13
hol I piętro
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
09:00-11:00
Tajniki pracy w grupach
Elżbieta Żygadło, AKNZ Unstoppable, pod opieką naukową
dr inż. Katarzyny Waleckiej-Jankowskiej i dr inż. Anny Zgrzywy-Ziemak
Joanna Żygadło, Marietta Rzepka, Jędrzej Łapacz, Monika Bać, Daria Gągała-Sokołowska,
Ewelina Piechota, Dawid Wilczyński
zapisy:
Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
05-08.09.2016 r.
godz. 10:00-14:00
Wiesława Napierała
tel. 71 320 33 55
www.festiwal.wroc.pl
bud. B-4
sala 2.28
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
30
49
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
Problematyka społeczna
11:00-13:00
Jak efektywnie zarządzać czasem?
Joanna Żygadło, AKNZ Unstoppable, pod opieką naukową
dr inż. Katarzyny Waleckiej-Jankowskiej i dr inż. Anny Zgrzywy-Ziemak
Daria Gągała-Sokołowska, Ewelina Piechota
Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
zapisy:
05-08.09.2016 r.
godz. 10:00-14:00
Wiesława Napierała
tel. 71 320 33 55
bud. B-4
sala 2.28
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
30
13:00-15:00
Jak skutecznie się komunikować?
Joanna Żygadło, AKNZ Unstoppable, pod opieką naukową
dr inż. Katarzyny Waleckiej-Jankowskiej i dr inż. Anny Zgrzywy-Ziemak
Marietta Rzepka, Daria Gągała-Sokołowska
zapisy:
Ewelina Piechota, Agnieszka Bohr
05-08.09.2016 r.
godz. 10:00-14:00
Wiesława Napierała
tel. 71 320 33 55
Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
liczba miejsc
30
Przedsiębiorstwa na DFN
09:00-11:00
Techniki doskonalenia jakości, czyli czego moglibyśmy się nauczyć
od Japończyków?
zapisy:
dr inż. Anna Dobrowolska, dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka
Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
Wtorek
20.09.2016
bud. B-4
sala 2.28
ul. Łukasiewicza 5
05-08.09.2016 r.
godz. 10:00-14:00
Wiesława Napierała
tel. 71 320 33 55
bud. B-4
sala 2.26
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
30
Radość eksperymentowania
10:00-11:30, 12:00-13:30
Jak zrobić gumkę do mazania i kolorowy świat chemii
dr inż. Danuta Szyszka, dr inż. Urszula Kaźmierczak
mgr inż. Agata Barczak
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr
szkoła podstawowa
laboratorium, warsztat
Klasy podstawowe 3-4.
zapisy:
15.08-05.09.2016 r.
tel. 71 320 68 58
[email protected]
bud. L-1
lab. 082 i 083
Geocentrum
ul. Na Grobli 15
liczba miejsc
24
10:00-11:30, 12:00-13:30
Rozświetlone laboratorium
mgr inż. Aleksandra Korbut
dr inż. Sonia Zielińska, dr inż. Ewelina Ortyl
Jerzy Dąbrowski
Wydział Chemiczny PWr
gimnazjum
laboratorium
50
zapisy:
15.08-10.09.2016 r.
tel. 665 736 563, 504 236 104
[email protected]
[email protected]
www.festiwal.wroc.pl
bud. A-2
sala 110, 56
ul. Łukasiewicza 2
liczba miejsc
12
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
10:15, 12:15, 14:15
Radość eksperymentowania
Radosny świat eksperymentowania
Justyna Mielnik
Izabela Kasza, Koło Naukowe Wydziału Chemicznego „Allin”
Wydział Chemiczny PWr
szkoła podstawowa
pokaz
bud. A-3
sala 415
ul. Smoluchowskiego 23
zapisy:
01-10.09.2016 r.
[email protected]
liczba miejsc
30
Ruch i zdrowie
09:00-14:00
Pokaz samoobrony i lekcja bezpiecznego padania
Waldemar Biskup
Konrad Babul
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWr
bez ograniczeń
pokaz
bud. C-13
dziedziniec
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
09:00-14:00
Spotkanie ze speleologią
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
mgr inż. Andrzej Żak
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWr
bez ograniczeń
pokaz, wykład, wystawa
09:00-14:00
dr inż. Michał Araszkiewicz
Wydział Chemiczny PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wykład
Wtorek
20.09.2016
Tai chi chuan, Taijiquan... chińska sztuka walki, czy może
też medytacji...
bud. C-13
dziedziniec
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
09:00-14:00
Wioślarstwo jakie to proste
bud. C-13
dziedziniec
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Krzysztof Rokita
Maciej Jasiński, Sebastian Łanda
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWr
bez ograniczeń
pokaz
09:15-10:00
Spektrum fizyczne
W pogoni za cieniem czyli rzecz o świetle
mgr inż. Marta Szmigiel, mgr inż. Malwina Geniusz, inż. Weronika Lamperska
doktoranci i studenci Kół Naukowych OSA and SPIE Student Chapters
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
przedszkole
pokaz, warsztat
zapisy:
06-09.09.2016 r.
[email protected]
www.festiwal.wroc.pl
bud. A-1
sala 320a
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
25
51
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
10:15-11:00
Spektrum fizyczne
Blaski i cienie
mgr inż. Marta Szmigiel, mgr inż. Malwina Geniusz,
inż. Weronika Lamperska, inż. Anna Żelazo
doktoranci i studenci Kół Naukowych OSA and SPIE Student Chapters
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
szkoła podstawowa
pokaz, warsztat
Szkoła Podstawowa klasy 0-2.
zapisy:
06-09.09.2016 r.
[email protected]
bud. A-1
sala 320a
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
25
10:30-11:30
Rozmaite doświadczenia fizyczne
bud. A-1
sala 322
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
dr inż. Janusz Bożym
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
gimnazjum
pokaz
liczba miejsc
100
10:30-11:15
Trzeci wymiar na płaszczyźnie – magia wzroku
mgr inż. Malwina Geniusz, dr inż. Agnieszka Jóźwik, mgr inż. Marta Szmigiel
doktoranci i studenci Kół Naukowych OSA and SPIE Student Chapters
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, warsztat
zapisy:
12-16.09.2016 r.
agnieszka.j[email protected]
bud. A-1
sala 18/6-7
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
15
11:15-12:00
Wtorek
20.09.2016
Gdzie jest mój cień?
mgr inż. Marta Szmigiel, mgr inż. Malwina Geniusz, inż. Weronika Lamperska
doktoranci i studenci Kół Naukowych OSA and SPIE Student Chapters
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
szkoła podstawowa
pokaz, warsztat
Szkoła Podstawowa klasy 1-2.
zapisy:
06-09.09.2016 r.
[email protected]
bud. A-1
sala 320a
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
25
11:30-12:15
Dotknąć niemożliwego – dlaczego wzrok interpretuje obraz
jako przestrzenny
mgr inż. Malwina Geniusz, mgr inż. Agnieszka Jóźwik, mgr inż. Marta Szmigiel
doktoranci i studenci Kół Naukowych OSA and SPIE Student Chapters
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, warsztat, wykład
zapisy:
12-16.09.2016 r.
[email protected]
bud. A-1
sala 18/6-7
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
15
12:00-13:00
Science Fiction czy rzeczywistość? Czyli nanotechnologia
w zastosowaniach
Bartłomiej Sojka
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
film, wykład
52
www.festiwal.wroc.pl
bud. A-1
sala 314
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
120
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
Spektrum fizyczne
12:15-13:00
Ten mój cień, śmieszny cień, chodzi za mną cały dzień
mgr inż. Marta Szmigiel, mgr inż. Malwina Geniusz, inż. Weronika Lamperska
doktoranci i studenci Kół Naukowych OSA and SPIE Student Chapters
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
szkoła podstawowa
pokaz, warsztat
Szkoła Podstawowa klasy 1-2.
zapisy:
06-09.09.2016 r.
[email protected]
bud. A-1
sala 320a
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
25
13:00-14:00
Optyk, okulista, optometrysta, ortoptysta, tyflopedagog –
kto jest kim? O badaniu wzroku u optometrysty
mgr inż. Malwina Geniusz, mgr inż. Agnieszka Boszczyk, mgr inż. Marta Szmigiel
doktoranci i studenci Kół Naukowych OSA and SPIE Student Chapters
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, warsztat, wykład
zapisy:
09-16.09.2016 r.
[email protected]
bud. A-1
sala 18/6-7
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
15
14:30-15:30
Jak zadbać o swój wzrok? – tajniki zawodu optometrysty
mgr inż. Malwina Geniusz, mgr inż. Agnieszka Boszczyk, mgr inż. Marta Szmigiel
doktoranci i studenci Kół Naukowych OSA and SPIE Student Chapters
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, warsztat, wykład
zapisy:
09-16.09.2016 r.
[email protected]
bud. A-1
sala 18/6-7
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
15
Sytuacja zabytkowych zespołów rezydencjonalnych
na Dolnym Śląsku po 1945 r.
dr Adriana Merta-Staszczak
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
dorośli
wykład
bud. C-13
sala 0.38
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
12:45-13:45
Wybory posłów w starej Polsce
dr hab. Zdzisław Ilski
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
szkoła ponadgimnazjalna
wykład
bud. C-13
sala 0.31
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Szlachetne zdrowie
09:00-10:00
Prezentacja Koła Naukowego Optyki Widzenia VISUS
Koło Naukowe Optyki Widzenia VISUS
Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr
bez ograniczeń
dyskusja, pokaz, wystawa
www.festiwal.wroc.pl
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
53
Wtorek
20.09.2016
Spotkanie z historią
09:00-10:00
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
Szlachetne zdrowie
10:00-14:00
Ocena postawy ciała dzieci w wieku wczesnoszkolnym pod kątem
wykrycia wad postawy kwalifikujących do ćwiczeń korekcyjnych
mgr inż. Klaudia Szkoda, mgr inż. Artur Świerc, mgr inż. Magdalena Wojtków
dr inż. Sylwia Szotek
bud. B-5
laboratorium L6.2
ul. Łukasiewicza 7/9
zapisy:
01-10.09.2016 r.
[email protected]
Wydział Mechaniczny PWr
szkoła podstawowa
laboratorium
Szkoła podstawowa kl. 1-3, ok. 5 uczniów / godz.
liczba miejsc
15
Środowisko
10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45
Środowisko bliżej nas
Zuzanna Chudyk, Agnieszka Grzelka
Michał Jarczewski, Magdalena Gawrońska, Anna Rodak
Wydział Inżynierii Środowiska PWr
szkoła podstawowa
konkurs, laboratorium
zapisy:
10.08-10.09.2016 r.
tel. 883 095 336
[email protected]
bud. D-2
pl. Grunwaldzki 9
10:00-12:00
Świat Recyklingu
dr inż. Kamil Banaszkiewicz
dr inż. Iwona Pasiecznik, dr inż. Agnieszka Sobianowska-Turek
Wydział Inżynierii Środowiska PWr
szkoła podstawowa
pokaz, wykład
zapisy:
13-16.09.2016 r.
[email protected]
bud. D-2
sala 332 i 327
pl. Grunwaldzki 9
liczba miejsc
30
Wtorek
20.09.2016
13:00-14:00
Estetyka przestrzeni a rozwój zrównoważony
dr Andrzej Postawa
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
bez ograniczeń
wykład
09:00-14:00
bud. C-13
sala 0.38
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Technika w Twoim domu
Młodzi z energią
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Agnieszka Jasak
Studenckie Koło Naukowe Płomień
Wydział Mechaniczno-Energetyczny PWr
bez ograniczeń
konkurs; pokaz; wystawa
09:15-10:00
Matrix, labirynt w mikroskali
dr inż. Michał Araszkiewicz
Wydział Chemiczny PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wykład
54
www.festiwal.wroc.pl
bud. A-2
sala 310
ul. Łukasiewicza 2
liczba miejsc
180
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
09:30-11:00, 12:00-13:30
Technika w Twoim domu
Jak wyczarować coś z niczego – zabawa w recykling
dr inż. Joanna Pach
dr inż. Paulina Mayer, mgr inż. Anna Koniuszewska
Wydział Mechaniczny PWr
szkoła podstawowa
warsztat
zapisy:
03.08-05.09.2016 r.
[email protected]
bud. B-4
sala 23
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
25
10:00-11:00
Elektrostatyczne zjawiska w życiu codziennym
bud. D-1
sala 104
pl. Grunwaldzki 13
dr inż. Tomasz Czapka
Wydział Elektryczny PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wykład
liczba miejsc
100
10:00-15:00
IKO dla najmłodszych
dr inż. Marta Laska
zespół Katedry Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza
Wydział Inżynierii Środowiska PWr
przedszkole
gra, pokaz, warsztat
Dzieci 5-6 lat.
bud. C-6
ul. Norwida 4/6
zapisy:
05-16.09.2016 r.
[email protected]
10:00-11:00, 11:00-12:00
mgr inż. Anna Koniuszewska
dr Paulina Mayer, dr inż. Joanna Pach
zapisy:
03.08-10.09.2016 r.
tel. 668 014 270
[email protected]
Wydział Mechaniczny PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
warsztat
Wtorek
20.09.2016
Termoformowanie tworzyw polimerowych – jak powstają
opakowania?
bud. B-9
sala 23
ul. Łukasiewicza 7/9
liczba miejsc
15
10:15-11:00
Tajemniczy wir energii — rura Ranque’a
prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
dr inż. Bogusław Białko
bud. A-4
Stara Kotłownia
sala 263
ul. Smoluchowskiego 21
Wydział Mechaniczno-Energetyczny PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
wykład
liczba miejsc
115
11:15-12:00
Chłodziarka domowa. Jak to w środku działa?
dr inż. Bogusław Białko
Wydział Mechaniczno-Energetyczny PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
wykład
bud. A-4
Stara Kotłownia
sala 263
ul. Smoluchowskiego 21
liczba miejsc
115
www.festiwal.wroc.pl
55
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
W królestwie roślin
11:15-12:00
Czy pospolite chwasty mogą być składnikiem naszej diety?
dr inż. Michał Araszkiewicz
dr Tomasz Sekutowski
Wydział Chemiczny PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
wykład
09:00-15:00
bud. A-2
sala 310
ul. Łukasiewicza 2
W świecie INFO
Book trip - tropem literatury we Wrocławiu
mgr Katarzyna Machcińska
zespół pracowników Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr
bez ograniczeń
wystawa
bud. D-21
wejście A
sala 003
pl. Grunwaldzki 11
10:00-11:00
Kto ocali Gotham City? Superbohaterowie na kartach komiksów
mgr Katarzyna Machcińska
zespół pracowników Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
konkurs, pokaz, wykład
bud. D-21
wejście A
sala 007
pl. Grunwaldzki 11
liczba miejsc
zapisy:
90
03.08.2016-15.09.2016
[email protected]
Wtorek
20.09.2016
10:00-10:50, 11:00-11:50
Świat i ja w krzywym zwierciadle
mgr Urszula Staszak, dr inż. Zbigniew Staszak
studenci W8
Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
przedszkole, szkoła podstawowa
laboratorium
zapisy:
05-08.09.2016 r.
godz. 10:00-14:00
Wiesława Napierała
tel. 71 320 33 55
bud. D-2
sala 127b
pl. Grunwaldzki 9
liczba miejsc
15
10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:00-14:00
Zestawy Lego Mindstorms oraz Arduino – Ty też możesz
zaprogramować robota
dr inż. Paweł Rogaliński
dr inż. Marek Piasecki, uczniowie Zespołu Szkół Akademickich PWr
Wydział Elektroniki PWr
gimnazjum, przedszkole, szkoła podstawowa
pokaz
zapisy:
05-09.09.2016 r.
tel. 663 050 585
bud. C-13
sala 3.01
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
liczba miejsc
25
11:00-12:00
Krótka opowieść o istocie plagiatu tekstu i o systemach
antyplagiatowych
zapisy:
dr inż. Arkadiusz Liber
Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
bez ograniczeń
wykład
56
05-08.09.2016 r.
godz. 10:00-14:00
Wiesława Napierała
tel. 71 320 33 55
www.festiwal.wroc.pl
bud. B-4
sala 4.09
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
100
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
W świecie INFO
11:00-11:45, 12:00-12:45
Skanowanie 3D
mgr inż. Mateusz Lebiedzki
dr inż. Tomasz Będza, mgr inż. Piotr Komarnicki
Wydział Mechaniczny PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, warsztat
zapisy:
03-21.08.2016 r.
[email protected]
bud. B-4
hala
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
10
11:30-12:30
„A gdzie są książki?”. Witamy w Bibliotechu
mgr Katarzyna Machcińska
zespół pracowników Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
wycieczka
bud. D-21
wejście A
parter
pl. Grunwaldzki 11
zapisy:
liczba miejsc
03.08.2016-15.09.2016
45
[email protected]
12:00-13:00
Jak sprytnie w programie narysować roślinę, czyli o systemach
Lindenmayera
dr inż. Jarosław Mierzwa
Wydział Elektroniki PWr
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
wykład
Mile widziane podstawy programowania.
bud. C-5
sala 3
ul. Janiszewskiego 7/9
mgr inż. Piotr Komarnicki
dr inż. Paweł Krowicki, mgr inż. Mateusz Lebiedzki, koło naukowe REViR 3D
Wydział Mechaniczny PWr
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, warsztat
zapisy:
03-21.08.2016 r.
[email protected]
Wtorek
20.09.2016
13:00-13:45
Automatyzacja urządzeń w praktyce: sterowniki PLC
bud. B-4
hala
ul. Łukasiewicza 5
liczba miejsc
15
13:00-13:45
W Świecie Dźwięku i Dotyku - najnowocześniejsze wsparcie
technologiczne dla osób słabowidzących i niewidomych
inż. Marek Tankielun
inż. Karolina Jankowska, mgr Agata Dancewicz
Laboratorium Tyfloinformatyczne
dorośli, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
pokaz, wykład
10:15-11:00
bud. D-21
wejście A
sala 007
pl. Grunwaldzki 11
liczba miejsc
zapisy:
20
03.08-15.09.2016
[email protected]
W świecie komórek i tkanek
Cząsteczka DNA – molekularne ziarno życia
dr inż. Marek Orłowski
Wydział Chemiczny PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
wykład
www.festiwal.wroc.pl
bud. A-2
sala 310
ul. Łukasiewicza 2
liczba miejsc
180
57
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
09:00-15:00
W świecie sztuk plastycznych
Konfrontacje 2016 – wystawa prac witrażowych
bud. C-13
hol
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
Alina Budzyńska
Zakład Rysunku Malarstwa i Rzeźby
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
09:00-16:00
Sportowe Karkonosze
bud. E-1
I piętro
ul. B. Prusa 53/55
dr inż. arch. Anna Wojtas-Harań
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
09:00-16:00
Wystawa prac studentów i pracowników Wydziału Architektury
Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. arch Barbara Gronostajska, dr inż. arch. Anna Wojtas-Harań
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
bud. E-1
I piętro
ul. B. Prusa 53/55
09:00-15:00
Wtorek
20.09.2016
Wystawa prac plastycznych – POSZUKIWANIA 6
mgr inż. arch. art. plast. Barbara Siomkajło
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
Ekspozycja czynna do 10.10.2016 r.
bud. A-1
Klub Seniora
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
09:00-16:00
Zapomniana architektura Wrocławia
bud. C-13
hol I piętro
Wybrzeże
Wyspiańskiego 23-25
mgr inż. Anna Jagiełło
Michał Niechwiej
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
wystawa
10:00-12:00
Obrazy przestrzenne
mgr inż. Małgorzata Puda
Wydział Architektury PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa
warsztat
Wiek uczestników: 10-14 lat.
58
bud. D-20
sala 113
zapisy:
ul.
Janiszewskiego
8
01-10.09.2016 r.
[email protected]
liczba miejsc
20
www.festiwal.wroc.pl
Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
W świecie sztuk plastycznych
10:00-14:00
Warsztaty plastyczne/ malarstwo/ rzeźba/ grafika komputerowa
dr arch. Maciej Balasiński
dr hab. Leszek Maluga, dr Dorota Łuczewska, dr Beata Juchniewicz,
dr Iwona Magdziarska, dr Jolanta Karek, dr Karolina Jaklewicz, zapisy:
mgr Barbara Siomkajło, mgr Paweł Jaszczuk,
05.08-12.09.2016 r.
tel. 71 320 62 51
w godz. 9:00-14:00
[email protected]
Wydział Architektury PWr
gimnazjum, szkoła podstawowa
laboratorium, warsztat
bud. E-1
sale 05, 29, 120, 144
ul. B. Prusa 53/55
liczba miejsc
60
12:00-13:30
III PHOTODAY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY – Oblicza Fotografii
mgr inż. Karolina Mazurkiewicz, zaproszeni goście
Wydział Architektury PWr
bez ograniczeń
dyskusja, wykład, wystawa
Wykład dla grup zorganizowanych z opiekunem.
10:00-11:00, 11:30-12:30
zapisy:
liczba miejsc
10-16.09.2016 r.
15
tel. 507 119 651
[email protected]
Wokół sceny
Spektakl teatralny “Pan Teodor zrzęda” C. Goldoni –
Teatr “Dziesiątka X LO Wrocław”
Teatr Dziesiątka przy X LO we Wrocławiu
dorośli, szkoła ponadgimnazjalna
spektakl
bud. A-1
aula
Wybrzeże
Wyspiańskiego 27
liczba miejsc
368
Dwa spektakle: 10.00-11.00, 11.30-12.30
Wtorek
20.09.2016
12:15-13:00
bud. E-1
sala 0.43
ul. B. Prusa 53/55
Ziarna wiedzy – od nasionka do rośliny
Od nasionka do rośliny
bud. A-2
sala 310
ul. Łukasiewicza 2
mgr inż. Katarzyna Godlewska
Wydział Chemiczny PWr
gimnazjum, przedszkole, szkoła podstawowa
wykład
liczba miejsc
180
www.festiwal.wroc.pl
59