Załącznik nr 6_wykaz słów kluczowych

Transkrypt

Załącznik nr 6_wykaz słów kluczowych
Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wykaz słów kluczowych
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
Łódzki Obszar Metropolitalny
zintegrowane inwestycje terytorialne łódź
SŁOM
zit Łódź
rpo wł zit
Załącznik nr 6

Podobne dokumenty