Zakres usług - zwierzęta gospodarskie

Transkrypt

Zakres usług - zwierzęta gospodarskie
Przychodnia Weterynaryjna Veta
Zakres usług - zwierzęta gospodarskie
Autor: Administrator
Zmieniony 23.04.2011.
- Profilaktyka i leczenie
- Kompleksowa opieka nad stadem
- Pobieranie, przygotowywanie i wysyłka prób do badań laboratoryjnych
- Badanie płodności samców
- Leczenie zaburzeń płodności u samic
- Inseminacja bydła
- Insemicacja klaczy nasieniem chłodzonym i mrożonym
- Przechowywanie nasienia mrożonego
- Zabiegi chirurgiczne
- -kastracje
- -przepukliny
- -przemieszczenia trawieńca
- -cesarskie cięcie
- Leczenie kulawizn
- Dekoronizacja cieląt i zwierząt dorosłych
- Zdjęcia RTG
http://www.veta.elk.pl
Kreator PDF
Utworzono 6 March, 2017, 21:25

Podobne dokumenty