regulamin wypożyczalni

Transkrypt

regulamin wypożyczalni
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
1. Warunkiem wypożyczenia stroju jest wpłacenie kaucji w wysokości ustalonej przez
wypożyczalnie – kaucja wynosi 100zł.
2. Wypożyczający jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu.
3. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie gorszym od
stanu w jakim zostały wypożyczone.
4. Wypożyczalnia pobiera opłatę z góry za wypożyczenie stroju – koszt wypożyczenia
stroju to 25zł.
5. Standardowy okres wypożyczenia to 1 doba liczona od momentu wypożyczenia do
godz. 20.00 dnia następnego (w przypadku wypożyczenia w sobotę doba kończy się
w poniedziałek o godz. 20.00)
6. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy Klient
zobowiązany jest do powiadomienia i uiszczenia dodatkowej opłaty.
7. W przypadku nie dokonania zwrotu w terminie, bądź zniszczenia stroju kaucja
przepada. W przypadku uszkodzenia stroju koszty naprawy ponosi klient.
8. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich
roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.
9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zużycia lub uszkodzenia strojów
przez poprzedniego klienta.
10. Wypożyczalnia przyjmuje płatność tylko gotówką.
11. Wszelkie informacje na temat wypożyczalni dostępne są pod numerem telefonu
kom. 508 530 672.
WYPOŻYCZALNIA CZYNNA:
OD PON. - SOB. W GODZ. 12:00 – 20:00
NIEDZIELA - NIECZYNNE