12 czerwca poznamy laureatów V edycji Konkursu Złota Strona

Transkrypt

12 czerwca poznamy laureatów V edycji Konkursu Złota Strona
12 czerwca poznamy laureatów V edycji Konkursu Złota Strona Emitenta!
12 czerwca podczas IV Kongresu Relacji Inwestorskich SEG zostaną ogłoszone wyniki V edycji
konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA. W tym roku zostanie również przyznana Nagroda Specjalna
Ministra Skarbu Państwa.
Kapituła Konkursu spośród 15 nominowanych spółek giełdowych wyłoni pięciu laureatów (po jednym
w każdej z pięciu kategorii). Do finału Konkursu zostały zakwalifikowane witryny internetowe spółek:
•Kategoria: Spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40:
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
•Kategoria: Spółki należące do indeksu sWIG80:
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA
•Kategoria: Spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
•Kategoria: Spółki notowane na rynku alternatywnym NC:
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
LUG SPÓŁKA AKCYJNA
ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA
•Kategoria: Spółki zagraniczne notowane na GPW w tym na rynku NC:
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V.
KULCZYK OIL VENTURES INC.
Kapituła składa się z przedstawicieli instytucji rynku kapitałowego oraz uznanych fachowców
zajmujących się grafiką, komunikacją marketingową, dziennikarstwem, ekonomią czy relacjami
inwestorskimi.
W ramach konkursu zostały ocenione strony internetowe wszystkich 749 spółek notowanych na
rynku głównym GPW oraz rynku New Connect (etap I). Następnie 54 spółki o najwyższych wynikach
zostały zakwalifikowane do etapu II, w którym kilkudziesięciu jurorów weryfikowało poziom stron
internetowych w 9 dziedzinach. Rezultatem ich pracy było wyłonienie w/w nominowanych stron.
Celem konkursu jest promowanie stron internetowych, jako wygodnej, efektywnej i nowoczesnej
formy komunikacji pomiędzy inwestorem a spółką. Więcej informacji na stronie www.zse.seg.org.pl

Podobne dokumenty