Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
http://pupzgierz.pl/wydarzenie/362/lodzkie-regionalne-targi-pracy
Łódzkie Regionalne Targi Pracy
Zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy, a także przeciwdziałanie migracjom zarobkowym
mieszkańców regionu stanowią kluczowe obszary realizowanej przez Województwo Łódzkie „Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020". Mając powyższe na uwadze, Miasto Łódź i Województwo Łódzkie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Łodzi oraz Międzynarodowymi Targami Łódzkimi Spółka Targowa Sp. z o.o. w dniach 23-24 listopada 2016 roku w hali Expo Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi organizują wspólną inicjatywę „Łódzkie Regionalne Targi Pracy".
Zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy, a także przeciwdziałanie migracjom zarobkowym
mieszkańców regionu stanowią kluczowe obszary realizowanej przez Województwo Łódzkie „Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020". Mając powyższe na uwadze, Miasto Łódź i Województwo Łódzkie we współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy w Łodzi oraz Międzynarodowymi Targami Łódzkimi Spółka Targowa Sp. z o.o. w dniach 23-24 listopada 2016 roku w hali
Expo - Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi organizują wspólną inicjatywę „Łódzkie Regionalne Targi Pracy".
Targi to przedsięwzięcie wychodzące naprzeciw potrzebom w zakresie kreowania przyjaznych warunków pracy w regionie,
tworzenia nowych miejsc pracy, ograniczenia skali bezrobocia oraz promocji usług i instrumentów rynku pracy świadczonych
przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
W ramach Łódzkich Regionalnych Targów Pracy przedsiębiorcy z województwa łódzkiego uzyskają możliwość
zaprezentowania się oraz przedstawienia ofert pracy, a powiatowe urzędy pracy kreowania wizerunku instytucji wspierającej
pracodawcę w procesie rekrutacji nowych pracowników.
Niniejszym zapraszam Państwa do udziału w Łódzkich Regionalnych Targach Pracy. Jednocześnie za Państwa pośrednictwem
chciałbym zaprosić do współpracy i udziału w Targach w charakterze wystawców lokalnych pracodawców. Zwracam się także
z prośbą o upowszechnienie przedsięwzięcia wśród klientów urzędu.
Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie uczestniczył w Targach w charakterze wystawcy. Podczas
Targów pracownicy WUP w Łodzi będą przekazywać pracodawcom i poszukującym pracy informacje w zakresie usług
doradców zawodowych oraz doradców EURES.
Informacja o organizowanych Targach znajduje się na stronie internetowej www.lodzkietargipracy.pl Szczegółowe informacje
dotyczące warunków udziału w Targach można uzyskać od Pani Agnieszki Ławniczak - Janeczek, tel. 042 632 69 86, 534 747
213, e-mail: [email protected]
Ponadto informuję, że zaproszenie do udziału w Targach dla Starostów/Prezydentów z terenu województwa łódzkiego
wystosowała Pani Marszałek Joanna Skrzydlewska.