Technik informatyk.

Transkrypt

Technik informatyk.
Zestaw podręczników
w Technikum Informatycznym w Łodzi
w roku szkolnym 2016/2017
KLASA 1TI - TECHNIK INFORMATYK
PRZEDMIOT
Religia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości
PODRĘCZNIK
Po uzgodnieniu z nauczycielem religii
Mrowcewicz K., Nawarecki A. ,Siwicka D.,
„Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura”.
Wydawnictwo:STENTOR
Beddall Fiona, Wildman Jayne, “Insight” pre –
intermediate, Oxford
Szachowska, Dwornikowska, „Meine Welttour 1”,
Wydawnictwo:Nowa Era
Roszak S. , Kłaczkow J .,,Poznać przeszłość . Wiek
XX ‘’. Zakres podstawowy. Nowa Era
Janicki A. „ W centrum uwagi ‘’ . Podręcznik do
wiedzy
o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych .
Wydawnictwo:Nowa Era
Bokiniec M. , Forysiewicz B , Michałowski J. i in.
,,Spotkania z kulturą’’. Podręcznik do wiedzy o
kulturze dla liceum i technikum .
Wydawnictwo:Nowa Era
Babiański W., Chańko L., Ponczek D. „Matematyka
1” – nowa podstawa programowa. Kształcenie ogólne
w zakresie podstawowym i rozszerzonym. .
Wydawnictwo:Nowa Era
Fiałkowska M. "Świat fizyki" Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
Wydawnictwo: Zamkor
Hassa R. , Mrzigod A. , Mrzigod J. -,,To jest chemia
‘’. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych . Zakres
podstawowy.
Wydawnictwo:Nowa Era
Bonar E., Krzeszowiec W., Czachorowski S.,
” Biologia na czasie”. Podręcznik do szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
Wydawnictwo:Nowa Era
Uliszak R. , Biedermann K. ,,Oblicza geografii’’ .
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy.
Wydawnictwo:Nowa Era
Słoma J., „Żyję i działam bezpiecznie”Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych .
Wydawnictwo:Nowa Era
Mikina A., Sienna M., „Przedsiębiorczość - klucz do
sukcesu”. Podstawy przedsiębiorczości dla liceum
ogólnokształcacego, technikum i zasadniczej szkoły
zawodowej. Wydawnictwo: REA.
Systemy operacyjne
Urządzenia techniki komputerowej
Diagnostyka i naprawa urządzeń
techniki komputerowej
Działalność gospodarcza w branży
informatycznej
Marciniuk T.,Pytel K., Osetek S., Podręcznik do nauki
zawodu technik informatyk. Kwalifikacja E12
Wydawnictwo: WSiP
Marciniuk T.,Pytel K., Osetek S., Podręcznik do nauki
zawodu technik informatyk. Kwalifikacja E12
Wydawnictwo: WSiP
Klekot T., Pytel K. ,, Pracownia urządzeń techniki
komputerowej”. Technik informatyk. Kwalifikacja
E 12. Praktyczna nauka zawodu. Szkoły
ponadgimnazjalne
Wydawnictwo: WSiP
Gorzelany T., Aue W. " Prowadzenie działalności
gospodarczej"
Wydawnictwo: WSiP