regulamin konkursu - Kurier Lokalny Gminy Dobra

Transkrypt

regulamin konkursu - Kurier Lokalny Gminy Dobra
REGULAMIN KONKURSU
„Zapytaj Stelara i zgarnij książkę”
1. Organizatorem konkursu jest wydawca Kuriera Lokalnego Gminy Dobra – Dobra Firma z
siedzibą w Mierzynie przy ul. Weleckiej 19a.
2. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Dobra, który prześle na adres email: [email protected] pytanie, które chciałby zadać Markowi Stelarowi –
autorowi poczytnych kryminałów.
3. W wiadomości należy podać swoje imię, numer telefonu oraz dane kontaktowe.
4. Pytania można przesyłać od 11 czerwca 2016 r. do 26 czerwca 2016 r.
5. Dnia 27 czerwca 2016 r. trzyosobowa komisja wybrana przez organizatora konkursu
wybierze trzy najciekawsze zgłoszenia i nagrodzi autorów główną nagrodą – książką
autorstwa Marka Stelara. Zwycięzcy, przygotowane przez siebie pytania będą mogli zadać
Markowi Stelarowi na spotkaniu autorskim, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godzinie
17.30 w budynku biblioteki przy ul. Weleckiej 5 w Mierzynie.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w gazecie Kurier Lokalny Gminy Dobra oraz w
portalu GminaDobra24.pl i na Facebooku do dnia 12 lipca 2016 r.
7. Wręczenie nagród nastąpi do dnia 16 lipca 2016 r.
8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.kurier-gminadobra.pl
9. Kontakt w sprawie konkursu: tel. 608 446 427, e-mail: [email protected]