pobierz bieżące wydanie - Gazeta

Transkrypt

pobierz bieżące wydanie - Gazeta
REKLAMA
REKLAMA
BEZPŁATNY NIEZALEŻNY DWUTYGODNIK ŚWIEBODZIN SULECHÓW - MIĘDZYRZECZ Nr 13 (116) Czwartek 23 lipca 2016
ISSN 2084-1787 Rok założenia 2011
GMINA
ŚWIEBODZIN |
GMINA
MIĘDZYRZECZ |
GMINA
Brzezie | Krężoły | Gmina
Lubrza | Gmina Łagów
| Gmina Skąpe | Gmina
Szczaniec
Z bąszynek
|
Gmina
|
Gmina
Kargowa | Gmina Bojadła
www.gazeta-lokalna.pl
REKLAMA
| Gmina Trzebiechów |
REKLAMA
| Kruszyna | Obłotne |
REKLAMA
SULECHÓW
2
www.gazeta-lokalna.pl
REGION
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
Nie unikną ODPOWIEDZIALNOŚCI
Do zdarzenia doszło w styczniu
2016 roku na terenie jednej ze
stacji paliw powiatu międzyrzeckiego. Z zebranych przez
policjantów informacji wynikało,
że pięciu nieznanych sprawców
zablokowało pokrzywdzonemu
możliwość wyjazdu autem ze stacji paliw swoimi samochodami,
a następnie bili go we wnętrzu
samochodu i grozili pozbawieniem życia, po czym zabrali mu
fot. KPP Międzyrzecz
MIĘDZYRZECZ |
Kilkumiesięczne
działania
operacyjne i śledcze
międzyrzeckich
policjantów
zaowocowały
zatrzymaniem dwóch
sprawców brutalnego
rozboju
wszystkie pieniądze, które przy
sobie posiadał - ponad 3 tys. euro.
Policjanci przystąpili do pracy. Po
przyjęciu zawiadomienia o prze-
stępstwie ustalili i przesłuchali
świadków zdarzenia, dokonali
penetracji miejsca zdarzenia, zabezpieczyli nagrania monitorin-
Jeden WEEKEND
- 7 praw j a zdy zat rz ymanych
gu. Przez kilka następnych miesięcy policjanci ustalali kolejne
fakty, nawiązali kontakt z sąsiednimi jednostkami Policji i prowa-
Sygnał społeczny skutkował
zatrzymaniem podejrzanych
o kradzież
ŚWIEBODZIN | Kolejna
sprawa rozwiązana
dzięki dobrej
współpracy policji
ze społeczeństwem.
Szybka reakcja na
zgłoszenie i dobra
praca świebodzińskich
policjantów pozwoliły
na zatrzymanie
dwóch mężczyzn,
podejrzewanych
o kradzież w Domu
Dziecka. Skradziony
komputer został
odzyskany
fot. KPP Międzyrzecz
dzili działania operacyjne.
Śledczy na podstawie zebranych materiałów wytypowali
kilku sprawców brutalnego przestępstwa. Ich zatrzymanie było
utrudnione, ponieważ ustaleni
mężczyźni to obywatele Bułgarii,
a ich miejsce pobytu nie było znane. W efekcie swoich działań, na
początku lipca policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy
usłyszeli już zarzuty dokonania
rozboju. Na wniosek Prokuratury
rejonowej w Międzyrzeczu Sąd
aresztował ich na okres trzech
miesięcy. Za tego typu przestępstwo kodeks karny przewiduje
karę do 12 lat pozbawienia wolności.
Policjanci nadal pracują nad sprawą i ustalają pozostałych uczestników.
rd
sprawdzony. Na miejsce skierowano policjantów, którzy ustalili, że rozpoznany
komputer faktycznie pochodzi z tej kradzieży i został zastawiony przez dwóch
młodych mieszkańców Świebodzina.
Chwilę później funkcjonariusze ustalili
personalia tych osób i udali się do ich
miejsca zamieszkania. W związku z podejrzeniem dokonania tej kradzieży, obaj
mężczyźni zostali zatrzymani. Komputer
zabezpieczono. Zarówno 19-latek, jak
i jego 21-letni kompan przyznali się do
udziału w tym przestępstwie.
Dzięki tej telefonicznej informacji, która
przyczyniła się do szybkich i skutecznych
działań Policji, dzieci odzyskały komputer, a kara nie ominie złodzieja. Za kra-
MIĘDZYRZECZ |
Tylko w ciągu
jednego weekendu
policjanci zatrzymali
siedem praw jazdy
nieodpowiedzialnym
kierowcom za
przekroczenie prędkości
o ponad pięćdziesiąt
km/h w terenie
zabudowanym
Kolejny wakacyjny weekend za nami. Tylko podczas
weekendu policjanci z międzyrzeckiej drogówki wyeliminowali z ruchu siedmiu
piratów drogowych.
Podczas pomiaru prędkości
aż w siedmiu przypadkach
okazało się, że kierowcy
przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o ponad
50 km/h. Wszyscy zostali
ukarani wysokimi mandatami
karnymi, policjanci zatrzymali ich prawa jazdy i nałożyli na nich punkty karne.
Zgodnie z przepisami, kierowcom, którzy przekroczą
dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze
zabudowanym, prawo jazdy
zostaje odebrane bezpośred-
nio przez kontrolującego ich
policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy,
3 miesięczny okres będzie
przedłużony do 6 miesięcy.
Jeśli kierowca w tym czasie
i tak zdecyduje się wsiąść „za
kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do
kierowania pojazdem. Aby
je odzyskać trzeba będzie
spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które
po raz pierwszy ubiegają się
o prawo jazdy.
rd
26 czerwca miejscowa jednostka otrzy-
dzież mienia jednemu z dwójki podejrza-
mała zgłoszenie o kradzieży, do której
nych grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
doszło w świetlicy jednego z budynków
Natomiast drugi odpowie za paserstwo, za
Domu Dziecka w Świebodzinie. Złodziej
które kodeks karny przewiduje karę do 2
wszedł przez uchylone okno i ukradł
lat pozbawienia wolności.
10-latek
odnaleziony
Międzyrzecz | Chory
na autyzm 10-letni
chłopiec został
odnaleziony przez
międzyrzeckich
policjantów. Oddalił
się na pięć kilometrów
od miejsca, w którym
spędzał wakacje
z rodzicami
We wtorek 12 lipca wszyscy
policjanci postawieni byli
w stan gotowości. Ogłoszony
przez komendanta powiatowego policji w Międzyrzeczu alarm dla całej jednostki
spowodowany był zgłoszeniem zaginięcia 10-letniego
chłopca chorego na autyzm,
który spędzał wakacje ze
swoimi rodzicami nad jeziorem Głębokie.
Należało działać bardzo
szybko, ponieważ trudno
było wytypować miejsca,
do których chłopiec mógł
pójść. Poza rozległym terenem ośrodka wczasowego
należało sprawdzić przyległe
do jeziora lasy oraz pomosty
i akwen wodny.
Na miejsce zostały skierowane służby straży pożarnej,
łódź policyjna, w drodze był
również przewodnik z psem
tropiącym.
Dzięki podaniu przez
opiekunów bardzo dokładnego rysopisu chłopca oraz
szczegółów jego ubioru, już
w drodze dojazdu nad jezioro
policjanci zauważyli zaginionego 10-latka. Okazało się,
że odszedł od ośrodka wypoczynkowego na odległość
ok. pięciu kilometrów.
Cały i zdrowy chłopiec,
mieszkaniec województwa
dolnośląskiego, został przekazany rodzicom.
rd
komputer wraz z monitorem. Sprzęt
rd
warty ponad 1000 złotych był na wyposażeniu świetlicy i służył wychowankom.
REKLAMA
Policjanci wszczęli dochodzenie w tej
sprawie. W poniedziałek 4 lipca br. dyżurny otrzymał zgłoszenie, że wychowankowie Domu Dziecka, w którym dokonano
kradzieży, rozpoznali
swój komputer
w jednym z lombardów na terenie miasta.
Dzieci chciały obejrzeć telefony komórkowe i przypadkiem zauważyły komputer identyczny z tym, który im skradziono.
Ten społeczny sygnał został natychmiast
Wolimirzyce 16, 66-225 Szczaniec Tel: 530 517 200 gaz[email protected]
Redaktor Naczelna: Agnieszka Wojtyło [email protected] Zespół Redakcyjny Grzegorz Hilarecki, Anna Pigłowska-Kaczor, Martyna Maczalska.
Reklama: [email protected], tel. 794 619 674, 530 517 200
Druk: Polskapresse sp. z o. o., Poznań/Skórzewo Ogłoszenia drobne: [email protected], www.gazeta-lokalna.pl, tel: 794 619 674; 530 517 200
Wydawca: Agencja Reklamowo Prasowa J.Wojtyło, Wolimirzyce 16, 66-255 Szczaniec
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów. Wydawca ma
prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny. Na podst. Art. 25 ust.1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Gazeta Lokalna
zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów, opublikowanych w Gazecie Lokalnej oraz na www.gazeta-lokalna.pl, jest zabronione bez zgody wydawcy.
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
REGION
Z uznaniem
POZNAJ
swojego
za wzorową służbę
dzielnicowego
GORZÓW WLKP | Służba siedmiu lubuskich policjantów doceniona została przez
Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Jarosława Szymczyka oraz szefa
lubuskich stróżów prawa, mł. insp. Jarosława Janiaka
omendant Główny Policji, nadinsp. dr Jarosław
Szymczyk, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych
nej i profesjonalnie przeprowadzonej reanimacji, uratowali
mężczyznę, który targnął się na
swoje życie. Za taką postawę,
aspirant
Andrzej Chyliński
fot. KPP Międzyrzecz
K
tel: 519534900
[email protected]
fot. KPP Międzyrzecz
ła 22-latka, podejrzewanego
o podłożenie materiałów wybuchowych w jednym z wrocławskich autobusów. Do jego
zatrzymania doszło na terenie województwa lubuskiego.
Mężczyzna był całkowicie
zaskoczony obecnością Policji. Za wzorowe wykonywanie
zadań służbowych Komendant
Główny Policji przyznał asp.
szt. Adamowi Pawlakowi nagrodę motywacyjną.
REKLAMA
nagrodził trzech lubuskich policjantów. Kolejnych czterech
zostało docenionych przez
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
mł. insp. Jarosława Janiaka.
Wszystko to za realizację zadań służbowych, które szeroko
i z uznaniem relacjonowane
były przez ogólnopolskie środki masowego przekazu. Poniżej
przedstawiamy krótką charakterystykę policjantów i zdarzeń,
które ich dotyczą:
st. sierż. Aleksander Gajdka,
Referent Ogniwa Patrolowo
- Interwencyjnego Wydziału
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie
sierż. Artur Stuhl, Referent
Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji
w Świebodzinie
Policjanci Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Świebodzinie podczas
wykonywania zadań służbowych wykazali się ogromnym
profesjonalizmem. W czerwcu
tego roku zostali skierowani
na interwencję do jednej z podświebodzińskich miejscowości.
Według otrzymanego zgłoszenia, w pomieszczeniu gospodarczym powiesił się mężczyzna. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia, dzięki błyskawicz-
profesjonalizm i szczególne zaangażowanie, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie
Wlkp. docenił świebodzińskich
policjantów.
Podkom. Tomasz Chichłowski,
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kostrzynie nad
Odrą Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.
Mł. asp. Hryniewicz Tomasz,
kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu
Policji w Kostrzynie nad Odrą
Komendy Miejskiej Policji
w Gorzowie Wlkp.
W maju 2016 roku policjanci
uczestniczyli w zatrzymaniu
osoby podejrzanej o zabójstwo
18-letniej kobiety. Intensywnie
prowadzone działania funkcjonariuszy oraz ich szczególne
zaangażowanie pozwoliły na
przedstawienie 27-latkowi zarzutu zabójstwa. Mężczyzna
przyznał się do pozbawienia
życia młodej kobiety. Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych przy realizacji tej sprawy Komendant Główny Policji
przyznał policjantom nagrodę.
asp. szt. Adam Pawlak, Specjalista Zespołu Minersko - Pirotechnicznego Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Gorzowie
Wlkp.
W maju 2016 roku dowodził
policyjną grupą szturmową,
która skutecznie zatrzyma-
3
mł. asp. Krystian Strzępek,
Asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Międzyrzeczu
sierż. sztab. Michał Hofanowski, Asystent Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu
18 czerwca tego roku policjanci
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Międzyrzeczu wykazali się
profesjonalizmem i szczegól-
nym zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków służbowych, co pozwoliło ocalić
życie dwóch chłopców w wieku
9 i 10 lat. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji policjantów
nie doszło do tragedii. Za uratowanie życia dwóch chłopców
policjanci zostali wyróżnieni
przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
rd
MIĘDZYRZECZ:
os. Kasztelańskie, Kopernika, Kossaka, Kościuszki,
Krasińskiego, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza,
Młyńska (od Paklicy),
Moniuszki, Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, Prusa, Słowackiego,
Szymanowskiego, Wita
Stwosza, Wojska Polskiego,
Wyspiańskiego, Zachodnia,
Zamoyskiego.
4
www.gazeta-lokalna.pl
REGION
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
Klienci TESCO wybrali
- zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Świebodzinie,
ŚWIEBODZIN | 11 maja
ruszyła ogólnopolska akcja
TESCO oraz Fundacji Tesco
Dzieciom „Decydujesz,
pomagamy", którą
swoim patronatem objął
burmistrz Świebodzina
- projekt
"Kulturalny Świebodzin"
- projekt
"Muzyczny wehikuł czasu"
- zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki
Dawnej Atiquo More z Międzyrzecza.
fot. UG Świebodzin
W ramach akcji klienci TESCO
decydowali, który projekt zyska dofinansowanie w wysokości 5 000 zł. Wśród projektów,
które miały szansę na dofinansowanie w Świebodzinie, znalazły się:
- projekt
"Tenis jest łatwy - i Ty zostań
nowym mistrzem kortu"
- zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Szkoła Marzeń ze Świebodzina,
Głosowanie odbywało się od
11 maja do 7 czerwca br.
Najwięcej głosów zyskał Projekt "Tenis jest łatwy - i Ty zostań nowym mistrzem kortu",
zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Szkoła
Marzeń ze Świebodzina, który
zakłada organizację zajęć dla
dzieci i młodzieży z nauką gry
w tenisa ziemnego pod okiem
wyspecjalizowanej kadry trenerskiej.
Zwycięzcom gratulujemy.
rd
Strategia dla centrum Zdobywca Pucharów
Świata i Europy
w zamku
bloku operacyjnego. Jednak
zdecydowanie
najbardziej
poważnym przedsięwzięciem
będzie adaptacja tzw. „zamku
świebodzińskiego”. Zamek
przylega bezpośrednio do
ścian szpitala. Gmach ten popadł w ruinę, bo od ponad 35
lat nie był użytkowany. Zaadaptowanie jego wnętrz nie
tylko pozwoli na wydobycie
dawnego blasku tej nieruchomości, ale przede wszystkim pozwoli na zwiększenie
liczby łóżek w placówce
i rozwinięcie działalności
medycznej. Prace wymagają
nadzoru konserwatora zabytków. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja,
dotycząca adaptacji zamku.
Koszty wszystkich inwestycji, zawartych w Strategii,
zostały oszacowane na ponad
32 mln zł, z czego aż 30 proc.
pochodzić ma ze środków
własnych LCO.
rd
rd
fot. UG Świebodzin
specjalistycznego sprzętu.
Jednostka od kilku lat stale zwiększa kontakt z NFZ
(na koniec grudnia 2015 r.
kontakt sięgnął prawie 20
mln zł). Obecna prezes LCO
znacząco poprawiła sytuację
finansową szpitala – jednostka przestała się zadłużać, a wynik finansowy jest
dodatni. Do tej pory placówka – pomimo wysokiego
kontaktu – miała niewykorzystany potencjał. Dopiero przekształcenie w spółkę
pozwoliło jednostce ubiegać
się o realizację dodatkowych
świadczeń.
Strategia rozwoju LCO zakłada nie tylko likwidację barier
„niemedycznych”, ale przede
wszystkim poważne inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Jednym z priorytetów ma
być wymiana sprzętu i doposażenie w nowe urządzenia. W planie są m.in. zakup
rezonansu
magnetycznego
oraz doposażenie kolejnego
Paweł Strykowski podziękował
radnym za zaproszenie oraz krótko
opowiedział o najbliższych sportowych planach i wyzwaniach.
- Chciałbym bardzo podziękować
w swoim i trenera imieniu za zaproszenie, jest to dla nas wielki
zaszczyt. To jest troszeczkę taka
dziwna historia, bo pracowałem
na statkach jako oficer ochrony
przed piratami. Wróciłem w marcu i zaczęliśmy przygotowania
z trenerem. Mieliśmy bardzo mało
czasu, bo tylko półtora miesiąca do
pierwszych zawodów. Jak widać,
daliśmy radę. Chciałbym bardzo
podziękować mojemu trenerowi,
który włożył wielkie serce w to
wszystko i był dostępny dla mnie
24/h na dobę. Co do planów, zostałem nominowany do kadry Polski
w tym roku i jedziemy w listopadzie na Mistrzostwa Europy do
Aten – zakończył Strykowski.
Sportowiec i trener odebrali listy gratulacyjne i upominek z rąk
burmistrza Świebodzina Dariusza
Bekisza i przewodniczącego rady
miejskiej Tomasza Olesiaka.
fot. UG Świebodzin
– Materiały zawierają szczegółową analizę szans i zagrożeń, co pozwoliło na realne
zaplanowanie przyszłych inwestycji i działań, mających
na celu zwiększenie zakresu
świadczeń szpitala – mówi
marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodnicząca Zgromadzenia wspólników. Jednym
z priorytetów jest adaptacja
tzw. zamku świebodzińskiego na potrzeby spółki.
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dra Lecha Wierusza
w Świebodzinie sp. z o.o.
to jednostka, która powstała w wyniku przekształcenia
Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP
ZOZ w grudniu 2015 roku.
Jednostka jest jednym z najdłuższej działających szpitali ortopedycznych w Polsce.
Lecznica wyspecjalizowała
się w leczeniu narządów ruchu, zapewnia kompleksowe
usługi, także w zakresie rehabilitacji. W LCO lekarze wykonują skomplikowane operacje kręgosłupa, replantacje
stawów biodrowych i kolanowych – przy użyciu wysoko-
ŚWIEBODZIN | Na
sesji gościli zdobywca
tegorocznego Pucharu
Świata w Budapeszcie
i Pucharu Europy
w Ostrowcu
Świętokrzyskim
w kickboxingu Paweł
Strykowski wraz
z trenerem Tomaszem
Antropikiem
fot. Lubuskie Centrum Ortopedii
ŚWIEBODZIN |
Zgromadzenie
wspólników
Lubuskiego
Centrum Ortopedii
zaakceptowało
Strategię rozwoju
spółki do 2020 roku,
którą zobowiązana
była przygotować
prezes Elżbieta Kozak
fot. UG Świebodzin
na sesji
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
www.gazeta-lokalna.pl
REGION
5
fot. UG Sulechów
Audyt konkursu Grunt na Medal 2016
SULECHÓW |
5 lipca obył się audyt
konkursu „Grunt
na Medal 2016”. Do
konkursu Gmina
Sulechów zgłosiła
tereny inwestycyjne,
ulokowane przy ulicy
Rozwojowej
Marzanna Pochoduła-Siudym,
Daniel Chalecki i Arseniusz
Woźny, reprezentujący organizatora konkursu, zapoznali się
z prezentacją, omawiającą możliwości i walory inwestowania
w Sulechowie, a przedstawioną
przez Edwarda Fedkę, kierow-
nika Wydziału Pozyskiwania
Środków Unijnych i Promocji
Gminy oraz Damiana Stachowiaka, kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
i Obrotu Nieruchomościami.
Następnie audytorzy na własne
oczy zweryfikowali stan w tere-
nie. Przypomnijmy, iż ogólnopolski konkurs Grunt na Medal,
promujący tereny kompleksowo
przygotowane pod inwestycje
produkcyjne, organizowany jest
przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych
we współpracy z Marszałkami
fot. UG Międzyrzecz
Rozpoczęła się kolejna
inwestycja w mieście
MIĘDZYRZECZ |
Na terenie siłowni
zewnętrznej przy boisku
„Orlik” rozpoczęła się
inwestycja, polegająca na
zagospodarowaniu terenu
siłowni
Przebudowę wykonuje firma „Tombud” za kwotę 65
tys. zł. W ramach zadania
przeprowadzone zostaną następujące prace: utwardzenie nawierzchni, nasadzenie
trawników, drzew oraz krze-
wów liściastych i iglastych,
montaż ławek, koszy na
śmieci i stojaka na rowery.
Przebudowa potrwa do 29
lipca br.
Gmina Międzyrzecz
Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora.
Konkursowi patronuje Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki oraz Związek
Województw Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zakończył się właśnie pierwszy
etap, który nasze tereny przeszły
pomyślnie. Przedstawiciele Centrów Obsługi Inwestorów spośród nadesłanych ofert wybrali
tereny, które przeszły do II etapu
konkursu. W tegorocznej edycji
wybrany zostanie jeden zwycięski teren w każdym wojewódz-
twie. Nagrodzone tereny będą
promowane przez PAIiIZ wśród
inwestorów zagranicznych, zainteresowanych rozpoczęciem
bądź rozszerzeniem działalności
gospodarczej w Polsce.
rd
Budżet obywatelski
2017
MIĘDZYRZECZ |
Pierwsza edycja Budżetu
Obywatelskiego gminy
Międzyrzecz cieszyła się
ogromną popularnością.
Zgłoszono 89 zadań na
formularzu zgłoszenia,
z czego 44 zadania
zostały ujęte na liście
rankingowej i zostały
poddane pod głosowanie
mieszkańców
W pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego 2017 w ręce
Mieszkańców Gminy Międzyrzecz zostało oddane 500 tys.
złotych, które pozwolą na realizację 10 najlepszych zadań.
8882 głosy zostały oddane
metodą tradycyjną – poprzez
wypełnienie karty do głosowania oraz wrzucenie jej do
urny w jednym z 31 lokali na
terenie Gminy Międzyrzecz, 7
głosów oddano drogą internetową, natomiast 1 głos wpłynął do Urzędu Miejskiego
w Międzyrzeczu pocztą.
Spośród wszystkich oddanych
głosów znakomitą większość
stanowiły głosy ważne. Proporcja 8498 ważnych kart do
392 nieważnych świadczy
o dużej staranności głosujących.
Gmina Międzyrzecz
6
www.gazeta-lokalna.pl
REGION
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
Relacja z obchodów 70-lecia OSP
fot. UG Szczaniec
fot. UG Szczaniec
dal Markowi Maciejewskiemu
za zasługi dla pożarnictwa. Prezes OSP w Szczańcu Marek Ratajczak otrzymał z rąk Zastępcy
Komendanta list gratulacyjny
z okazji 70-lecia jednostki OSP
Szczaniec.
Natomiast Edmund Walkowiak,
jako jeden z pierwszych założycieli jednostki OSP w Szczańcu,
otrzymał statuetkę św. Floriana
oraz oznakę 65-lecia służby pożarniczej. Po uroczystej części
programu można było obejrzeć
pokaz ratownictwa drogowego,
przeprowadzonego przez zastęp
OSP z Dąbrówki Wielkopolskiej, będący w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.
Zgromadzeni goście mogli
skosztować przepysznej gro-
chówki oraz wziąć udział w akacji pn. "I Ty możesz uratować
komuś życie", stając się potencjalnymi dawcami krwiotwórczych komórek macierzystych.
rd
fot. UG Szczaniec
fot. UG Szczaniec
Z tej okazji odbyła się uroczysta
msza św. w Kościele Parafialnym p.w. św. Anny w Szczańcu,
po której wszyscy zgromadzeni
przeszli na stadion przy eskorcie wozów strażackich. Wójt
Gminy Szczaniec przywitał
zgromadzonych gości i dokonał
oficjalnego otwarcia obchodów
70-lecia OSP.
Jerzy Wrzesień, Zastępca Prezesa Powiatowego Zarządu OSP
w Świebodzinie, poprowadził
zawody strażackie. W zawodach
tych brały udział jednostki OSP
z: Ojerzyc, Smardzewa, Szczańca, Opalewa, a także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców i dziewcząt z Ołoboku.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna OSP Opalewo, drugie OSP
Smardzewo, trzecie OSP Szczaniec a czwarte OSP Ojerzyce.
Po zakończeniu zawodów i uroczystym wręczeniu pucharów
Zastępca Komendanta PSP
w Świebodzinie bryg. Dariusz
Paczesny wręczył brązowy me-
fot. UG Szczaniec
SZCZANIEC | W sobotę 9
lipca odbyły się obchody
70-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Szczańcu
Jubileusz strażaków-ochotników
fot. UG Zbąszynek
Doskonałą oprawę uroczystości stanowiły poczty
sztandarowe OSP i orkiestra dęta OSP w Babimoście. Z jej to udziałem po
odprawionej mszy św. odbył się przemarsz uczestników w kierunku miejscowej
strażnicy OSP, gdzie odbyła
się część oficjalna jubileuszowych obchodów, którą
poprowadził Druh Leszek
fot. UG Zbąszynek
fot. UG Zbąszynek
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się mszą św. w intencji strażaków, odprawioną w kościele parafialnym
w Rogozińcu. W uroczystościach udział wzięli jubilaci
– druhowie OSP Rogoziniec
i mieszkańcy, którzy gościli
w tym dniu, m.in. delegacje
zaprzyjaźnionych jednostek
OSP oraz burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku Jan
Mazur, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz, prezes Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego
OSP Edward Fedko, prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Świebodzinie Leszek Parandyk
i Sekretarz Jerzy Wrzesień,
Komendant PSP w Świebodzinie Zygmunt Rogowski,
przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego Jarosław Rodziewicz.
fot. UG Zbąszynek
ROGOZINIEC |
9 lipca Jednostka OSP
Rogoziniec świętowała
jubileusz 70-lecia
Parandyk. W trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie
nowego sztandaru dla jednostki OSP w Rogozińcu,
wśród fundatorów którego
byli m.in. członkowie jednostki OSP i mieszkańcy Rogozińca, GBS Międzyrzecz,
Koło Łowieckie "Knieja"
Rogoziniec, Zakład Kominiarski Wojciech Wittke,
Burmistrz Zbąszynka Wie-
sław Czyczerski, Stolarstwo
Chrośnica, GSSCH Zbąszynek, SCS Chociszewo, Tadeusz Wróbel, Nadleśnictwo
Babimost, KBS Zbąszynek,
Bernard Ratajczak, Gminne jednostki OSP, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Leszek
Parandyk. Jednostka OSP
Rogoziniec została uroczyście odznaczona Medalem
Honorowym Za Zasługi dla
Województwa Lubuskiego.
W swoim wystąpieniu prezes OSP Rogoziniec Andrzej
Letki przedstawił historię
jednostki, a burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski
w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy podziękował
druhom OSP Rogoziniec za
piękną służbę na rzecz ratowania zdrowia i życia in-
nych, za ciągłą gotowość
i za zdecydowaną postawę oraz
zaangażowanie
w funkcjonowanie jednostki.
Okolicznościowe pamiątki
przekazali również zaproszeni goście. Zakończeniem
obchodów Jubileuszu była
zabawa taneczna.
rd
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
KULTURA - ROZRYWKA
7
Fe s t iwa l
IV Biesiady
Zespołów
Śpiewaczych
Noc
„ B e l C a n t o ” świętojańska
Następnie rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem
„Braders”, która trwała do
4.00 rano.
Honorowy patronat nad uroczystością objęli Starosta
Powiatu
Zielonogórskiego
Dariusz Wróblewski, którego
na imprezie reprezentował
Członek Zarządu Powiatu
Zielonogórskiego Stanisław
Okopień oraz Wójt Gminy
Bojadła Grzegorz Doszel.
W imprezie uczestniczyły zespoły:
•
•
•
•
•
•
„BOJADLANIE”
„TRZEBIECHOWIANIE”
„KONOTOPIANIE”
„KARGOWIACY”
„TĘCZA” Kolsko
„DOMINANTA” z UTW
przy Sulechowskim Domu
Kultury
• „Chabry”
rd
fot. UG Łagów
Prezentacje muzyczne przebiegały w miłej atmosferze.
Zespoły prezentowały utwory ze świata piosenki filmowej i serialowej, którą każdy
biorący udział w biesiadzie
musiał ująć w prezentowanym repertuarze. Pomiędzy
występami, o godz. 16.30
wystąpił teatr z Nowej Soli
Terminus A Quo, który odegrał spektakl pt. „Polowanie
na kaczki Barona Munchansena”. Nagrodę publiczności
zdobyli gospodarze biesiady,
zespół „Bojadlanie”. Wokalnie wystąpiła Joanna Pasek
z Klenicy. Po biesiadzie odbył się występ grupy tanecznej „FLOW” oraz teatralnej
„FIRE POWER”, prezentującej pokaz tańca z ogniem.
Gości powitał burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski i sołtys wsi Piotr
Kociołek. Następnie na
scenie w amfiteatrze dla
zebranej
publiczności
wystąpiły zespoły: „Dąbrowszczanka”,
Chór
z Drewtiz (Niemcy), Zbąszyńscy Seniorzy, „Dusz-
fot. UG Łagów
fot. UG Bojadła
fot. UG Łagów
fot. UG Bojadła
fot. Z. Nowak
BOJADŁA | 02 lipca
w Gminnym Ośrodku
Kultury odbyła się IV
Biesiada Zespołów
Śpiewaczych
DĄBRÓWKA WLKP |
Powszechnie Noc
Świętojańska,
zwana też sobótką,
a inspirowana
słowiańskimi
wierzeniami, kojarzona
jest z obrzędem
puszczania wianków
na wodę i innymi
ludowymi rytuałami,
związanymi z dniem
letniego przesilenia
słońca. Obchody
Nocy Świętojańskiej
w Dąbrówce Wlkp.
odbyły się 2 lipca
ŁAGÓW | W niedzielę
3 lipca koncertem
kameralnym na Zamku
Joannitów zakończył
się Festiwal „Bel canto”,
organizowany przez
dyrektora Filharmonii
Zielonogórskiej Czesława
Grabowskiego oraz wójta
gminy Łagów, Czesława
Kalbarczyka, który trwał
od 1 lipca
Publiczność mogła wysłuchać
m.in. utworów „Brunetki, blondynki”, „Funiculi Funicula”,
„Co się dzieje, oszaleję” oraz
wiele innych znakomitych kompozycji, wykonywanych przez
solistów: Piotra Koprowskiego,
Bożenę Bujnicką, Oskara Jasińskiego i Hannę Samson-Majak
przy akompaniamencie fortepianowym Ryszarda Zimnickiego.
Oczywiście w ramach festiwalu
odbyły się dwa występy Filharmonii Zielonogórskiej wraz
z w/w solistami w łagowskim
amfiteatrze, 1 i 2 lipca 2016r. Sobotni koncert był połączony z rozdaniem nagród 45. Lubuskiego
lata Filmowego.
rd
niczanka”, „Osoria” ze
Szczańca, „Łagiewniczanie” z Łagiewnik k. Krotoszyna i „Pod Kasztanami” z Templewa. Gwiazdą
wieczoru był występ Dąbrowieckiego
Kabaretu
„Klakoty”, który w tym
roku obchodzi swoje 18ste urodziny.
Nie zabrakło urodzinowego tortu, gości i prezentów. Rozstrzygnięto
również konkurs na najpiękniejszy wianek, przyznając dwa równorzędne
I miejsca dla Niepublicznego Przedszkola i Koła
Gospodyń w Dąbrówce
Wlkp. Punktem kulminacyjnym imprezy był oczywiście korowód wiankowy i puszczanie wianków.
Na zakończenie wieczoru
niebo rozświetliły fajerwerki, a zabawa taneczna
trwała do białego rana.
rd
8
www.gazeta-lokalna.pl
REGION
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
Festyn rodzinny w Grodziszczu
GRODZISZCZE |
Rada Sołecka
zorganizowała
kolejną imprezę dla
mieszkańców. Atrakcji
nie brakowało, każdy
znalazł coś dla siebie
Impreza, zorganizowana przez
Radę Sołecką Grodziszcza,
obfitowała w atrakcje. Dzieci
bawiły się znakomicie w kulach wodnych, na dmuchanych
zamkach, czy podczas przejażdżki konnej. Pod okiem pani
Ani można było obejrzeć proces
lepienia garnków z gliny i zrobić te własnego projektu. Nie
zabrakło również strażaków,
którzy, poza przybliżeniem
zasad działania nożyc hydraulicznych, pozwolili dzieciom
popryskać wodą z tradycyjnego
węża strażackiego. Pojawili się
również Motocykliści Świebodzin, którzy z chęcią oferowali
przejażdżki swoimi wspaniałymi maszynami. Wiele radości
i dobrej zabawy zapewniły kon-
kurencje z nagrodami zarówno
dla dzieci, jak i dla dorosłych.
W ramach regeneracji spróbować można było grochówki,
waty cukrowej i wiele innych
bardzo smacznych przekąsek.
Płonęło również ognisko, na
Ryk maszyn w Rozłogach
ROZŁOGI |
Już kolejny rok
z rzędu 10 lipca Rozłogi
wypełniły się rykiem
maszyn, których
miłośników z każdą
imprezą coraz więcej
przybywa
Co każdego roku przyciąga
do Rozłóg tak wiele osób?
Wyczuwalna na odległość
adrenalina. Główną atrakcją
są bowiem pokazy freestyle
motocross, motocross oraz
BMX, często w wykonaniu
znanych zawodników. Nie
zabrakło oczywiście prezentacji wykonywania graffiti
oraz koncertów – dla uczestników imprezy zaprezentował się między innymi zespół
TONY JAZZU, Zaafir, Mrozu i K-One.
którym smażono kiełbaski. Wieczór zakończyła zabawa.
Impreza odbyła się dzięki sponsorom, zaangażowaniu Rady
Sołeckiej i mieszkańców.
rd
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
REGION
9
IV Piknik Rodzinny Sołectwa Kupienino
KUPIENINO | Organizacji
imprezy podjął się sołtys
Eugeniusz Jaśkiewicz
wraz z radą sołecką. Udała
się ona również dzięki
pomocy mieszkańców,
między innymi Koła
Gospodyń Wiejskich
-panie przygotowały
ciasta i grilla. Nie zabrakło
też budki z lodami
Jakie atrakcje czekały na uczestników? Przede wszystkim rodzinne
konkurencje sportowe, przygotowane przez Paulinę Łumkowską, opiekunkę świetlicy środowiskowej.
Udział wzięło niemal 30 rodzin.
Marcin Jaśkiewicz i Krzysztof
Krawczyk przygotowali ponadto
konkurencje w zawodach Strongman i Strongwoman, w których każdego roku niezmiennie wygrywa ten
sam uczestnik. Zupełnie spontanicznie rozegrano też mecze, w których
o wygraną walczyli wspólnie dzieci
i dorośli. Młodsi uczestnicy mogli
malować boisko i korzystały za darmo z dmuchanych zamków.
Organizatorzy podkreślają, że na
otwarcie Pikniku, wraz z mszą odpustową, odbył się półgodzinny
występ zespołu Błękit z Ołoboku,
a o oprawę muzyczną zadbał pan
Zbyszek. Zabawa trwała do białego
rana.
Organizatorów bardzo cieszy tak
duże zainteresowanie Piknikiem,
a które w tym roku szczególnie
przeszło ich oczekiwania. Wyrażają
ogromną wdzięczność za zaangażowanie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji imprezy, w tym również
dla sponsorów, bez których nie mogłaby się ona odbyć.
rd
Sponsorzy:
• Adventure Quad - Norbert Bałenkowski, Piotr Zygmaniak (darmowe zamki dmuchane dla dzieci)
• Baby Fox - Eliza Żołnierowicz (czapeczki dla dzieci)
• FOX Logistic - Krzysztof Cituk (wsparcie finansowe)
• PHU Lesław Adamczyk (wsparcie finansowe)
• S.O.S Polska (wsparcie finansowe)
• Aneta Szklarz (nagrody rzeczowe dla dzieci)
• Madjas Fenster - Tomasz Madera Krzysztof Jasiński (wsparcie finansowe)
• Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła Świebodzin (produkty mięsne)
Motocykliści na festiwalu
ŁAGÓW | Łagów po raz
kolejny przywitał ponad
8 tysięcy motocyklistów
w ramach trzydniowego,
XXI już Festivalu Rock
Blues & Motocykle 2016,
który odbywał się od 7 do
9 lipca
Atrakcji jak zawsze nie brakowało. Na scenie zaprezentowało się
ponad 15 grup i zespołów, reprezentujących bardzo różnorodne
gatunki muzyczne – od rocka,
przez bluesa, po hip-hop. Pojawiła
się nawet kapela ludowa – „Kotkowiacy” i orkiestra dęta, która
przygrywała obecnym podczas
przemarszu.
Jak jednak przyznaje wielu
z uczestników imprezy, główną
atrakcją były jednak wszechobecne motocykle. W sobotę na paradzie zaprezentowało się ich ponad
tysiąc, a przez trzy dni trwania imprezy pojawiło się ponad 8 tysięcy miłośników tych wspaniałych
maszyn.
Nie zabrakło również konkursów
i loterii – rozlosowane zostały
między innymi dwa motocykle
125 ccm, Kawasaki Ninja 300
i Kawasaki Z300, a także pobyt
dla 4 osób w Chorwacji.
rd
10
INFORMATOR / REKLAMA
www.gazeta-lokalna.pl
Humor
Kowalski siedzi na kozetce u psychoanalityka .
- Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w lodówce
ktoś mieszka.
- Dlaczego pan tak sądzi?
- Żona cały czas nosi tam jedzenie...
Jaka jest różnica między żabą a blondynką?
Żaba czasem kuma!
- Czemu jesteś taki smutny?
- No wiesz, porwali mi teściową i żądają okupu!
- Zaraz, zaraz… teściową? To co się martwisz?!
- Powiedzieli, że jeśli nie dam im okupu, to ją
sklonują…
- Jasio, spóźniłeś się na lekcję. Co masz na swoje
usprawiedliwienie?
- Pewna pani zgubiła sto złotych.
- I co, pomagałeś jej szukać?
- Nie. Stałem i trzymałem je pod nogą, czekając, aż
odjedzie!
- Wiesz, co zazwyczaj mówią do mnie kobiety, gdy
zapraszam je na randkę?
- Nie.
- Skąd wiedziałeś?!
REKLAMA
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
Horoskop
Baran
Dobra passa trwa, postaraj się dobrze ukierunkować bieg zdarzeń.
Usiądź, odetchnij i skup się na
sobie, od razu poczujesz apetyt
na życie.
Byk
Twoje słowa mają moc! Twoja
energia przenosi się w słowach.
Zadbaj o przekaz tylko tych
dobrych emocji. To, jaki masz
kontakt z innymi, świadczy
o Tobie.
Bliźnięta
Duchy przeszłości cały czas
wracają? Nie daj się temu... nie
zawsze można zapomnieć o przeszłości, ale przyszedł czas, żeby
się z nią pogodzić.
Koziorożec
Skup się na tym, co dla Ciebie
najważniejsze, znajdź swoją
dobrą wewnętrzną energię. Co
jest dla Ciebie dobre? Teraz już
wiesz jak działać!
Lew
Chcesz poznawać świat? To
najlepszy moment na działania!
Nie stawiaj sobie ograniczeń,
Twoja wewnętrzna siła tkwi
w optymizmie.
Panna
Cały czas czujesz niedosyt,
czegoś Ci brakuje. Przystawiaj z ludźmi kreatywnymi, to
właśnie z nimi uda się wypełnić
pustkę w Twoim życiu.
Ryby
Obejrzyj się wokół i zauważ
potrzeby Twoich bliskich.
Działanie wspólnie sprawi Wam
wiele przyjemności i wprowadzi
rodzinną atmosferę.
Skorpion
Masz w sobie pokłady dobrych
uczuć. Pozwól się im ujawnić,
jednak uważaj, gdzie je ulokujesz. Pamiętaj, świat chętnie
odwzajemni Twój uśmiech.
Waga
Szukasz prawdy i nie możesz jej
odnaleźć? Zacznij czytać między
wierszami, punkt patrzenia zależy od punktu siedzenia. Przestań
patrzeć jednostronnie.
Wodnik
Nigdy nie zwątp w swoje umiejętności. Tylko działanie, ciężka
praca i pozytywne myślenie
doprowadzą Cię do sukcesu
w życiu.
Rak
Wszędzie masz do czynienia
z wyborami. Bądź konsekwentny w swych postanowieniach.
Pamiętaj, ten, kto nie idzie do
przodu, ten się cofa!
Strzelec
Daj upust Twojej twórczości
i fantazji, czas na realizację swoich pasji. Wybierz to, co lubisz
najbardziej i znajdź w życiu
nowe hobby.
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
www.gazeta-lokalna.pl
INFORMATOR / REKLAMA
11
Część 1 - Wakacje z ziołami
ZDROWIE - URODA - NATURA
Dzień dobry Państwu,
czas wakacyjnego odpoczynku i urlopów to wymarzony
okres zbliżenia się do otaczającej nas przyrody. Na
zakończenie każdego artykułu zamieszczam zdanie „(...)
Wszystko, co jest nam potrzebne, by zachować zdrowie, odnajdziemy w naturze
i w nas samych, ale tego Wam
lekarz nie powie(...)” i pomyślałem, że okres urlopów
i wakacji to wspaniały czas,
by zainteresować Państwa
ziołami, które możecie łatwo
odnaleźć w czasie spacerów.
Jakie zioła zbieramy w lipcu?
Kalendarze zielarskie zazwyczaj umieszczają terminy
zbiorów w jakimś przedziale
miesięcy. Pisząc o ziołach,
zbieranych w miesiącu lipcu,
nie będzie super dokładnej
daty, ze względu na różne
tępo wegetacji roślin w zależności od pogody, położenia
geograficznego i kilku innych
czynników. W czasie, gdy zakwitną rośliny w lubuskim,
to te same rośliny w górach
mogą mieć jeszcze nierozwinięte pąki kwiatowe. Dlatego
ważna jest obserwacja roślin
na terenie, gdzie chcemy je
zbierać. Powinienem zwrócić
również uwagę na rośliny, będące pod ochroną. Lipiec, jak
sama nazwa wskazuje, to czas
kwitnienia lipy, co łatwo zapamiętać. Poniżej wymienię,
co możemy zbierać w lipcu:
Agrest (owoce)
Babka lancetowata (liście)
Borówka brusznica (owoce,
liście)
Borówka czernica (owoce,
liście)
Chrzan pospolity (liście)
Cząber górski (ziele)
Czereśnia ptasia (owoce)
Czosnaczek pospolity (młode
pędy z liśćmi)
Dziewięćsił
bezłodygowy
(dno kwiatowe)
Hyzop lekarski (liście)
Jabłoń (owoce)
Jeżyna fałdowana (liście)
Kminek zwyczajny (owoce)
Komosa biała (liście)
Krwawnik pospolity (kwiaty)
Lebiodka pospolita (ziele)
Łopian większy (liście)
Macierzanka piaskowa (ziele)
Malina właściwa (owoce, liście)
Melisa lekarska (ziele, liście)
Morwa biała (owoce)
Morwa czarna (owoce, liście)
Nagietek lekarski (kwiaty)
Ogórecznik lekarski (liście)
Portulaka pospolita (ziele)
Porzeczka czarna (owoce, liście)
Poziomka pospolita (owoce,
liście)
Przywrotnik pospolity (liście)
Rdest ostrogorzki (ziele)
Rojnik murowy (liście)
Róża dzika (kwiaty)
Stokrotka pospolita (kwiaty)
Świerząbek bulwiasty (liście)
Wierzbówka kiprzyca (liście)
Wiśnia pospolita (owoce,
szypułki)
Żurawina błona (liście)
Ta „lipcowa lista” może trochę zaskoczyć nazwami znanymi - agrestem, porzeczką,
czy jabłkiem - jak również
ziołami, o których może
pierwszy raz słyszycie.
AGREST
Czy słyszeliście kiedyś o nalewce agrestowej?
Owoc zawiera pektynę, witaminy (A, B, C, P) oraz łatwo
przyswajalne fosfory, miedź
i żelazo.
Wystarczy wziąć kilogram
dojrzałych owoców, krótko
umyć na cedzaku, oczyścić
z ogonków i szypułek. Wkładając do słoja warstwami
każdą lekko zmiażdżyć, aby
owoce popękały. Dodać pół
kilograma cukru (osobiście
namawiam na ksylitol, gdyż
on sam w sobie ma działanie
lecznicze, w odróżnieniu od
„białej śmierci”), laskę wanilii i kawałek korzenia imbiru.
Zalać litrem rozrobionego
spirytusu do lekko ponad
50%. Przez dwa tygodnie
szczelnie zamknięty słój trzymać w ciepłym i słonecznym
miejscu. Przecedzić przez
sito, a potem przefiltrować
przez bibułę filtracyjną przed
zlaniem do butelek. Butelki
szczelnie zamknąć. Przez pół
roku trzymać w chłodnym
i ciemnym miejscu (to chyba
największy problem).
Jaki pożytek mamy z takiej
nalewki?
Działa wspomagająco przy
wielu infekcjach z towarzyszącą gorączką. Stosuje się
przy wyczerpaniu fizycznym
i psychicznym.
Stosuje się zwykle po 1 łyżce
2x dziennie.
Łopian
Łopian kojarzyć się może
z prawie wszechobecnym
chwastem, jednak od dawna stosowany jest w zielarstwie. Surowiec stosowany
jest przede wszystkim z racji
swych właściwości moczopędnych, napotnych, żółciopędnych,
wykorzystuje
się także jego właściwości,
oczyszczające krew.
W zielarstwie najczęściej stosowany jest korzeń, ale coraz
częściej również młode liście
łopianu. Co zawiera łopian?
Korzeń łopianu zawiera inulinę, olejki eteryczne, śluzy, fitosterole, kwasy organiczne,
siarczki i fosforany, garbniki,
żywicę, witaminę C. Owoce zawierają tłusty olej i lignany. Cała roślina zawiera
cenne mikroelementy (w dużych ilościach cynk i miedź,
a w mniejszych kobalt,
mangan i żelazo) i związki poliacetylenowe, którym
przepisuje się działanie bakteriobójcze i grzybostatyczne. Nieźle, jak na chwast :-).
Stosowany jest w wielu mieszankach ziołowych, jak również „solo”.
Domowe zastosowanie korzenia łopianu to najczęściej
problemy trawienne w nieżytach przewodu pokarmowego, złej przemianie materii dla zwiększenia wydzielania
soków trawiennych i śluzu.
Pobudza również czynności
wydzielania pęcherzyka żółciowego przy chronicznych
zaparciach, jak również przy
przewlekłych chorobach skóry, takich jak łojotok, trądzik
młodzieńczy, egzemy, wysypki, czyraki, rany, oparze-
nia, liszaje i łuszczyca.
Prawda, że nieźle, jak na
chwast :-)?
Sok ze świeżych korzeni.
Najczęściej pije się po łyżeczce wyciśniętego soku
z korzenia łopianu 3x dziennie.
Odwar z korzeni suchych.
1 łyżkę korzeni łopianu zalać
szklanką wrzątku. Zostawić
pod przykryciem na 3 godziny, zagotować i odcedzić. Pić
3 razy dziennie po szklance
płynu.
Odwar z dodatkiem tataraku
do użytku zewnętrznego.
1 łyżkę korzenia łopianu i 1
łyżkę kłącza tataraku zalać
2 szklankami wrzątku, a gdy
napęcznieje zagotować. Do
okładów przygotowuje się
odwary mocno stężone.
Nastój do przemywania.
1 łyżkę korzenia rozdrobnić,
zalać przegotowaną zimną
wodą, odstawić na 6-8 godzin, odcedzić. Nastój można
używać do przemywania.
Na lekkie oparzenia stosuje
się okłady ze zmiażdżonych,
świeżych liści łopianu.
Mazidło na wszelkiego rodzaju wysypki według prof.
Muszyńskiego sporządza się
z 1 łyżki korzenia łopianu,
zalanego ½ szklanki wody.
Gdy napęcznieje, miażdży się
go, a następnie uciera z 3 łyżkami oleju lnianego.
Na koniec mieszanka ziołowa
na kamicę moczową.
Zmieszać 50g rozdrobnionego korzenia łopianu, 50g
ziela macierzanki wonnej,
50g ziela skrzypu, 25g liści
pokrzywy, 25g kwiatów bzu
czarnego i 25 owoców bzu
czarnego.
2 łyżki mieszanki ziół zalać 2
szklankami wody i gotować
na wolnym ogniu pod przykryciem 3 minuty. Odstawić
na 10 minut, przecedzić. Pić
po ½ - 2/3 szklanki odwaru
2 – 3 razy dziennie między
posiłkami. Odwar działa jako
środek moczopędny, czyszczący krew i uszczelniający
naczynia włosowate. Natomiast przy kamicy szczawianowej i fosforanowej
korzystnie jest przyjmować
dodatkowo węglan lub tlenek
magnezu na koniec noża i popić naparem z powyższych
ziół jak podano wyżej.
I to tyle, ile mogę zmieścić
w jednym artykule. Jestem
przekonany, że coraz większe jest zainteresowanie
i stosowanie ziół w naszych
domach i że czytają Państwo
wiele książek i ciekawostek
na temat ziół. Ten artykuł też
powstał z wielu „wychwyconych” przeze mnie opisów
w Internecie, z przeczytanych
książek i wielu przez lata gromadzonych notatek na temat
zielarstwa. Zbieranie ziół jest
pewną sztuką i wiele trzeba
wiedzy na temat pory dnia,
pogody i momentu w samej
wegetacji rośliny, by uzyskać jak najlepszy materiał
zielarski. Korzystając teraz
z wakacji, urlopów i mając
odrobinę chęci i czasu możemy zebrać własnoręcznie trochę roślin z „Bożej Apteki”,
przygotować nalewki, susz,
czy - dla przykładu - ocet
jabłkowy z niepryskanych,
dziko-rosnących jabłoni. Trochę chęci :-).
Wszystko, co jest nam potrzebne, by zachować zdrowie, odnajdziemy w naturze
i w nas samych, ale tego Wam
lekarz nie powie.
Pozdrawiam Państwa
serdecznie.
Kontakt ze mną:
tel. 507 038 679
lub
[email protected]
Miron Humienny
Notka, którą tak „lubię”:
Zaznaczam, że moje wypowiedzi są wyłącznie o charakterze
informacyjno-edukacyjnym
i w żadnym razie nie mogą być
traktowane jako forma konsultacji lekarskiej, terapeutycznej itp.
12
REKLAMA
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
• Pomoc kuchenna (praca
Powiatowy Urząd Pracy
sezonowa na okres letni) - 1
w Świebodzinie ul. Studencka
os. Przełazy
8, 66-200 Świebodzin Tel.: (68)
• Młodszy konsultant ds.
38 210 66
zatrudniania pracowników
• Pracownik produkcji - 5 os.
tymczasowych - 1 os. Chla-
(w tym 5 os. z grupą niepełnosprawności) Zbąszynek
• Magazynier-Ekspedytor - 1
os. (w tym 1 os. z grupą niepełnosprawności) Zbąszynek
stawa
• Sprzedawca części do
maszyn rolniczych - 1 os.
Świebodzin
• Kasjer - sprzedawca - 6 os.
• Kasjer ½ etatu – 1 os.
Sulechów
• Pracownik montażu – 30 os.
Świebodzin
• Sprzątaczka – 2 os. Sulechów
• Pracownik fizyczny – 8 os.
Cigacice
• Pracownik magazynowo-produkcyjny z uprawnieniami
Kasjer/sprzedawca - 1 os.
(w tym 1 os. z grupą niepeł-
na wózek widłowy – 8 os.
Świebodzin
nosprawności)
Cigacice
• Nauczyciel - Germanista - 1
os. Sieniawa
• Nauczyciel - Matematyk - 1
os. Sieniawa
• Pracownik ogólnobudowlany
• Pracownik porządkowy/
cyjnych – 1 os. Sulechów
zielonych - 10 os. Świebodzin
• Operator minikoparki – 1 os.
os. (2 os. z grupą niepełno-
- 1 os. cały kraj (w zależno-
sprawności) Chlastawa
ści, gdzie firma ma zlecenie)
• Recepcjonista - 1 os. Stok
• Sprzątaczka - 2 os. z grupą
niepełnosprawności Świebodzin
• Wychowawca - pracownik
nadzoru nocnego - 1 os.
Nowy Dworek
• Robotnik drogowy (operator)
• Monter sieci telekomunika-
osoby do pielęgnacji terenów
• Pracownik porządkowy - 3
• Kucharz - 1 os. Stok
• Nauczyciel biologii - 1 os.
Świebodzin
• Kierowca C+E - 1 os. Kupienino
• Murarz/pomocnik murarza 2 os. Świebodzin
Sulechów
• Programista-technolog – 1
os. Brzezie
• Kierowca kat. C+ADR – 1 os.
Sulechów
• Kierowca kat. C – 1 os.
Sulechów
• Praczka – 3 os. Sulechów,
Brzezie
• Stróż/dozorca – 1 os. Kije
• Zbrojarz konstrukcji stalo-
- 5 os. teren województwa
• Osoba do produkcji reklam,
• Tynkarz- pracownik budow-
grafiki - 1 os. Świebodzin
• Murarz-tynkarz – 2 os. Kije
lany - 1 os. Świebodzin i
• Recepcjonistka-kelnerka - 1
• Robotnik budowlany – 2 os.
okolice (teren kraju)
os. Świebodzin
• Kelner/Barman - 1 os. Stok
• Pracownik obsługi ruchu tu-
• Kasjer - sprzedawca - 2 os.
rystycznego - 2 os. Boryszyn
Łagów (Biedronka)
• Sprzątaczka - 1 os Chociule
• Specjalista ds. reklamy - 1
os. Świebodzin
- 1 os. Świebodzin
• Pomoc kuchenna - 1 os.
Świebodzin
• Magazynier - 20 os. Zbąszynek
• Kierowca międzynarodowy
C+E - 3 os. teren UE
• Pedagog szkolny - 1 os.
Zbąszynek
• Technik farmaceutyczny - 2
os. Zbąszynek
• Szwaczka odzieży roboczej 2 os. z grupą niepełnosprawności Świebodzin
• Referent ds. kontroli i rozliczeń - 1 os. Świebodzin
• Sprzedawca - 2 os. Świebodzin
• Kierowca C+E - 1 os. Łagów
• Spawacz - 2 os. Zbąszynek
• Magazynier - 1 os. Zbąszynek
• Doradca klienta - 1 os.
Świebodzin
• Pracownik ochrony - 2 os. (w
tym 1 os. z grupa niepełnosprawności) Jemiołów
wych – 2 os. Kije
Kije
PRACA SULECHÓW
Filia PUP w Sulechowie
ul. Niepodległości 15,
tel. 68 385-07-75
• Ślusarz – 1 os. Bojadła
Robotnik budowlany – 1 os.
Bojadła
• Kucharz kuchni tureckiej – 1
os. Bojadła
• Stolarz-zbijacz – 6 os.
os. Sulechów
• Tapicer – 12 os. Sulechów
• Nauczyciel języka niemieckiego – 1 os. Klenica
• Kopacz – 2 os. Sulechów
• Palacz acetylenowy – 1 os.
Sulechów
• Ślusarz-spawacz – 1 os.
Sulechów
• Kasjer-sprzedawca – 2 os.
Sulechów
• Pracownik produkcyjny
(rzeźnik) – 2 os. Sulechów
• Robotnik budowlany – 6 os.
os. Jasieniec
• Kasjer-sprzedawca – 2 os.
Międzyrzecz
• Kasjer-sprzedawca – 2 os.
os. Skwierzyna
• Kelner/kelnerka – 1 os.
Kruszyna
• Pracownik drogowy-brukarz
– 5 os. Zielona Góra i okolice
• Kasjer-sprzedawca – 5 os.
Babimost, Sulechów
• Kucharz – 2 os. Kargowa
• Posadzkarz – 4 os. Sulechów
Powiatowy Urząd Pracy w Mię-
os. Międzyrzecz
1 os. Stary Dwór
• Kierowca samochodu ciężarowego – 1 os. Międzyrzecz
rowego – 1 os. Międzyrzecz
rowego – 1 os. Międzyrzecz
• Doradca klienta w Alior Bank
Międzyrzecz
• Pracownik fizyczny do prac
ślusarskich i montażowych –
rowego + pomocnik montera
– 1 os. Międzyrzecz
1 os. Panowice
• Pracownik lokalu gastrono-
• Kierowca samochodu cię-
micznego – 2 os. Między-
żarowego-cysterna – 2 os.
Międzyrzecz
rzecz
• Pracownik magazynowy – 1
• Kierowca samochodu
os. Międzyrzecz
kierowca kat. C – 1 os. Mię-
• Kierowca samochodu
życia – 1 os. Kęszyca Leśna
dzyrzecz
• Pracownik obsługi sklepu – 3
os. Międzyrzecz
• Pracownik ochrony – 1 os.
Międzyrzecz
• Pracownik ogólnobudow-
• Księgowa-kadrowa – 1 os.
lany - monter elementów
Pszczew
• Kucharz
- 1 os.
• Kucharz
- 1 os.
Międzyrzecz
• Kucharz
- 1 os.
Przytoczna
• Magazynier – ładowacz – 2
prefabrykowanych – 2 os.
Międzyrzecz
• Pracownik produkcji – 5 os.
Międzyrzecz
• Pracownik sklepu – 1 os.
Międzyrzecz
• Pracownik sklepu – 1 os.
Międzyrzecz
• Robotnik gospodarczy – 2 os.
Bydgoszcz
• Sprzątaczka – 3 os. Zielona
Góra
• Sprzątaczka – 1 os. Międzyrzecz
• Sprzątaczka biurowa – 2 os.
Bydgoszcz
• Sprzątaczka biurowa – 1 os.
Panowice
• Sprzedawca internetowy – 1
os. Międzyrzecz
• Sprzedawca w branży mięsnej – 1 os. Skwierzyna
• Sprzedawca w branży spożywczej – 1 os. Świebodzin
• Sprzedawca-kasjer – 4 os.
Międzyrzecz
• Szwaczka – 20 os. Skwierzyna
• Tokarz – frezer – 2 os. Goraj
• Pracownik magazynowy/
Leśna
• Administrator – 1 os. Mię-
Jasieniec
• Pracownik fizyczny – 2 os.
• Kierowca samochodu cięża-
dla bezrobotnych do 30 roku
• Blacharz-lakiernik – 1 os.
Międzyrzecz
• Kierowca samochodu cięża-
tel. 95 741 20 66
Pszczew
• Pracownik budowlany – 2 os.
wej – 3 os. Międzyrzecz
dzenia, nagród i składek ZUS
• Asystent zarządu – 1 os.
prażących – 1 os. Brójce
• Kierowca samochodu cięża-
Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz
Międzyrzecz
• Pakowacz/operator maszyn
• Pracownik ekipy porządko-
ramach refundacji wynagro-
językiem niemieckim – 1 os.
• Pakowacz – 4 os. Świechocin
rowego – 2 os. Bukowiec
dzyrzeczu Pl. Powstańców
• Asystent sprzedaży z
sterowanej numerycznie – 1
• Kierowca międzynarodowy –
dostawczego oferta pracy w
dzyrzecz
– 4 os. Pszczew
• Operator prasy krawędziowej
1 os. Pszczew
dostawczego – 1 os. Kęszyca
PRACA MIĘDZYRZECZ
• Operator maszyn tartacznych
• Kierowca ciągnika z beczką –
• Kierowca samochodu cięża-
• Pomocnik lakiernika – 1 os.
• Monter / składacz okien – 2
Trzciel
• Glazurnik – 2 os. Kije
Sulechów
• Montażysta silosów – 2 os.
Międzyrzecz
rowego – 1 os. Przytoczna
• Specjalista ds. jakości – 1 os.
• Mechanik samochodowy – 1
Międzyrzecz
• Elektryk – 1 os. Kije
Sulechów
• Przedstawiciel handlowy – 1
• Inżynier budowy – 1 os.
• Kierowca samochodu cięża-
• Robotnik budowlany – 1 os.
os. Międzyrzecz
– 2 os. Skwierzyna
• Hydraulik – 1 os. Kije
Obłotno
• Instruktor terpaii zajęciowej
13
Trzebiechów
REKLAMA
PRACA ŚWIEBODZIN
INFORMATOR
OGŁOSZENIA DROBNE
• Zlecę prace ogólnobudowlane - okolice Cybinki /
Sulechowa; tel. 884662264
• Zatrudnię murarzy, tynkarzy, brukarzy, elektryka,
hydraulika – Sulechów; tel.
884662264
14
REGION / INFORMATOR
www.gazeta-lokalna.pl
Na szachownicy
JEZIORY |
XI Turniej SzachowoWarcabowy o
Puchar Posłanki na
Sejm RP Katarzyny
Osos w Jeziorach
zorganizowało
Stowarzyszenie
sportowe „Olimpia”,
Rada Sołecka oraz Koło
Gospodyń Wiejskich
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
Ratusze w Polsce
- Słupsk
O godzinie 12 Świetlica Wiejska w
Jeziorach zapełniła się miłośnikami
szachów i warcabów w bardzo różnym przedziale wiekowym - najmłodszym uczestnikiem był Filip
Obst (7 lat), natomiast najstarszym
72-letni Jan Maszkowski. W turnieju mogli wziąć udział mieszkańcy
sołectw Świebodzin oraz gościnnie
miejscowości Kiełcze i Wolimirzyce,
którzy nie są zrzeszeni w Związku
Szachowym.
Turniej został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami gry
w szachy i w warcaby, z podziałem
na panów, panie i dzieci. Liczyła się
również klasyfikacja drużynowa
sołectw. Poprowadził go Andrzej
Kozicz, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w szachach dla osób
niepełnosprawnych oraz zwycięzca
wielu turniejów zarówno w kraju, jak
i międzynarodowych. Gościem turnieju była również Posłanka na Sejm
RP Katarzyna Osos.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło Sołectwo Jeziory (18,5pkt.). Na
drugim miejscu uplasowało się Sołectwo Wolimirzyce (14pkt.), zaraz
za nim Sołectwo Ojerzyce (13,5pkt.),
natomiast miejsce czwarte zajęło Sołectwo Rosin (10,5pkt.).
Wyniki – szachy:
Junior (do 12 lat) – udział wzięło 9
osób:
1. Sztrauch Maciej (Sołectwo Rosin)
2. Przybylski Igor (Sołectwo Ojerzyce)
3. Chłopowiec Patryk (Sołectwo Wolimirzyce)
4. Duraj Kornelia (Sołectwo Jeziory)
Senior – udział wzięło 16 osób:
1. Michalski Daniel (Sołectwo Ojerzyce)
2. Śliwa Piotr (Sołectwo Dąbrówka
Mała)
3. Wendorff-Rygas Monika (Sołectwo Wolimirzyce)
4. Duraj Natalia (Sołectwo Jeziory)
Wyniki – warcaby:
Junior (do 12 lat) – udział wzięło 14
osób:
1. Kuster Radosław (Sołectwo Jeziory)
2. Kuster Magdalena (Sołectwo Jeziory)
3. Sztrauch Maciej (Sołectwo Rosin)
4. Duraj Kornelia (Sołectwo Jeziory)
Senior - udział wzięło 28 osób:
1. Kuster Krystian (Sołectwo Jeziory)
2. Maszkowski Jan (Sołectwo Jeziory)
3. Barłoch Sławomir (Sołectwo Jeziory)
4. Michalski Daniel (Sołectwo Ojerzyce)
Na zwycięzców czekały wspaniałe
nagrody – na seniorów między innymi Puchary Starosty Świebodzińskiego, medale, pobyty w ośrodku
wypoczynkowym „Kormoran” w
Niesulicach i obiad w restauracji
„ComfortExpress” lub w hotelu
„Sen” w Świebodzinie. Na juniorów
natomiast Puchary Przewodniczącego Rady Powiatu, medale i rowery.
Przewidziano też nagrody dla osoby,
która zajęła w danej kategorii miejsce
13 oraz dla najmłodszego uczestnika turnieju i dla pani, która zdobyła
najwięcej punktów (nagrodę tą zdobyła Monika Wendorff-Rygas). Dla
najlepszych sołectw przygotowano
natomiast między innymi Puchar Posłanki na Sejm RP Katarzyny Osos i
medale.
Organizatorzy serdecznie dziękują
licznym sponsorom, bez których
organizacja turnieju byłaby niemożliwa.
rd
Ratusz miejski jest neogotycką, dwupiętrową budowlą z
1901 roku. Należy do nielicznych w Polsce, które zacho-
wały swój wystrój i specyficzny klimat, jaki nadali mu
jego twórcy. Jednym z elementów ratusza jest 56-me-
trowa wieża, z której można
podziwiać panoramę miasta.
Obecnie ratusz jest siedzibą
prezydenta miasta.
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
www.gazeta-lokalna.pl
SPORT
15
Wielkie Granie i Bieganie
fot. UG Skąpe
NIESULICE | 2 lipca po
raz kolejny odbyła się
impreza sportoworekreacyjna pn.
„Wielkie Granie i
Bieganie”.
Prezentujemy
fotorelację z imprezy
i z biegu „Niesulicka
Piątka”
fot. UG Skąpe
fot. UG Skąpe
W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział około 300
uczestników. Do biegu głównego, tj. „Niesulickiej Piątki”
zgłosiło się 150 zawodników,
w zawodach biegowych dla
dzieci wzięło udział 140
uczestników w wieku 3-15
lat.
fot. UG Skąpe
W organizacji przedsięwzięcia pomogli:
Nadleśnictwo Świebodzin
Firma „BauTec”
Ośrodek Wczasowy „Lago”
Ośrodek
Wypoczynkowy
„Kormoran”
Pensjonat „Złoty Potok”
„Kalinowe Pola”
KS „Olszewscy”
Marsz pieszy
„Nordic Walking”
Towarzyski mecz w piątce
fot. UG Łagów
fot. UG Łagów
racyjny oraz brali udział w
losowaniu nagród. Na koniec
do tańca przygrywał zespół
"Tosiu & Maniek".
rd
rd
fot. UG Świebodzin
Udział brało ponad 50
uczestników. Mimo tego, że
pod koniec marszu padało,
to humory były doskonałe.
Uczestnicy marszu otrzymali koszulki, posiłek regene-
Cała placówka została przygotowana do rozgrywek:
stworzono kącik piłkarski,
ozdobiony flagami oraz plakatem, wykonanym przez
maluchy.
Spotkanie otworzyła dyrektor Magdalena Łopatniuk,
odśpiewano hymn Polski.
Zawodnicy
przeciwnych
drużyn powitali się przez
podanie ręki. Piłkarze walczyli o każdy punkt, a przedszkolni kibice dopingowali
głośnymi okrzykami. Pierwsza połowa zakończyła się
wynikiem 4:0 dla Żółtych.
Po zmianie stron różnica
bramek zwiększyła się do 6.
Do końcowego gwizdka Żółci nie dali szans Kolorowym,
którzy ostatecznie przegrali
rozgrywkę 0:6.
Kibice byli zadowoleni, bo
nie tyle chodziło o wynik, co
o emocje.
fot. UG Świebodzin
fot. UG Łagów
ŚWIEBODZIN |
W Publicznym
Przedszkolu nr 5 w
odbył się towarzyski
mecz piłki nożnej
„EURO 2016”
fot. UG Świebodzin
ŁAGÓW |
Bardzo udany był
VI Łagowski Marsz
Pieszy „Nordic
Walking", który odbył
się 2 lipca
fot. UG Skąpe
fot. UG Skąpe
rd
16
INFORMATOR / REKLAMA
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 13 (116) Czwartek 21 LIPCA 2016
P R Z E D WA K AC JA M I - C O WA RT O W I E DZ I E Ć
O czym warto pamiętać,
wybierając się na
urlop, przypominają
instytucje, biorące
udział we wspólnej
akcji "Przed wakacjami
– co warto wiedzieć?". W
działania po raz kolejny
zaangażowana jest
Policja. Funkcjonariusze
apelują o zachowanie
ostrożności w czasie
podróży, o zabezpieczenie
mieszkania podczas
naszej nieobecności,
zwracają uwagę na
współczesną formę
niewolnictwa, jaką
jest handel ludźmi i
przestrzegają przed
kradzieżą tożsamości.
Przypominają też o
zasadach bezpiecznego
wypoczynku nad wodą
Bezpieczne wyjazdy
Dzieci i młodzież wyjadą niebawem
na kolonie i obozy. Już teraz, jak to
zwykle bywa pod koniec roku szkolnego, organizowane są wycieczki.
Dobrym zwyczajem stało się kontrolowanie przez Policję oraz Inspekcję
Transportu Drogowego autokarów,
REKLAMA
wiozących dzieci i młodzież. Organizatorzy wyjazdów z wyprzedzeniem
mogą zgłosić potrzebę sprawdzenia
autokaru Policji lub Inspekcji Transportu. W wielu miastach Polski są
wyznaczone stałe miejsca, w których
policjanci przeprowadzają wcześniej
zgłoszone kontrole.
Jeśli nauczyciel, rodzic, czy organizator wyjazdu będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące stanu
technicznego autokaru lub stan trzeźwości kierowcy będzie budził wątpliwości, należy nie dopuścić do dalszej
podróży, a swoje wątpliwości zgłosić
policjantom. Należy pamiętać, że
każdy kierowca, wsiadając do pojazdu, odpowiada za życie wszystkich
pasażerów.
Osoby, organizujące wypoczynek,
powinny przykładać szczególną
wagę do kwestii wynajęcia autokaru. Pewne informacje, świadczące o
należytym przygotowaniu pojazdu
oraz kierowcy, organizatorzy wyjazdu mogą uzyskać sami, np. prosząc
o okazanie badania technicznego
pojazdu, oglądając opony, ustalając,
z którego roku jest autobus i jaki ma
przebieg. Pojazdy bardzo wyeksploatowane, nawet ,jeśli są przygotowa-
ne do drogi, stwarzają ryzyko awarii i
komplikacji w czasie podróży. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło stronę internetową bezpiecznyautobus.
gov.pl. Dzięki temu przed wyjazdem
na wycieczkę można się upewnić,
czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie
techniczne, aktualne ubezpieczenie
oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu.
W trakcie jazdy autokarem dzieci
nie powinny spacerować po wnętrzu
pojazdu, wychylać się przez okna,
stawać na siedzeniach, opierać się
o drzwi. Takie zachowania, oprócz
tego, że są niebezpieczne, rozpraszają uwagę kierującego. Pamiętajmy o
obowiązkowym korzystaniu z pasów
bezpieczeństwa, jeżeli autobus jest
w nie wyposażony. Postoje autobusu należy organizować wyłącznie w
miejscach do tego przeznaczonych,
najlepiej na oznakowanych parkingach.
Zgodnie z przepisami prawa o ruchu
drogowym, na pojeździe, przewożącym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat,
umieszcza się z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci
barwy czarnej. Kierujący takim
pojazdem jest obowiązany włączać
światła awaryjne podczas wsiadania
lub wysiadania dzieci. Kierującemu
autobusem w czasie przewożenia
osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów. Zabrania mu się także oddalania od pojazdu, gdy silnik
jest włączony. Kierowca, od którego
zależy bezpieczeństwo uczestników
wyjazdu, powinien być wypoczęty i
wyspany.
Co zrobić, żeby podróż autokarem
była bezpieczna?
Przed wyjazdem dziecka autokarem sprawdź, kto jest organizatorem
wycieczki i czy posiada właściwe
kwalifikacje oraz pozytywną opinię.
Najczęściej takie informacje można
znaleźć w Internecie – ludzie chętnie
wymieniają się spostrzeżeniami. Nie
sugeruj się jedynie niższą ceną wynajęcia autokaru, bo to często nie idzie
w parze z bezpieczeństwem.
Jeżeli masz uzasadnione podejrzenia co do stanu trzeźwości kierowcy
(bełkotliwa mowa, wyczuwalna woń
alkoholu, nadmierne pobudzenie lub
otępienie), nie pozwól mu wyruszyć
w drogę i powiadom policjantów.
Możesz wezwać też policjantów,
jeśli stwierdzisz, że stan techniczny
pojazdu ma wiele do życzenia (popękane szyby, opony ze zużytym bieżnikiem itp.).
Jeżeli kierowca autokaru czy przewoźnik nie chce zgodzić się na
kontrolę, to może oznaczać, że chce
ukryć istotne informacje, które mogą
wpłynąć na poziom bezpieczeństwa
podróży.
Jeśli autobus rusza w dłuższą trasę,
pomyśl, aby w umowie wynajmu
autokaru zawrzeć klauzulę, by w
autobusie było dwóch kierowców, a
autobus był poddany dodatkowym
badaniom technicznym.
Przejścia w autokarze muszą być
wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji
(wszystkie bagaże powinny być ulokowane na półkach lub w bagażniku
autokaru).
W przejściach autobusu nie mogą
znajdować się dodatkowe miejsca
siedzące, a w czasie jazdy dzieci nie
powinny spacerować po autobusie
ani stać w przejściu.
Jeżeli autobus jest wyposażony w
pasy bezpieczeństwa, przewożone
w nim osoby muszą mieć je zapięte.
Należy pamiętać o przestrzeganiu
norm czasu pracy kierowcy. W trakcie jazdy trzeba organizować przerwy na odpoczynek. Postoje te mogą
odbywać się wyłącznie w miejscach
do tego przeznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach.
Należy pamiętać, że opiekunowie
wycieczki są współodpowiedzialni
za bezpieczeństwo przewożonych
dzieci. W sytuacji, gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa
(przekracza dozwoloną prędkość,
rozmawia przez telefon komórkowy
itp.), mają obowiązek zdecydowanie
zwrócić mu uwagę. Jeżeli po podróży masz zastrzeżenia co do zachowania kierowcy, koniecznie przekaż je
przewoźnikowi.
Dojeżdżając do miejsca przeznaczenia należy odpowiednio wcześniej
poinformować dzieci o przygotowaniu się do wyjścia. Dzieci nie powinny wysiadać z autokaru od strony
jezdni ani wchodzić na jezdnię spoza
pojazdu.
rd
REKLAMA