atutem - Raben Group

Komentarze

Transkrypt

atutem - Raben Group
www.raben-group.com
www.freshlogistics.com.pl
4
Czasopismo dla Klientów Raben Group | Grudzień 2013
Ludzie
są
naszym największym
STRona
atutem
6
Nowy wymiar
logistyki produktów
STRona
spożywczych
13
Co nakręca
e-commerce
STRona
edYtorial
W poszukiwaniu
straconego
czasu
Jedyną rzeczą,
której ludziom obecnie
brakuje, jest czas.
W
związku z tym staramy się dobrze wykorzystać każdą
wolną chwilę. Jadąc samochodem używamy zestawów
głośnomówiących, by zrealizować zaległe sprawy.
Lecąc samolotem, przeglądamy pocztę e-mail. Jedząc śniadanie,
słuchamy wiadomości. Pora znaleźć chwilę dla siebie. Okazuje się,
że operator logistyczny może nam w tym pomóc.
Konieczność optymalizacji posiadanego czasu oraz ciągły pęd
ku innowacyjności sprawiają, iż coraz częściej przedsiębiorstwa
decydują się na outsourcing tych aktywności, które nie stanowią
podstawy ich działalności. Wyspecjalizowane firmy, takie jak
Grupa Raben, inwestują w najnowsze systemy logistyczne,
doskonalą know-how pozwalając swoim Klientom osiągnąć
efekt synergii.
Tym samym oferta outsourcingowa staje się coraz bogatsza
i nakierowana na indywidualne potrzeby Klientów. Wśród usług,
które świadczy Grupa Raben znajdują się m.in. co-packging
oraz kitting.
Zgodnie z wytycznymi Klienta tworzymy określone zestawy
produktów, np. dokładając do głównego towaru instrukcję obsługi,
próbki oraz pakując wszystko w specjalne opakowanie. Jest to
szczególnie przydatne przy tworzeniu zestawów promocyjnych.
Natomiast w ramach kittingu z gotowych elementów pochodzących
z różnych źródeł tworzymy zestaw lub jeden produkt, który jest
wysyłany do odbiorców jako całość. Pozwala to na szeroką
indywidualizację poszczególnych dostaw produktów.
2
Autoportret
Obserwujemy uważnie rynek, wychwytując tendencje na nim
panujące lub te, które dopiero się kształtują, myślimy nad kolejnymi
udogodnieniami dla usługobiorców. Raben e-Commerce
to dla przykładu kompleksowe rozwiązanie logistyczne dla
sprzedawców internetowych. Dysponujemy takim zapleczem
i zasobami, że możemy zaoferować całościową obsługę działań
dla e-handlu. Wybór platformy dla tego rodzaju działalności,
odpowiedniego modelu sprzedaży oraz usługi magazynowe,
dostarczenie przesyłek, zwroty produktów, płatności oraz obsługa
Klienta przez e-mail i telefon to zadania ułatwiające pracę
e-przedsiębiorcy.
W Grupie Raben w relacjach z Klientami stosujemy przecież
strategię win-win. Rozumiemy ją nie jako dzielenie istniejącego
już tortu, lecz pieczenie go od nowa, według nowej ulepszonej
receptury. Kulinarna metafora pozwala zobrazować nasze podejście
do usług, które są odpowiedzią na potrzeby Zleceniodawców.
Nowy skład ciasta w postaci outsourcingu coraz większej ilości
usług przynosi nie tylko wymierne ekonomiczne korzyści,
ale pozwala na zaoszczędzenie czasu, którego tak bardzo nam
wszystkim brakuje.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Ewald Raben
CEO Raben Group
studium przypadku
Czerwona Preria
Wymagania operatora logistycznego w zakresie systemu zarządzania magazynem
są zwykle bardziej zaawansowane niż każdej innej firmy, która realizuje tego typu procesy na własne
potrzeby. Dla Grupy Raben przy wyborze aplikacji istotna była elastyczność i szeroka funkcjonalność
oprogramowania, które w szybki i bezproblemowy sposób można dostosować do potrzeb wewnętrznych
oraz wymagań Klientów. Po wieloetapowym procesie selekcji ostatecznie wybór padł na system RedPrairie.
P
osiadając nowoczesną aplikację
Warehouse Management System
(WMS), Grupa Raben może oferować
Klientom szerszy wachlarz usług, w tym operacje dla wymagającej branży e-commerce
oraz bardziej skomplikowane procesy obsługiwane automatycznie przez system, np.
multiorder picking lub bezwzględne FEFO
(First Expired – First Out).
Oprogramowanie RedPrairie jest rozbudowanym systemem składającym się z wielu
modułów. Złożoność aplikacji została przedstawiona na diagramie obok.
Dla firmy typu 3PL, obok systemu do zarządzania transportem (Transport Management), najbardziej istotny jest moduł do
administrowania magazynem (Warehouse
Management), który dzięki szerokiej gamie
wbudowanych funkcji i ich programowalnych
wariantów można z sukcesem przystosować
do zróżnicowanych oczekiwań Klientów oraz
wymagań poszczególnych oddziałów.
Z szeregu opcji, obok WMS, zdecydowaliśmy się zakupić moduły do zarządzania:
► placem manewrowym (Yard Management),
► pracą personelu magazynowego
(Enterprise Workforce Management),
► definiowania obciążeń i fakturowania (Billing),
► aplikację umożliwiającą szybką integrację
z systemami zewnętrznymi naszych
kontrahentów (Integrator).
W obecnej fazie cyklu wdrożeniowego
skupiamy się na WMS, Billingu i Integratorze.
Historia RedPrairie w Grupie Raben sięga
czerwca 2011 roku, kiedy został podpisany
kontrakt z dostawcą. W tym samym czasie
powstał pierwszy, z obecnych sześciu,
Zespołów Wdrożeniowych, a trzy miesiące
później w gliwickim oddziale Fresh Logistics
rozpoczął się pierwszy projekt wdrożeniowy.
Pierwotnie zakładaliśmy, że jedno wdrożenie
potrwa trzy miesiące. Niestety, elastyczność
i ogromne możliwości konfiguracji systemu
spowodowały wydłużenie procesu.
„Wdrożenie w Gliwicach było ogromnym
wyzwaniem z uwagi na konieczność
wprowadzenia wielu modyfikacji, rozszerzających standard, co w znacznym
stopniu wydłużało pracę wszystkich
osób zaangażowanych w implementację”
– wspomina Wojtek Danilewicz odpowiedzialny za konfigurację systemu.
Do końca pierwszego kwartału 2014 roku
przewidziane jest zakończenie wdrożenia
w Niemczech (kolejne fazy w Heilbronn,
następnie Duisburg i Gütersloh) oraz w spółce
Fresh Logistics (Grodzisk Mazowiecki).
EMPOWERED
Category Mgmt
Warehouse Mgmt
Workforce Mgmt
Gądki, Gliwice, Straszyn, Wrocław) i Raben
Polska (Błonie i Piaseczno).
We
b
e
In
or
-St
Supply Chain Planning
Transportation Mgmt
All Channel Commerce
Analytics
Promotions & Trade Funds
Customer Collaboration
S&OP
Business
CUSTOMER
Network / Inv Optimization
Supplier Collaboration
Diagram: Złożoność systemu RedPrairie, źródło: jda, dostawca rozwiązań IT w logistyce.
Dość wolny postęp prac wpłynął na decyzję
zwiększenia ilości zespołów zajmujących się
projektem. Do końca pierwszego kwartału
2012 roku działały już trzy takie grupy,
po jednej odpowiedzialnej za czynności
we Fresh Logistics, Raben Polska i Raben
Trans European Germany.
Obok implementacji w Polsce, prace projektowe rozpoczęły się również w Niemczech.
Jedno z największych i najbardziej złożonych wdrożeń zostało wykonane dla Toshiby.
„Dzięki działaniu RedPrairie byliśmy
w stanie uzyskać zdecydowanie wyższą
średnią dzienną wydajność. (…) To był
najlepszy wynik jaki kiedykolwiek osiągnęliśmy podczas współpracy z Toshibą”,
komentował efekty implementacji systemu
Rainer Eser, Dyrektor Oddziału.
Doświadczenie zdobyte na niemieckim rynku
okazało się bezcenne i zaprocentowało w następnych projektach. Obecnie za pomocą systemu RedPrairie jest obsługiwanych już blisko
30 naszych Klientów, nie tylko w Niemczech
(Regensburg, Mannheim, Heilbronn), ale także
w Polsce – w spółce Fresh Logistics (oddziały
Równolegle będą trwały prace implementacyjne w Raben Polska – wdrożenie
w Grodzisku Mazowieckim i w Gądkach.
Grupa Raben wykorzystując wspomniany
system będzie obsługiwała łącznie ponad
100 Klientów. Z naszej perspektywy pierwsze miesiące pracy po wdrożeniu pokazują,
iż po ustabilizowaniu operacji w danym
oddziale bardzo szybko udaje się nie tylko
wrócić do wyjściowej wydajności, ale często
ją polepszyć.
Przed zespołami wdrożeniowymi jeszcze
długa droga. W kolejce czekają pozostałe
oddziały Grupy Raben. Zakończenie prac
implementacyjnych planowane jest na rok
2016. Docelowo korzystać będziemy z jednego
systemu klasy WMS, a nie kilku, jak to ma
obecnie miejsce.
Piotr Kiciński
IT Project Coordinator
Raben Management Services
Czasopismo dla Klientów Raben Group
3
JUBILEUSZ
są
Ludzie
naszym największym atutem
Z okazji jubileuszu dziesięciolecia chcielibyśmy opowiedzieć o naszym największym atucie – o naszych
Pracownikach. Ludziach, którzy pracują z nami od początku istnienia spółki. Osobach, które zdobywały
swoje doświadczenie zawodowe razem z budowaniem renomy Raben Ukraine.
O refleksje związane z ostatnią dekadą zapytaliśmy Dyrektora Regionu Południe, Sergiya Sergiyenko i Menadżera Magazynu w Kijowie,
Mykolę Kondtratyuka.
Zacząłeś pracę dla Raben Ukraine w roku 2005. Co możesz
powiedzieć o spółce z tego okresu?
W tym czasie Raben Ukraine miała zaledwie 5 oddziałów (Kijów, Dniepropietrowsk, Odessa, Lwów i Charków), w których pracowało około 30 osób.
Zespół nie był duży, a atmosfera – fantastyczna. Często wychodziliśmy
razem po pracy i bardzo dobrze się znaliśmy. Oddziały regionalne miały
tylko 3 Pracowników: Kierownika Oddziału, Spedytora oraz Magazyniera.
Kiedy zwiększał się wolumen transportu, zajmowałem się jednocześnie
kilkoma rzeczami naraz: planowaniem transportu, sporządzaniem dokumentacji oraz ładowaniem palet wózkiem widłowym.
Jak wyglądała Twoja ścieżka kariery w Raben Ukraine?
Gdzie zaczynałeś?
Zaczynałem na stanowisku Menadżera Regionu Południe, ale patrząc
z perspektywy czasu, nie miałem wówczas jeszcze odpowiedniego
doświadczenia. Musiałem nauczyć się podstaw finansów, sporządzania
raportów i analiz oraz wielu innych rzeczy. Ponadto, szkoliłem się jak
właściwie komunikować się z Klientami, Pracownikami i Spedytorami.
Cieszę się, że otrzymywałem wsparcie osób, które ze mną pracowały
i okazały się ekspertami w danych dziedzinach.
magazynowaniu, itp.). Cieszy mnie fakt, że nie tylko słyszę o innowacyjnych rozwiązaniach, ale też mogę z nich na co dzień korzystać, np.
używać najnowszych narzędzi komunikacji on-line lub stosować nowoczesne systemy zarządzania.
Co sprawiło Ci najwięcej trudności w pracy?
Najtrudniej było utrzymać tempo szybkiego rozwoju na pierwszym etapie,
kiedy ciągle rósł popyt na nasze usługi, a my mieliśmy niewystarczającą
wówczas ilość środków transportu, ludzi i zasobów. Musieliśmy utrzymać
dynamikę wzrostu, aby pomóc specjalistom w realizacji usług czy
pozyskaniu nowych Klientów. Trudno również było monitorować i zarządzać
procesami, gdyż znaczna ilość informacji, planowanie i dokumentacja
musiały być przetwarzane ręcznie. Dziś, dzięki m.in. szybkiemu postępowi
informatycznemu i wielu inwestycjom w tym zakresie, jest nam zdecydowanie łatwiej. Korzystam bowiem z nowoczesnych narzędzi, tj. Planboard
czy TMS Chainware.
Co najbardziej lubisz w swojej pracy?
Podoba mi się to, że branża stale się zmienia, a to daje możliwość ciągłego
rozwoju zawodowego pod względem doświadczenia i know-how. Ważny
jest również fakt, że nasza firma nieustannie wprowadza ulepszenia
w różnych obszarach (we współpracy z Klientami, w samych usługach,
Czego życzysz spółce na przyszłość?
Życzę Raben Ukraine ciągłego wzrostu i nieustannego
wdrażania nowych technologii, by być jak najlepszą firmą,
zarówno dla Klientów, jak i Pracowników. Chciałbym,
żebyśmy ich nadal słuchali, rozwijali kompetencje i tworzyli doskonałych specjalistów oddanych swojej pracy.
Życzę Raben Ukraine utrzymania wiodącej pozycji
na rynku usług logistycznych jako przedsiębiorstwa
z najlepszą obsługą Klienta.
Opisz, proszę, swoją pracę.
Czy nauczyłeś się czegoś nowego w czasie pracy dla Raben Ukraine?
Moje codzienne obowiązki obejmują organizację pracy dwóch magazynów,
koordynację nie tylko wielu procesów, ale też zadań zatrudnionych osób
w zakresie planowej wysyłki i dostawy przesyłek.
Zaczynałem jako Pracownik Magazynowy i awansowałem na stanowisko
Kierownika, więc musiałem się wiele nauczyć. Na początku poznawałem
proces poprawnego rozmieszczania i zabezpieczania transportowanych
ładunków. Ważna była również specyfika różnego rodzaju produktów.
Z czasem moje zadania i obowiązki stawały się coraz bardziej skomplikowane. Byłem odpowiedzialny za więcej zadań, zdobywałem nową wiedzę
i umiejętności. Doświadczyłem również przejścia od znajomości procesów
operacyjnych do rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi.
Dlaczego zdecydowałeś się na pracę w magazynie?
Z wykształcenia jestem pilotem wojskowym z dyplomem wyższej uczelni.
Na pewnym etapie mojego życia musiałem zmienić zajęcie i zacząć
wszystko od nowa. Raben Ukraine zaoferowała mi pracę w magazynie
i zdecydowałem się ją przyjąć. Wkrótce uświadomiłem
sobie, że wyższe wykształcenie oraz zdobyte już
doświadczenie pozwalają mi na radzenie sobie z bardziej
zróżnicowanymi i skomplikowanymi zadaniami.
Byłem odpowiedzialnym i dobrym Pracownikiem,
dlatego zaoferowano mi stanowisko Kierownika
Magazynu, czym zajmuję się do tej pory. Im trudniejsze
zadania są mi wyznaczane, tym bardziej interesujący
jest proces poszukiwania rozwiązań.
Mykola Kondtratyuk
4
Autoportret
Sergiy Sergiyenko
Co najbardziej lubisz w swojej pracy?
Różnorodność procesów, skomplikowane zadania, duże projekty
i możliwość dalszego rozwoju.
Czy poleciłbyś tę pracę innym?
Jest to praca dla osób odpowiedzialnych, którzy potrafią budować procesy
i przestrzegać wdrożonych procedur. Ludzi, którzy mogą być w 100%
skoncentrowani w przypadku wystąpienia niespodziewanej sytuacji.
I co najważniejsze, dla takich, którzy szybko podejmują decyzje.
JUBILEUSZ
557 531
694
292
7
Liczba Pracowników
Raben Ukraine
557 531
694
m²
60 000
2006 2007 2008 2010 2013
Podsumowując, jubileuszowy rok 2013 pokazuje, że ukraińska gospodarka nie przestaje się rozwijać i dlatego też potrzebuje wciąż nowych
specjalistów, żeby zaspokoić zmieniające się oczekiwania. Ukraiński
rynek pracy charakteryzuje się pozytywną dynamiką pomimo trudnej
sytuacji ekonomicznej.
292
Pracodawcy wybierają najlepszych z najlepszych, których lista kompetencji jest coraz dłuższa. Cieszymy się, że w spółce Raben Ukraine
pracujemy z takimi ekspertami na co dzień.
7
2004 2006 2008 2010 2013
Według opinii wielu międzynarodowych ekspertów, logistyka i transport
ciągle pozostają jednym z niewielu sektorów ukraińskiej gospodarki,
które są atrakcyjne dla inwestorów (obok handlu detalicznego i rolnictwa).
Boris Khruslov
Managing Director
Raben Ukraine
Źródło: Country profile 2013. Ukraine at a glance by ACC (American Chamber of Commerce).
00
1
40 000
Obecnie ilość specjalistów z dziedziny logistyki rośnie, jednak ciągle
niewystarczająco szybko. Absolwenci szkół mają bardzo ograniczone
pojęcie o logistyce, ponieważ jest to wąska specjalizacja wymagająca
umiejętności, które można zdobyć tylko poprzez doświadczenie.
Dlatego właśnie coraz więcej przedsiębiorstw tworzy dedykowane
programy szkoleniowe dla studentów i wśród swoich Pracowników
edukuje własnych ekspertów branżowych. Wielu z nich pracuje właśnie
w naszej spółce.
20 000
Powierzchnia magazynowa
Raben Ukraine
46 000
Ten rynek rozwija się stosunkowo szybko (o 15-30% w skali roku)1.
2004 możemy
2006 założyć,
2008że przyszłość
2010 2013
Na tej podstawie
Raben Ukraine
w kwestii zatrudnienia i rozwoju ekonomicznego wygląda pozytywnie
i obiecująco. Już rozpoczęliśmy projekt budowy nowego magazynu
o powierzchni 20 000 m2. Inwestycja zostanie zakończona w roku
2014. Poza tym będziemy kontynuować strategię rozwoju poprzez
ciągłą rozbudowę naszej sieci regionalnej oraz zakresu usług i udoskonalenia ich jakości.
10 000
G
rupa Raben weszła na rynek ukraiński 10 lat temu.
W tym okresie sektor logistyki dopiero nabierał kształtów
i zaczęły się pojawiać pierwsze szkolenia i seminaria
poświęcone tej branży. W tym czasie na Ukrainie działało zaledwie
kilku operatorów oferujących usługi 3PL. W roku 2005 pierwsi
absolwenci studiów logistycznych weszli na rynek pracy, który cierpiał
na chroniczny brak wykwalifikowanej kadry. Otwarcie dużych sieci
handlowych (w latach 2003-2008) wymusiło usystematyzowanie i standaryzację procesów logistycznych oraz zwiększyło zapotrzebowanie
na doświadczonych Pracowników. Jednak pomimo trudności z ich
znalezieniem, Raben Ukraine zdołała zbudować zespół profesjonalistów oddanych swojej pracy i firmie.
Czasopismo dla Klientów Raben Group
5
USŁUGI
Nowy wymiar
logistyki
produktów
spożywczych
Z początkiem czerwca 2013 roku Fresh Logistics znalazł się w gronie dwunastu
europejskich operatorów logistycznych produktów spożywczych tworzących sieć
transportową European Food Network. Obejmuje ona swoim zasięgiem ponad
20 krajów Europy. Fresh Logistics jest odpowiedzialny za działanie w regionie,
do którego należą: Polska, Czechy i kraje bałtyckie.
M
isją European Food Network (EFN) jest stworzenie wiodącej sieci dla wewnątrzwspólnotowego
transportu żywności europejskiego sektora
spożywczego. Dla Klientów Fresh Logistics powstanie
wspomnianej sieci oznacza nowy, ponadnarodowy wymiar,
oparty o jednolite standardy jakościowe dla logistyki
produktów spożywczych wymagających temperatury
kontrolowanej – powyżej 0°C. W sposób transparentny
zostały określone oferowane usługi i kryteria jakości dla
Klientów (w zakresie wymogów prawnych dla branży
spożywczej czy kontroli temperatury w ramach całego
łańcucha dostaw), a także wspólne standardy wewnętrzne,
takie jak: procesy, dokumentacja, interfejsy IT.
European Food Network w obrębie logistyki produktów
spożywczych (niemrożonych) generuje łącznie przychody
na poziomie 1,2 mld euro1 i posiada ponad 1 milion miejsc
paletowych w magazynach przystosowanych do przechowywania żywności oraz ponad 3500 środków transportowych oferujących najwyższe standardy dla transportu
tego typu produktów.
Nowa gama usług
Od października 2013 w EFN została wprowadzona nowa
gama usług „vivengo”, odnoszących się do czasu doręczenia przesyłki, od elastycznego „vengoflex” do rozwiązań
pilnych na wskazany termin, czy też dostaw specjalnych
w sobotę, niedzielę i święta zwanych „vengospeed plus”.
Czas transportu obliczany jest zgodnie z promieniem
odległości od oddziału odbierającego przesyłkę.
Nowa gama produktów tranzytowych będzie wprowadzana
w życie stopniowo w poszczególnych krajach. Fresh Logistics
oferuje w swoim regionie od początku października br. usługi
„vengoflex” i „vengofix”.
► „Vengoflex” oznacza większą elastyczność dostawy,
dzięki czemu Klient może dostarczyć swoje przesyłki
zgodnie z obowiązującym harmonogramem operatora
bez dodatkowych dopłat „za pilność”.
► „Vengofix” rekomendowany jest dla dostaw na konkretny wymagany przez odbiorcę dzień. To rozwiązanie
zapewnia termin dostarczenia dogodny dla Klienta
i jego odbiorcy.
Kolejne produkty będą wdrażane w sieci stopniowo.
W rezultacie wprowadzanych zmian logistyka żywności
w Europie będzie jeszcze sprawniejsza i bardziej niezawodna.
Justyna Dobraś-Michałowska
International Distribution Director
Fresh Logistics
Odkryj nowe standardy transportu świeżych produktów w Europie
Vengoflex – dla przesyłek z elastycznym czasem dostawy
Vengofix – dla przesyłek z dostawą na dzień wymagany przez odbiorcę
Vengospeed – dla przesyłek wymagających krótkiego czasu dostawy i codziennych odbiorów
Vengospeed 11 – dla szczególnie pilnych przesyłek, które mogą być dostarczone do godziny 11:00
Vengospeed plus – w przypadku specjalnych potrzeb Klienta, kiedy potrzebuje on zorganizowanej wysyłki
lub dostawy w sobotę, niedzielę lub święto
1
6
Autoportret
Dane za rok 2012.
USŁUGI
Pod właściwym
adresem
Serwis dla pojazdów ciężarowych
S
półka Raben Transport, znana
z aktywności w przewozach całopojazdowych, już od 1994 roku prowadzi
działalność serwisową dla pojazdów ciężarowych. Od 1995 roku posiada też autoryzację
pojazdów DAF. Działalność tę prowadzi
zarówno na potrzeby taboru własnego,
podwykonawców Grupy Raben, jak i Klientów
zewnętrznych. Wykwalifikowany i doświadczony personel, zaplecze techniczne i baza
części zamiennych pozwalają świadczyć
usługi na najwyższym poziomie w konkurencyjnych cenach.
Warsztat
W skład serwisu wchodzą stanowiska
napraw mechanicznych i powypadkowych
wyposażone w urządzenia służące do
prostowania ram i kabin oraz kompleksowy
warsztat ogumienia. Dodatkowo posiada
on sprzęt diagnostyczny przeznaczony do
napraw układów hamulcowych ABS/EBS
większości przyczep i naczep. Ponadto,
okręgowa stacja kontroli pojazdów umożliwia
przeprowadzanie badań technicznych dla
wszystkich pojazdów.
Raben Transport zdobył autoryzacje
­producentów pomostów załadunkowych
AMA i BAR oraz producentów osi: SAF, BPW.
Jest także autoryzowanym serwisem ogrzewań
Eberspacher oraz agregatów chłodniczych
firmy Carrier. Dodatkowo, jako jeden
z nielicznych warsztatów w Polsce posiada
Serwis oferuje:
► przeglądy okresowe, naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne pojazdów marki DAF,
Schmitz oraz agregatów chłodniczych
marki Carrier,
► kompleksowy serwis naczep i przyczep
wszystkich marek,
► kompleksowe naprawy powypadkowe
pojazdów ciężarowych z prostowaniem
ram i naprawą zabudów chłodniczych włącznie,
► serwis mobilny 24h,
► możliwość bezgotówkowej likwidacji szkód
komunikacyjnych,
► serwis i wymianę ogumienia, serwis urządzeń
chłodniczych, ogrzewań postojowych oraz
pomostów załadunkowych,
autoryzację na naprawy zabudów chłodniczych Schmitz typu Ferroplast. Świadczy
również usługi w zakresie serwisu
pogwarancyjnego agregatów chłodniczych
marki Thermo King.
► stacjonarną i mobilną sprzedaż części
zamiennych,
► usługi okręgowej stacji kontroli pojazdów,
Myjnia
► usługi myjni samochodowej.
Myjnia samochodowa natomiast oferuje
możliwość mycia pojazdów ciężarowych
i dezynfekcji wnętrza zabudów, a zainstalowane moduły pozwalają na dokładne mycie
podwozi. Od roku 2004 objęta jest systemem
zarządzania bezpieczeństwem HACCP.
Serwis i myjnia mają wdrożony oraz potwierdzony certyfikatami System Zarządzania
Jakością ISO 9001:2008, a także System
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004.
Jakość na miarę
Wiodącą siłą każdej firmy są wykwalifikowana kadra i sprawna organizacja pracy.
Dlatego też Pracownicy serwisu posiadają
uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
do przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych pomostów załadunkowych.
Co więcej, w drugiej połowie 2012 roku
zdecydowano się na implementację elementów
Lean Management. Zmiany dotyczyły poprawy
komunikacji wewnętrznej, usprawnienia
systemu motywacyjnego oraz zwiększenia
wydajności zespołu. Kluczowe cele osiągnięte
zostały dzięki wprowadzeniu odpraw
warsztatowych, matryc kompetencji, tablic
wizualizacji, a także instrukcji stanowiskowych.
Raben Transport w 2012 roku otrzymał
zaszczytny tytuł Partnera Roku sieci serwisowej Schmitz Cargobull. Rok później firma
znalazła się w gronie laureatów badania TOP
1500 Najefektywniej Zarządzanych Firm
Transportowych, zdobywając wyróżnienie
specjalne (II nagrodę) w kategorii Firma
Transportowa z Kapitałem Zagranicznym.
Obserwując zmieniające się trendy,
nieustannie dążymy do rozwoju, tak, by
nasza oferta była optymalną odpowiedzią
na potrzeby Klientów.
Więcej informacji: www.rabentransport.pl
Paweł Kłosowicz
Service Manager
Raben Transport
Czasopismo dla Klientów Raben Group
7
region
Kto zna już
Hu-Go?
Nowy elektroniczny system pobierania
opłat drogowych na Węgrzech
Przejrzysty i sprawiedliwy
Z punktu widzenia wszystkich niezależnych
operatorów logistycznych, e-myto jest czynnikiem zewnętrznym, który znacząco wpływa
na transport na Węgrzech. Dokonywanie
opłat będzie możliwe zarówno przez urządzenia pokładowe HU-GO, jak i zakupione
wcześniej bilety. Opłaty, w pierwszej opcji,
pobierane są z góry w momencie, gdy auto
rozpoczyna podróż po płatnej drodze.
Oznacza to, że kierowcy pojazdów wyposażonych w certyfikowany system GPS muszą
najpierw doładować swoje konto. Jeżeli
pojazd nie posiada takiego systemu, kierowca
zobowiązany jest zakupić wcześniej bilet na
określoną z góry trasę.
Opłata zależy od trzech czynników: kategorii
pojazdu (J2, J3, J4), klasyfikacji ekologicznej
(EUR1, EUR2, EUR3, EUR4 i EUR5) oraz
rodzaju drogi (autostrada, droga szybkiego
ruchu, droga główna). Wprowadzenie nowego systemu e-myta prowadzi do znacznego
wzrostu kosztów transportu (w niektórych
przypadkach nawet o 30%), co w praktyce
Węgierski Rząd przegłosował 31 maja 2013 roku ustawę
dotyczącą e-myta¹. Zgodnie z nowym rozporządzeniem,
od 1 lipca 2013 roku wszystkie pojazdy o wadze całkowitej
przekraczającej 3,5 tony są zobowiązane do uiszczenia
elektronicznej opłaty za poruszanie się na autostradach
i drogach krajowych o łącznej długości 6513 km.
oznacza konieczność zmiany stawek przewozowych stosowanych przez przewoźników
i firmy spedycyjne na Węgrzech.
Raben Trans European Hungary wybrał
prosty, przejrzysty i sprawiedliwy sposób
naliczania stawek, czyli tzw. tabelę Kummer’a.
Profesor Sebastian Kummer z Wiedeńskiego
Uniwersytetu Ekonomii, dyrektor Instytutu
Transportu i Logistyki rozwinął własną
metodologię obliczania e-myta. Została
ona z powodzeniem zastosowana w Austrii,
Niemczech, Francji, Polsce, Czechach,
Słowacji i Szwajcarii.
„Koszty, którymi będziemy obciążać
naszych Klientów nie zawierają marży,
a jedynie dodatkowe wydatki, które są
częścią e-myta dla danej trasy. Nie mieliśmy dużo czasu, aby się przygotować do
zmiany, ale jestem dumny, że nasz zespół
zdołał znaleźć profesjonalne rozwiązanie.
Miejmy nadzieję, że okaże się też konkurencyjne, dzięki czemu pomożemy naszym Klientom zrozumieć i zaakceptować
te nieprzewidziane wcześniej w budżecie
dodatkowe koszty.ˮ – skomentował Gyula
Mészáros, Dyrektor Zarządzający Raben
Trans European Hungary.
¹ Law 2013. LXVII. ² EUROPEAN COMMISSION Brussels, 30.8.2012 COM (2012) 474 final.
Więcej czasu dla
Wilfried Reiners
odchodzi na zasłużoną emeryturę
Wilfried Reiners
– 35 lat
doświadczenia
w logistyce
8
Autoportret
Z
końcem roku 2013 Grupa Raben
w Niemczech pożegna wieloletniego
Dyrektora Zarządzającego,
Wilfrieda Reinersa.
Jego zawodowa przeszłość obejmuje 35 lat
pracy w branży logistycznej dla Grupy Raben
(wcześniej Birkart Systemverkehre GmbH),
czym jednocześnie zasłużył się dla regionu
To nie tylko nasz
Dyrektor Zarządzający, ale przede
wszystkim przyjaciel!
Mönchengladbach. W swojej zawodowej
drodze do stanowiska Dyrektora Zarządzającego przeszedł kilka etapów. Koordynował
region
Pozostaje wiele wątpliwości, od kosztów
implementacji systemu poczynając, a na jego
rentowności dla kierowców i przedsiębiorstw
transportowych kończąc. Zgodnie z regulacjami
UE, planowane jest podpisywanie jednej
umowy z wybraną firmą w każdym z państw.
Wówczas w kabinach samochodów będzie
znajdowało się jedno uniwersalne urządzenie współpracujące z punktami pobierania
elektronicznych opłat we wszystkich krajach.
Dzięki temu, kierowcy będą w stanie korzystać z e-myta, podróżując po całej Europie.
Pionierami wspólnego rozwiązania postulowanego przez UE są austriacki ASFINAG
i niemiecki Toll Collect. We wrześniu 2011
roku spółki wdrożyły usługę TOLL2GO, która
pozwala na pobieranie opłat w obu krajach
za pośrednictwem urządzeń pokładowych
OBU Toll Collect.
Światło w tunelu
Węgry nie są wyjątkiem
Obecnie ponad 22 kraje z Unii Europejskiej
(UE) pobierają opłatę za korzystanie
z niektórych odcinków dróg przez samochody
ciężarowe. Ich łączna długość wynosi
72 000 km, z czego 60% jest objęte elektronicznym systemem poboru opłat. Pozostałe
40% dróg objęte jest systemem winiet. Mniej
więcej 20 000 000 kierowców płaci e-myto.
Nowy węgierski system, zwany HU-GO,
zastąpił winiety, co jest zgodne z wytycznymi UE.
Decyzja dotycząca jednolitego, elektronicznego systemu poboru opłat w krajach UE dla
samochodów ciężarowych została podjęta
przez Komisję Europejską już w 2004 roku.
W przyszłości... mogę sobie
wyobrazić posiadanie
jednego systemu dla całej
Europy, ale inicjatywa powinna
wyjść z poziomu europejskiego,
a nie krajowego.
Gyula Mészáros
„Wraz z wdrożeniem e-myta, Węgry nie będą
już tak atrakcyjnym krajem tranzytowym, jak
wcześniej. Jest to jednak konieczność w celu
ujednolicenia stawek myta na poziomie europejskim. Wprowadzenie uniwersalnego
systemu w całej UE jest bowiem koniecznością, a sama perspektywa posługiwania się
jedną fakturą za korzystanie ze wszystkich
dróg w Unii Europejskiej jest bardzo kusząca”,
powiedział Gyula Mészáros.
Dodatkowe informacje na temat HU-GO
znajdują się na stronie: www.hu-go.hu
Zobowiązuje ona kraje do wdrożenia
The European Electronic Toll Service (EETS)
dla wszystkich kategorii pojazdów do
października 2014 roku.² Nie jest jednak
jasne, kiedy system zostanie ostatecznie
wprowadzony w poszczególnych krajach.
Ágnes Bolyki
Marketing & PR Specialist
Raben Trans European Hungary
rodziny i własnych pasji
operacje spedycyjne, kierował oddziałami
w Mönchengladbach, Aachen i Wuppertalu,
by później zarządzać działaniami Grupy Raben
w Niemczech po przejęciu przez nią Birkart
Systemverkehre GmbH w 2005.
Do kamieni milowych w jego karierze można
zaliczyć ciągły i pełen sukcesów rozwój
kierowanych placówek oraz po przejęciu
w 2011 firmy Wincanton integrację jej działań
transportowych w strukturę Grupy Raben.
Olbrzymie doświadczenie, znajomość branży
oraz zaangażowanie pozwoliły Wilfriedowi
1
Reinersowi zmobilizować Pracowników
Grupy Raben w Niemczech, do zrobienia
kolejnego kroku w realizacji strategii bycia
liderem w każdej lokalizacji.
Razem z Robertem Eberleinem kierował
bowiem pracą 18 oddziałów¹ z 1500
zatrudnionymi osobami.
Życzę mu jednak dobrze zasłużonego odpoczynku oraz tego, by w końcu znalazł czas
na swoje hobby. Wilfried Reiners kierował
nami profesjonalnie i z pełnym wyczuciem,
wprowadził nas na właściwą drogę, na
której obecnie jesteśmy. Za co jesteśmy
mu wdzięczni ‒ podkreśla Robert Eberlein.
„Wraz z odejściem Wilfrieda Reinersa
opuszcza nas człowiek, który był z nami
od samego początku. Ubolewam nad tym,
że tracę kompetentnego, doświadczonego
i zawsze gotowego do pomocy kolegę.
Karin Janecek-Käsmacher
Marketing Specialist
Raben Germany
Grupa Raben posiada łącznie 22 oddziały w Niemczech, z czego 4 należą do spółki joint venture Fenthol & Sandtmann.
Czasopismo dla Klientów Raben Group
9
Rynek
litewski
region
Strategiczne położenie
i dynamika sprzyjająca
rozwojowi biznesu
L
itwa oferuje łatwy i szybki dostęp do trzech ważnych rynków: rejonu
Morza Bałtyckiego, Unii Europejskiej i Wspólnoty Niepodległych
Państw. W zasięgu tego kraju jest 750 milionów konsumentów.
W tym niewielkim, mającym zaledwie 3 miliony mieszkańców państwie,
działa ponad 4500 firm logistycznych. W praktyce Litwa, Łotwa
i Estonia tworzą bramę oraz węzeł logistyczny łączący te trzy
ogromne rynki.
70
Pracowników
Przez terytorium tego kraju przechodzą dwa międzynarodowe korytarze
przewozowe i 80% europejskiego transportu towarowego jest przemieszczane tymi trasami. Litewska flota pojazdów ciężarowych liczy
ponad 25 000 środków transportu, a sektor logistyczny jest odpowiedzialny za 11% PKB¹.
Każdego roku analizujemy rynek transportowy i związane z nim
potrzeby Klientów. Nasze terminale są zlokalizowane w największych
miastach na Litwie (Kłajpeda, Kowno, Wilno), umożliwiając w ten
sposób łatwy dostęp do naszej infrastruktury. Dodać należy, iż lokalizacje te są na tyle ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarki, że nasi
najwięksi europejscy i litewscy konkurenci także wybrali je do prowadzenia swojej działalności.
Jesteśmy dumni z faktu, że Raben Lietuva znajduje się wśród 100
największych firm transportowych i logistycznych w tym kraju
(pod względem sprzedaży). Stopniowo przesuwamy się wzwyż
wspomnianego rankingu – w roku 2013 awansowaliśmy o dwa miejsca
w klasyfikacji w stosunku do poprzedniej edycji.
3000
m2
Powierzchni magazynowej
Raben Lietuva konkuruje z innymi firmami logistycznymi na Litwie,
oferując Klientom szeroki zakres usług obejmujących:
► dystrybucję krajową i spedycję międzynarodową,
► transport ADR,
► usługi magazynowe,
► transport lotniczy i morski²,
► transport intermodalny³,
► dystrybucję produktów świeżych.
Czas tranzytu
Jedno z głównych kryteriów decydujących o wyborze firmy transportowej
to czas tranzytu. Klienci chcą, żeby usługa została zrealizowana w jak
najkrótszym czasie. Dostarczamy przesyłki w krajach nadbałtyckich
w ten sam dzień. Przesyłki z Polski na Litwę, Łotwę, Estonię docierają
do odbiorcy w ciągu 2-3 dni roboczych. Spółka Raben Lietuva ma
stosunkowo wysoki wskaźnik krótkich czasów tranzytu wewnątrz Unii
Europejskiej w porównaniu z innymi firmami transportowymi.
Już teraz oferujemy szybsze i lepsze połączenia transportowe,
np. z Niemcami. Ilość terminali w tym kraju (22) pozwala na
organizowanie codziennych połączeń i czas tranzytu został skrócony
do maksymalnie 4-5 dni roboczych.
Dystrybucja produktów świeżych
Po przeanalizowaniu popytu rynku litewskiego, jesteśmy przekonani,
że największą naszą przewagą nad innymi firmami 3PL jest dystrybucja
produktów świeżych. Od 2007 roku spółka Fresh Logistics4 realizuje
dostawy bezpośrednie z Polski do krajów bałtyckich. Kierunek rozwija się
imponująco. Z początkiem 2013 roku Raben razem z Fresh Logistics
nawiązały współpracę z lokalnym partnerem na Litwie i Łotwie.
Kooperacja ta umożliwia nam oferowanie lokalnej dystrybucji produktów
świeżych z kraju i zagranicy, a dostępna infrastruktura pozwala na
dostawę towaru na dzień wskazany przez Klienta.
ISO 9001
Certyfikat Jakości
Stabilni finansowo
W latach 2011 i 2012 spółka Raben Lietuva została uznana za jedną
z najsilniejszych finansowo firm na Litwie. Ocena CREDITINFO poświadcza bowiem wysoki rating kredytowy spółki. W roku 2013 wspomniana
międzynarodowa firma consultingowa uznała również naszą organizację
za jedno z najbardziej stabilnych przedsiębiorstw w tym kraju.
Dzięki naszym Klientom, Raben Lietuva może cały czas rozwijać się
i rozszerzać swoje usługi. Najważniejszą zasadą jest ciągłe zapewnienie
wysokiego poziomu serwisu. Myślimy proaktywnie, żeby osiągnąć ten
cel i wyprzedzać potrzeby rynku. Cieszymy się, że naszym Klientom
możemy zaoferować stabilność, jakość i szeroki zakres usług transportowych we wszystkich krajach bałtyckich.
Audrius Losunovas
Managing Director
Raben Lietuva, Raben Eesti, Raben Latvia
¹ Źródło: www.investlithuania.com. ² Oddział Grupy zlokalizowany na Łotwie. ³ Oddział Grupy zlokalizowany na Łotwie. 4 Fresh Logistics spółka z Grupy Raben
10
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze logistycznej produktów świeżych (wymagających kontrolowanej temperatury od +2°C do +6°C w całym łańcuchu dostaw).
Autoportret
Wyzwanie
region
na najbliższe 2 lata
Jakub Trnka, Dyrektor Zarządzający Raben Logistics Czech,
o sytuacji na lokalnym rynku
R
aben Logistics Czech wymieniany jest wśród największych
operatorów logistycznych w tym regionie. Od 1 maja 2012 roku
na terenie Republiki Czeskiej Grupa prowadzi działalność
pod nazwą Raben Logistics Czech s.r.o¹. Do dyspozycji Klientów jest
9 oddziałów, około 160 środków transportu, blisko 500 Pracowników
oraz 70 000 m2 powierzchni magazynowych.
O sytuację na lokalnym rynku oraz kondycję czeskiej spółki Grupy
Raben zapytaliśmy Jakuba Trnka.
Jak opisałbyś obecne warunki na rynku usług logistycznych
w Czechach? Jakie według Ciebie są najbardziej dominujące
trendy w tej branży?
Rynek usług logistycznych w tym kraju jest bardzo konkurencyjny.
Taka sytuacja motywuje nas do bycia coraz lepszymi, otwartymi na
zmiany oraz gotowymi do ciągłego rozwoju. Niestety, wciąż funkcjonuje tu wiele firm, które zakłócają to stosunkowo zdrowe środowisko,
nierzetelnie wykonując swoje usługi. Ma to negatywny wpływ na
wizerunek wszystkich operatorów logistycznych. Zarówno teraz, jak
i w przyszłości Klienci będą przecież oczekiwać najlepszych (czytaj
najniższych) cen za serwis o najwyższej jakości. Musimy być przygotowani na tę sytuację oraz na wszelkie możliwe zmiany, które pojawią
się w bliskiej perspektywie czasu.
Które usługi są najważniejsze dla Grupy Raben na lokalnym rynku
usług logistycznych? Gdzie spodziewany jest najwyższy wzrost?
Obecnie najważniejsze usługi to magazynowanie i dystrybucja na terenie
Czech oraz w projektach typu „cross border”. Dysponujemy bardzo
dobrze rozwiniętą siecią dystrybucji i z naszych doświadczeń wynika,
że najwyższy wzrost może być odnotowany właśnie w przypadku tych
dwóch produktów.
Jakie projekty są obecnie w trakcie realizacji w Raben Logistics
Czech?
W tej chwili najważniejszym projektem jest wdrożenie systemu TMS
Chainware² dla produktów spożywczych. Będziemy mogli wykorzystać
efekt synergii w dystrybucji artykułów typu non-food oraz food, który
obecnie jest bardzo trudny do uzyskania. Drugi, bardzo ważny koncept,
dotyczący komunikacji z Klientami oraz Podwykonawcami, nosi nazwę
ePod. Umożliwia on dostarczanie informacji drogą elektroniczną o przesyłkach na każdym etapie procesu dostawy. Za pomocą dostępnych
aplikacji Kierowca będzie potwierdzał wykonanie dostawy, a informacja
o zrealizowaniu przesyłki będzie w przeciągu kilku minut dostępna dla
Klientów Grupy Raben. Odbiorca natomiast przyjmie dostawę, składając
elektroniczny podpis na ekranie terminala. Do tej pory wdrożyliśmy
50% wszystkich urządzeń ePod i mamy nadzieję zakończyć ten
projekt przed upływem 2013 roku.
Jakub Trnka
Co wyróżnia usługi Raben w Czechach?
Wiek: 37 lat
Wykształcenie:
Co jest najważniejsze dla obecnych
studia ekonomiczne
i potencjalnych Klientów?
Rodzina: 2 dzieci
Myślę, że nasza sieć dystrybucji jest
Hobby: rodzina, muzyka
unikalna, zwłaszcza sieć dystrybucji
i moje psy
międzynarodowej i może to dać wielką
Doświadczenie w branży
przewagę Klientom korzystającym
logistycznej: w roku 1995
z naszego serwisu. Spółka Raben Logistics
rozpoczął pracę w Setto.
Czech oferuje szeroki zakres usług dla
Dla Grupy Raben pracuje
różnych grup produktowych. Posiadamy
od roku 2008, czyli momentu
jej wejścia na rynek czeski.
9 oddziałów w kluczowych lokalizacjach
w kraju (Říčany – Jažlovice, Hořovice,
Olomouc, Brno – Černovice, Hradec
Králové, Ostrava – Přívoz, Kralupy nad Vltavou, Hradešín, Kněževes),
ze zróżnicowaną i nowoczesną powierzchnią magazynową.
Dzięki temu możemy elastycznie reagować na zmieniające się
potrzeby naszych Klientów oraz lepiej kontrolować procesy logistyczne.
Co według Ciebie wyróżnia Grupę Raben od konkurencji?
Naszą przewagą jest przyjazna obsługa Klienta. Przedsiębiorstwa,
które współpracują z nami doceniają również nasze zdolności analityczne oraz bardzo profesjonalne podejście przy realizacji ich zamówień.
To dobrze, że możemy kooperować z nimi na zasadach partnerskich
i spełniać ich oczekiwania w każdej sytuacji.
Jakie jest największe wyzwanie stojące przed Wami w najbliższych dwóch latach?
Chcielibyśmy zostać liderem na czeskim rynku usług logistycznych.
Dlatego właśnie musimy utrzymać nasze tempo wzrostu. Kluczem
do sukcesu jest zmotywowany zespół, który zrealizuje to wyzwanie.
Dziękujemy za ciekawą rozmowę i życzymy sukcesów w życiu
zawodowym i prywatnym.
Libor Brůna
Finance Controller
Raben Logistics Czech
Wyniki poznamy już
11 grudnia 2013 roku
¹ Spółka Raben Logistics Czech s.r.o powstała z połączenia Raben Logistics Czech s.a., Raben Trans European Czech oraz Transkam Logistik.
² TMS (Chainware) – system informatyczny służący do optymalizacji procesów transportowych.
Czasopismo dla Klientów Raben Group
11
INNOWACJE
Logistyka to niezwykle
dynamiczna dziedzina.
Codzienne wyzwania branży
wymagają podejmowania
błyskawicznych decyzji.
Część z nich przynosi bieżące
rozwiązania, inne odnoszą się
do strategicznej perspektywy.
Ź
ródłem większości z nich są
­konsumenci i zmiany ich preferencji.
Te ostatnie zależne są od faktycznej
lub subiektywnej oceny stanu gospodarki
lokalnej i coraz częściej globalnej. Transport,
szczególnie ten całopojazdowy, bywa nazywany barometrem gospodarki. Najszybciej
odczuwane są tu sygnały ożywienia, równie
szybko widać też spadki wolumenów i zmiany
kierunku przepływu towarów. Te usługi
logistyczne podlegają też silnym regulacjom
wpływającym na ich kształt w przyszłości.
Zrównoważone
trendy w logistyce
godzinami pracy kierowcy, stanem paliwa
w baku oraz korygowanie w czasie
rzeczywistym tras pojazdów ma zredukować
puste przebiegi i poprawić planowanie.
Eksperci szacują, że włączenie samochodów
ciężarowych do systemu komunikacyjnego
typu car-to-car, bieżąco monitorującego
i przekazującego dane dotyczące ruchu
na drogach, ich stanu oraz ewentualnych
zagrożeń, umożliwi zmniejszenie zużycia
paliwa o przynajmniej 10%.
Bezpiecznie
Transport drogowy nierozerwalnie związany
jest z pojęciem bezpieczeństwa. Dostępne
pakiety pozwalają na redukcję wypadków
o ok. 50%. Zwiększenie bezpieczeństwa
umożliwi transfer rozwiązań stosowanych
CO2 liczyć?
Jednym z najistotniejszych
­trendów¹ jest stała presja na obniżanie zużycia paliwa oraz niską
emisję CO2. To efekt zwiększonej
świadomości i troski o środowisko, ale także reakcja na rosnące
ceny paliw, stanowiące od 30 do
50% kosztów transportu.
Kolejne zagadnienie stanowią
opłaty drogowe. Obecnie to nawet 10% całkowitych kosztów
w branży. Wydaje się, że wiele
państw europejskich dostrzegło
w nich stałe, coroczne źródło
poprawy budżetów. Do 2030 roku
spodziewana jest zwyżka opłat za wjazd
do centrów miast, co spowoduje ich wzrost
do ok. 15-25% całkowitych kosztów transportu.
Już teraz wpływ tych składników jest ogromny.
Według polskiego Instytutu Transportu Samochodowego od 2009 r. koszt 1 km w ruchu
międzynarodowym dla polskich przewoźników
wzrósł o 73% do poziomu 3,67 zł, w tym paliwa
o 65%, wynagrodzenia kierowców z dietami
o 95%, a opłaty drogowej o ponad 500%.
TRANSparentnie
Inny z trendów wymusza na operatorach
flot pełną transparentność pojazdów, ruchu,
tras i przewoźników. Śledzenie pozycji
ciężarówki, monitorowanie i zarządzanie
w pojazdach osobowych, m.in. asystenta
zakrętów, pasów ruchu oraz kontroli odstępu
i systemów rozpoznawania znaków drogowych. Komisja Europejska przyjęła już dwa
rozporządzenia promujące inteligentne
usługi informacyjne, tj. ostrzegania w czasie
rzeczywistym o niebezpiecznych warunkach
na drodze i wskazywania bezpiecznych
parkingów dla samochodów ciężarowych.
Opisane trendy znacznie podnoszą
poprzeczkę operatorom. Sprostanie im wymaga polepszania sprawności operacyjnej,
modernizacji floty oraz rozwoju systemów IT.
Na pewno zwiększy to presję konkurencyjną
i z dużym prawdopodobieństwem spolaryzuje
rynek. Zgodnie z raportem Międzynarodowej
Unii Transportu Drogowego² zyska na
znaczeniu trend posiadania większych flot.
Obecnie ok. 70% ciężarówek jest obsługiwana
przez 11% flot w Europie.
Jednolicie
Należy pamiętać, że większość ram przewozu
drogowego w Europie tworzy Unia Europejska.
Zgodnie z Białą Księgą³, planowane jest
utworzenie jednolitego europejskiego
obszaru transportu. Do 2050 r. ma powstać
wysoce konkurencyjny rynek oszczędnie
wykorzystujący nieodnawialne surowce
naturalne. Do 2030 r. liczba aut z napędem
konwencjonalnym ma się zmniejszyć o 1/2.
Całkowite usunięcie tych pojazdów z ruchu
miejskiego ma nastąpić 20 lat później.
Równolegle 50% ładunków
z przewożonych na odległościach powyżej 300 km
ma zostać przeniesionych
na inne gałęzie, np. transport intermodalny, który od
niedawna znajduje się wśród
usług świadczonych przez
Raben Transport. Liczba ofiar
śmiertelnych w wypadkach
drogowych do 2020 r. ma
zmniejszyć się o połowę, a do
2050 r. ma zostać ograniczona
niemal do zera. Kluczowe jest
ostateczne wdrożenie zasady:
użytkownik i zanieczyszczający
płaci. Eksperci interpretują to
jako intencję jeszcze większego
przenoszenia odpowiedzialności i kosztów
na przewoźników oraz korzystających
z transportu drogowego Klientów.
Porozmawiajmy o przykładach
Wymienione idee CSR już wkrótce budować będą przewagę konkurencyjną firm.
Jak CSR wygląda w praktyce? Czy i jak
jego stosowanie może przynieść wymierne
oszczędności? O tym opowiem Państwu
w kolejnym wydaniu Raben Autoportret.
Paweł Trębicki
Managing Director
Raben Transport
¹ Raport „Truck Transportation 2030” Roland Berger. ² Raport Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, 2009. ³ Plan utworzenia jednolitego europejskiego
obszaru transportu, KE 2011.
12
Autoportret
E-COMMERCE
Co nakręca
Rynek e-commerce rozwija się w Europie w sposób bardzo transparentny.
Wyłączając absolutnego lidera, jakim jest Wielka Brytania oraz rynki bardzo dojrzałe,
jak Niemcy, pozostałe kraje odnotowują skalowalny wzrost obrotów rok do roku.
J
eszcze w 2011 roku wartość obrotowa
rynku e-commerce w 17. najsilniejszych
krajach Europy dochodziła do 80 miliardów euro. Na koniec roku 2013 rozmaite
szacunki mówią o powiększeniu tej kwoty
nawet o 50 miliardów euro. W Polsce wciąż
jeszcze rynek e-commerce jest niewielki
(ok. 5,5 miliarda euro), z czego prawie 60%
stanowią platformy aukcyjne, a kolejne 40%
e-sklepy, których aktywnie działająca liczba
w Polsce szacowana jest na 12 tysięcy.
One-day-delivery
Najciekawszą innowacją, która może stać się
spoiwem dla logistyki oraz e-commerce, jest
nośne już za oceanem hasło „one day delivery”.
Z całą pewnością e-sklepy oraz wystawcy
na platformach, rywalizujący dotychczas
głównie ceną lub dostępnością produktu,
będą musieli nastawić się na silną konkurencję także w obszarze dotychczas odsuwanym na plan dalszy, czyli czasie
wysyłki. Trend „one day delivery”, nad którym pracuje jeden z liderów światowego rynku
e-commerce – platforma eBay – sprawi,
że e-sprzedawcy dokładniej niż do tej pory
będą musieli zająć się logistyką. W połączeniu
z krajowymi liderami e-commerce Grupa
Raben, dzięki swojemu doświadczeniu oraz
zapleczu logistycznemu w całej Polsce,
ma szansę stać się częścią tej rewolucji.
Dropshipping
Pewne strefy współpracy logistyki i e-commerce
są wprost stworzone dla sektora małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który stanowi
bardzo dużą część rynku handlu internetowego. Takim obszarem jest dropshipping¹,
który mimo znikomej wciąż jeszcze popularności, pozwala docelowo właścicielowi
e-sklepu zajmować się w większym wymiarze
marketingiem czy zarządzaniem stroną
internetową, a sprawy logistyki (zarządzania
dostawami, zwrotami etc.) pozostawić firmom
zewnętrznym, takim jak Grupa Raben.
e-commerce w Grupie Raben
Kompleksowe podejście
Stworzenie struktury e-commerce, pozwala na
zatrzymanie wewnątrz organizacji kompetencji
będących dotychczas po stronie partnerów
zewnętrznych. W dziale e-commerce zatrudnionych jest 7 osób, w tym czterej specjaliści
do spraw sprzedaży, służący pomocą oraz
odpowiedzią na wszelkie pytania z zakresu
oferty i usług oraz osoba odpowiedzialna za
sferę IT – technologię i automatyzację procesu.
Kluczowym elementem, dzięki któremu obsługa logistyki e-commerce może być rozwijana,
jest system magazynowy RedPrairie, umożliwiający oferowanie Klientom najwyższego
poziomu usług poprzez użycie funkcjonalności takich jak: multi order picking, reverse
picking, integracji z systemami zewnętrznymi
(np. waga, taśmociąg, etykieciarka itd.).
magazynowanie
(z uwagi na specyfikę sprzedaży w Internecie
magazynowanie na półkach/antresoli)
Customer Care
obrót towarem
(pełna obsługa Klienta
oraz internautów)
(w tym przyjęcie na magazyn oraz
przygotowanie i pakowanie paczek)
przygotowanie sklepu
internetowego
(współpraca z partnerami zewnętrznymi)
zarządzanie płatnościami
(weryfikacja płatności, usługa COD)
pełna obsługa
zwrotów
Głównymi lokalizacjami, w których serwis
będzie rozwijany, są Straszyn, okolice
Poznania (Gądki) oraz Warszawy (Piaseczno),
co jest odpowiedzią na wymagania rynku.
Magazyn w Straszynie dedykowany jest dla
importerów i firm dystrybuujących towar na terenie Polski i zagranicy, w Gądkach ‒ dla firm
eksportujących na Zachód, natomiast obiekt
zlokalizowany w Warszawie przeznaczony
jest dla przedsiębiorstw dystrybuujących swoje
produkty na terenie Polski. Dostosowujemy
również magazyny zlokalizowane na Górnym
Śląsku i we Wrocławiu do wymagań branży
e-commerce.
Za sprawą kompleksowego podejścia do
obsługi sklepu internetowego oraz zaawansowanych rozwiązań IT, Grupa Raben odciąża
odbiorców swoich usług od kwestii związanych z zarządzaniem dostawami, przyjęciami
towaru, wydaniami, dzięki czemu Klienci mogą
skupić się na rozwoju swojego biznesu, marketingu i budowaniu marki. Zaufali nam już:
LuxWeb Import | Siroscan | Soxo.
Jesteśmy gotowi na obsługę kolejnych
Klientów.
Małgorzata Dzięgielewska
e-Commerce Director
Raben Management Services
¹ Model logistyczny sprzedaży przez internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym
sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłanie ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta.
Czasopismo dla Klientów Raben Group
13
BEZPIECZEŃSTWO
Co oznacza
bezpieczeństwo
informacji?
Informacja jest jednym z podstawowych czynników
umożliwiających funkcjonowanie każdej nowoczesnej firmy.
Jednocześnie stanowi ważny zasób, który ze względu
na swoją specyfikę wymaga właściwych form ochrony.
D
ane przepływają zwykle między
różnymi systemami – nośnikami
i w ciągu kliku sekund mogą
znaleźć się na drugim końcu świata.
Zniknięcie informacji zauważamy dopiero
wtedy, gdy zostanie wykorzystana przez
osoby nieuprawnione.
Bezpieczeństwo informacji
w Grupie Raben
Dbałość o bezpieczeństwo danych
w organizacji widoczna jest na każdym
kroku. Podczas realizacji codziennych
działań związanych z obsługą logistyczną
i transportową produktów naszych Klientów
zapewniamy:
► poufność otrzymanych informacji,
► dostępność danych o towarach
i przesyłkach składowanych
w magazynach,
► a także integralność informacji będącej
podstawą realizacji naszych usług.
Rosnące wymagania otoczenia
biznesowego oraz dynamiczny rozwój
technologii informatycznych stawiają przed
nami coraz większe wyzwania w zakresie
ochrony tych danych. To z kolei zrodziło
konieczność udoskonalenia istniejących
mechanizmów bezpieczeństwa. Realizację
tego celu ma zapewnić nowy projekt
– budowa, opartego o międzynarodowe
standardy z rodziny ISO 27001, systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Budowa systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji
Zakresem projektu, w pierwszym etapie,
objęto wszystkie dane przetwarzane
przez systemy informatyczne obsługujące
krytyczne procesy realizowane przez
spółki Grupy Raben. Dokonano przeglądu
i oceny wagi zasobów informacyjnych
użytkowanych przez poszczególne firmy
– spółki córki. Zidentyfikowano również
zagrożenia związane z obszarem ich
bezpieczeństwa. Zebrane dane posłużyły
do przeprowadzenia analizy ryzyka
w spółkach działających na terenie Polski,
Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Na jej
podstawie zaplanowane zostaną działania
minimalizujące ryzyko. Równocześnie
w polskich firmach należących do
Grupy rozpoczęto proces przeglądu
i aktualizacji istniejących polityk i procedur
bezpieczeństwa. Te zadania będą w 2014
roku prowadzone także w Czechach, na
Słowacji, Ukrainie i Węgrzech. W dalszej
kolejności objęte projektem będą spółki
znajdujące się w Niemczech, Holandii
i w krajach bałtyckich.
Mobilny jak strona
www.raben-group.com
14
Autoportret
Według międzynarodowych norm
ISO 27001, bezpieczeństwo informacji
rozumiane jest jako zapewnienie jej:
poufności, integralności i dostępności
na wymaganym poziomie.
Poufność ma zapewnić, że dane
powierzone zostają tylko osobom
upoważnionym.
Dostępność z kolei ręczy, że mogą one
korzystać z informacji w dowolnej chwili.
Integralność zaś sprawia, że jest
ona pełna, prawdziwa i pozwala
na realizację działań.
Budując system zarządzania
bezpieczeństwem informacji, założono
integrację z istniejącymi rozwiązaniami
w obszarze zarządzania ciągłością
działania (BCM) oraz ryzykiem
operacyjnym (ERM).
Plany na rok 2014 zakładają rozszerzenie
projektu na kolejne systemy informatyczne,
a także informacje przetwarzane lokalnie
w spółkach Grupy Raben, promocję
świadomości bezpieczeństwa informacji
wśród Pracowników oraz doskonalenie
wdrożonych rozwiązań.
Maciej Lewandowski
Information Security Specialist
Raben Management Services
ZARZĄDZANIE
Testy
planów
ciągłości
działania
F
razeologizm „ćwiczenie czyni
mistrza” dotyczy życia zarówno
zawodowego, jak i prywatnego.
Badania wykazały, że osoby, które trenowały
plany ewakuacyjne, w realnej sytuacji
zagrożenia życia miały większe szanse
na sprawne i skuteczne poradzenie sobie
z sytuacją awaryjną niż takie, które w tego
typu ćwiczeniach nie uczestniczyły.
Świadomość roli praktyki i treningu
w sytuacjach niestandardowych, skłoniła nas
w 2012 roku do realizacji projektu budowy
kompleksowych planów ciągłości działania
w spółkach zlokalizowanych w Polsce,
na Ukrainie i w krajach bałtyckich.
W bieżącym roku w tych państwach
przeprowadziliśmy szkolenia z systemu
zarządzania ciągłością działania, wdrożyliśmy
politykę ciągłości działania na poziomie Grupy
oraz dokumentację planu w poszczególnych
spółkach. Kolejnym, bardzo ważnym
elementem jest przeprowadzenie testów
wdrożonych planów awaryjnych.
Należy podkreślić, że wykonanie takich
ćwiczeń jest również wymogiem formalnym
Klientów, którzy określili spółki Grupy
Raben jako kluczowych dostawców. Dlatego
wymagają przetestowanych i aktualnych
planów kryzysowych.
Zakres i cele testów
Głównym celem testów jest weryfikacja
spójności i kompletności procedur ciągłości
działania. Nie mniej istotne jest zbadanie
kompetencji, uprawnień i składu struktury
zarządzania kryzysowego. W tym roku
przeprowadziliśmy łącznie 7 testów w różnych
Testy ciągłości działania przeprowadza się najczęściej
w oparciu o grę sztabową – zbiór ćwiczeń teoretycznych.
Celem zadań jest weryfikacja umiejętności podejmowania
czynności określonych w planie ciągłości działania.
spółkach. Trwały one od 2 do 4 godzin.
Przebiegały zgodnie z wcześniej zaplanowanym scenariuszem, który w każdym
przypadku zakładał specyficzne i realne
zdarzenie, przerywające funkcjonowanie
jednostki organizacyjnej. Osoby wchodzące
w skład struktury zarządzania kryzysowego
zobowiązane były m.in. do:
a) przeprowadzenia ewakuacji Pracowników,
Współpracowników i Gości,
b) zabezpieczenia mienia firmy,
c) powiadomienia o zdarzeniu zgodnie
z polityką i planem ciągłości działania,
d) uruchomienia wybranych zasobów
awaryjnych oraz działań ograniczających
negatywny wpływ na działalność
i wizerunek Grupy Raben.
Przebieg przykładowego testu
Największy test przeprowadziliśmy w dniu
18 czerwca 2013 roku. Swoim zasięgiem objął
spółki Raben Polska, Fresh Logistics oraz
następujące zespoły zarządzania kryzysowego
na poziomie Grupy: IT, Marketing i Real Estate.
W teście wzięło udział 55 Pracowników
pełniących funkcje w ramach struktury
zarządzania kryzysowego. Należy zaznaczyć,
że scenariusz wymusił na uczestnikach
współpracę pomiędzy poszczególnymi
zespołami oraz spółkami. Narzucał także
szczegółowe postępowanie zgodne z wcześniej
opracowanym planem awaryjnym. Test w formie gry sztabowej był moderowany przez
3 koordynatorów. Podejmowanym zaś działaniom przyglądało się 12. przeszkolonych obserwatorów. Sporządzili oni notatki, na podstawie
których zostały opracowane rekomendacje
globalne oraz szczegółowe dla poszczególnych zespołów awaryjnych. Warto podkreślić,
że ćwiczenia te potwierdziły, iż członkowie
struktur zarządzania kryzysowego, w zbliżonej
sytuacji potrafiliby realizować swoje krytyczne
zadania na wcześniej określonym i zaakceptowanym poziomie (np. w obszarze komunikacji
możliwie szybkie poinformowanie m.in. Klientów
o ewentualnych trudnościach). Wdrożenie
rekomendacji z testów przyczyni się do optymalizacji działań w ramach akcji kryzysowej.
Uczestniczenie w teście pozwoliło
znaleźć słabe punkty, np.
w łańcuchu komunikacji oraz wdrożyć
plan korygujący. Za sprawą treningu
osoby odpowiedzialne za procesy
i operacje są świadome, że wszystkie
oświadczenia i pisma powinny powstać
przy współpracy osób odpowiedzialnych
za komunikację. Test pozwolił również
sprawdzić własne kompetencje oraz
reakcje na nieprzewidziane sytuacje
– podsumowuje uczestniczka,
Marta Szymborska.
Reasumując, zgodnie z polityką ciągłości
działania testy planów kryzysowych powinny
być przeprowadzane przynajmniej raz do roku
w każdej z firm. Na wniosek spółek organizujemy jednak takie ćwiczenia częściej.
Na rok 2014 zaplanowaliśmy testy, nie tylko
we wspomnianych już spółkach, ale również
w Czechach, na Słowacji i Węgrzech, gdzie
obecnie wdrażany jest sam projekt budowy
planów ciągłości działania.
Monika Appolt-Bubacz
Risk & Insurance Manager
Raben Management Services
Czasopismo dla Klientów Raben Group
15
oddziały
Staphorst
holenderska „Brama Północy”
Holandia, pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni, posiada dużą populację charakteryzującą się
wysoką gęstością zaludnienia i odgrywa znaczącą rolę w gospodarce europejskiej.
Branża TSL¹ w tym państwie jest jedną z najbardziej dojrzałych i rozwiniętych w Europie.
P
rzez wielu kraj tulipanów nazywany
jest właśnie ojczyzną europejskiej
logistyki. W dużym stopniu wiąże się
to ze strategiczną lokalizacją Holandii, która
leży na skrzyżowaniu głównych szlaków
handlowych w Europie.
Raben Netherlands oferuje połączenia międzynarodowe oraz dystrybucję krajową,
a także usługi logistyki kontraktowej, co sprawia, że jest dostawcą kompleksowego serwisu
logistycznego. Firma została założona w Holandii w 1931 roku. Obecnie zatrudnia ponad
50 osób. Posiada magazyn cross-dock’owy o powierzchni 5400 m2 oraz 10 000 m2
powierzchni magazynowej.
Brama Północy
Grupa Raben, po otwarciu oddziału w Oss
w 2012 roku, zdecydowała się na uruchomienie kolejnego w czerwcu br., w Staphorst.
Każdego dnia, biegnącą przez miasto
autostradą A28 przejeżdżają tysiące samochodów kierujących się zarówno w stronę
północy, jak i południa. Nie dziwi więc fakt,
iż miasto nazywane jest „Bramą Północy”.
Transport i infrastruktura logistyczna
w Holandii są bardzo ważnymi czynnikami
wpływającymi na decyzje inwestorów.
Prawie 60% z nich wskazało ten element
jako bardzo korzystny z perspektywy otwarcia
działalności gospodarczej². Grupa Raben
nie jest wyjątkiem. To właśnie centralna
lokalizacja Staphorst na głównych szlakach
komunikacyjnych miała kluczowe znaczenie
dla uruchomienia tego oddziału. Jest to
kolejny krok w realizacji planu, którego
celem jest zapewnienie Klientom, także
tym z północnej części Holandii, szybszego
i łatwiejszego dostępu do naszych usług.
Holandia w 2020 roku
Słuchamy naszych Klientów
Grupa Raben koncentruje się na rozwoju
sieci transportowej i usług magazynowych
nie tylko w Holandii, ale też w innych krajach
europejskich. Oddział w Staphorst jest więc
naturalną konsekwencją realizowanej przez
nas strategii: osiągnąć pozycję lidera wszędzie,
gdzie jesteśmy.
Wsłuchujemy się w ich potrzeby i monitorujemy rynek. Staramy się szybko reagować
na trendy na nim panujące. Dla przykładu
– od ubiegłego roku świadczymy na terenie
Holandii, w magazynie o powierzchni
10 000 m2, usługi logistyki kontraktowej.
¹ (Transport – Spedycja – Logistyka). ² Ankieta atrakcyjności Holandii, Ernst & Young 2012.
Z punktu widzenia potencjalnych inwestorów,
reputacja Holandii jako „Bramy Europy”,
kraju, z którego drogi prowadzą we wszystkich
kierunkach w głąb kontynentu, pozostanie
aktualna.
Jackie Aalbers
Inside Sales & Marketing
Raben Netherlands
10 000 m
2
powierzchni
magazynowej
5400 m
2
magazyn
cross-Dock’owy
ponad
50
zatrudnionych osób
16
Autoportret
obsługa klienta
Lojalny
NPS?
Czy to, co robimy na co dzień wystarczająco satysfakcjonuje Klientów? Czy istnieje związek między
poziomem zadowolenia a tempem wzrostu naszej firmy? Co skłania usługobiorców do rekomendowania
naszej marki? To tylko kilka z ważnych pytań, jakie stawiamy w Grupie Raben.
W
uzyskaniu odpowiedzi pomocnym okazać się może wskaźnik
NPS (Net Promoter Score).
Jest to indeks opracowany przez Fred
Reichheld, Bain & Company oraz firmę
Satmetrix. Obecnie uważana za najbardziej
popularną na świecie metodę „pomiaru”
lojalności Klientów, stosowana przez takie
marki jak: Dell, ING, Symantec, SONY,
Philips czy Xerox. NPS podaje informacje
o tym, na ile jest prawdopodobne, że Klienci
będą rekomendować daną firmę i jej usługi.
Fred Reichheld dowodzi, że istnieje bezpośredni związek miedzy wartością NPS
a wynikami organizacji. Badania przeprowadzone na London School of Economics
dowodzą, że 7 punktowy wzrost NPS koreluje
z 1% wzrostem sprzedaży. Co ciekawe,
Net Promoter Score u liderów rynku rósł
szybciej i był jednoznaczny z większą
rentownością i mniejszym wskaźnikiem
odejść Klientów niż u firm z niższym NPS.
Grupa Raben także postanowiła sprawdzić jak
wygląda omawiany wskaźnik w poszczególnych spółkach. Dlatego do badania satysfakcji
Klientów dodaliśmy część związaną z NPS.
Miernik ten bazuje na jednym pytaniu:
„Jak bardzo prawdopodobne jest,
że poleci Pan/i naszą firmę swoim kolegom
i znajomym?”.
Odpowiedzi udzielane są w skali 0-10.
Istnieje także ścisły podział respondentów na:
► Krytyków (0-6) – czyli niezadowolonych
Klientów, chętnie krytykujących daną
markę, czy firmę,
► Obojętnych (7-8), pasywnych Klientów, którzy
są zadowoleni, ale mało entuzjastyczni,
► Promotorów (9-10) – lojalnych entuzjastów,
skłonnych do rzeczywistej rekomendacji.
Krytycy
0
1
2
zupełnie
nieprawdopodobne
Obojętni
3
4
5
6
neutralne
NPS kalkuluje się w prosty sposób, od procenta promotorów odejmuje się procent
krytyków. Wskaźnik ten jest wyrażany jednak
liczbowo, nie procentowo. W ekstremalnych
przypadkach osiąga on wartość od -100
(każdy jest krytykiem) do +100 (każdy jest
promotorem). Zasadniczo dodatni NPS
(wartość jest większa od zera) jest uznawany
za dobry, a NPS ≥50 jest wręcz doskonały.
Dopóki nie osiągniesz 100%
satysfakcji Klienta...
musisz poprawiać.
Jednak ten pomiar to tylko początek.
Nie chodzi bowiem o zwykłe zliczenie punktów.
Istotna jest możliwość uzyskania dwóch
kluczowych informacji:
► którzy z naszych Klientów to Krytycy,
Obojętni, czy Promotorzy
► …i dlaczego.
Tak naprawdę dopiero analiza odpowiedzi na
pytanie „diagnostyczne” (Dlaczego?) pozwoli
nam zaplanować działania follow-up zmierzające do rozwiązania ewentualnych problemów i skierowania właściwej komunikacji
do poszczególnych grup Klientów.
W momencie pisania artykułu badania
7
8
Promotorzy
9
10
bardzo
prawdopodobne
w poszczególnych spółkach dopiero się
rozpoczynają i trudno oszacować, jakie
będą ich rezultaty. Niezależnie od wyników
przed nami nadal sporo pracy, bo jak
powiedział Horst Schulz (były CEO Ritz Carlton)
– dopóki nie osiągniesz 100% satysfakcji
Klienta… musisz poprawiać.
Katarzyna Ostojska
Customer Service Manager
Raben Management Services
ańskich
ki ameryk
w
łó
o
z
c
u
k
d
W przypa
yluje
ć NPS osc
ś
o
rt
a
w
k
mare
ie 50-80.
na poziom
du NPS:
Dla przykła
le to 66,
marki App
‒
om 73,
Amazon.c
‒
vidson 81.
Harley-Da
‒
skich
amerykań
S
P
N
i
n
d
śre
Przy czym
le 5-10.
w przedzia
ię
s
i
c
ś
ie
marek m
Czasopismo dla Klientów Raben Group
17
SHE
A-B-C zachowań
M
imo wielu szkoleń, dostępnych
instrukcji i posiadania profesjonalnej
wiedzy, człowiek bardzo często
jest skłonny podejmować decyzje, które
prowadzą do wypadków. Jak pokazują
dane (Rys. 1), zdecydowana większość
brzemiennych w skutkach zdarzeń
spowodowana jest nie­odpowiednim
zachowaniem ludzkim¹. Wbrew pozorom
awarie maszyn rzadko kiedy są bezpośrednią
przyczyną uszczerbku na zdrowiu Pracownika.
Bardzo często konsekwencje naszych
posunięć stają się bodźcami do zmiany…
naszych zachowań. Na sposób działania
silniej jednak wpływają skutki (Rys. 2),
niż same bodźce.
AKCJA
15%
FEEDBACK
SKUTEK
zachowanie
NAWYK
85%
Rys. 2. Bodźce a zmiana zachowania
Dlaczego tak się dzieje?
maszyny
4-20%
zachowanie
80-96%
Rys. 1. Źródła wypadków
A-B-C (akcja – reakcja – skutek)
Celem lepszego zrozumienia przyczyny
incydentów spowodowanych działaniem
ludzi, stosuje się analizę ABC². Korzystanie
z tej metody pomaga nie tylko zrozumieć
błędy organizacyjne, ale także zmieniać
pro­cesy pracy tak, aby były bezpieczniejsze
i bardziej przyjazne środowisku.
Szczególnie wówczas, kiedy są one
natychmiastowe, pozytywne i jest pewne,
że powstaną. Natomiast takie czynniki
jak procedury, standardy szkolenia,
znaki ostrzegawcze jedynie aktywują
dane zachowanie, ale nie wzmacniają
go. Mają zatem mniejszy wpływ na
wyrobienie pozytywnych i przede
wszystkim bezpiecznych nawyków
pracy. Wdrożenie zasad kształtowania
zachowań sprzyjających bezpieczeństwu
(BBS ‒ Behaviour Based Safety) wydaje
się w tym obliczu nieuniknione. Chcemy
bowiem budować kulturę bezpieczeństwa
i sukcesywnie obniżać ryzyko utraty zdrowia
osób zatrudnionych w Grupie Raben
i współpracujących z nią.
A
B
C
AKCJA
REAKCJA
SKUTEK
Antecedent (akcja) – bodziec
(aktywator) naszego zachowania,
np. dzwoniący tele­fon, zmysł
dotyku, fotoradar, szkolenie, ocze­
kiwania innych.
Behaviour (reakcja) – działanie czyli
to, co zrobiliśmy lub nie zrobiliśmy,
bądź powiedzieliśmy, np. odebranie
rozmowy telefonicznej, odsunięcie
dłoni od gorącej powierzchni,
zmniejszenia prędkości jazdy
samochodu na drodze, poprawny
załadunek ładunku na wózek itp.
Consequence (skutek) – wynik
działania – rozmowa z tele­fonującym,
uniknięcie poparzenia, uniknięcie
mandatu, załadunek samochodu
z przesyłkami na czas itp.
Grażyna Łukasik
SHE Project Manager
Raben Management Services
Education is fun – The
Odpowiednia edukacja i wiedza stanowią podstawę bezpieczeństwa w pracy. Kształtowanie
właściwych zachowań wśród Pracowników jest
niezbędne w celu uniknięcia działań prowadzących do wypadków, dlatego przedsiębiorstwa
często organizują obowiązkowe szkolenia
w tym zakresie. Jednak najefektywniejsza jest
nauka wynikająca z przyjemności – przez
zabawę. W Grupie Raben w listopadzie 2013
roku zorganizowano konkurs „The SHEpper”.
Do udziału w nim zaproszono osoby z najwyższego kierownictwa Grupy Raben, które
na co dzień, zgodnie z zasadą „przykład idzie
z góry”, planując procesy logistyczne, wpły-
Behawioralne
Mechanizmy
pper Competition
wają na kreowanie bezpiecznych zachowań.
Wysoka świadomość osób zarządzających
w obszarze SHE (Safety Health and Environment) jest najlepszym fundamentem rozwoju
i wzmacniania kultury bezpieczeństwa.
Dzięki udziałowi w quizie Menadżerowie
mogli sprawdzić znajomość zasad BHP
i ochrony zdrowia obowiązujących w naszej
organizacji, nie tylko w odniesieniu do
Pracowników, ale wszystkich interesariuszy
Grupy Raben.
Tematem przewodnim quizu była polityka SHE
wyznaczająca kierunki rozwoju w obszarze
bezpieczeństwa i zdrowia
oraz określająca
ogólne zasady
w tym obszarze
dla wszystkich
spółek
Grupy Raben.
Uczestnicy Konkursu walczyli
o nagrodę „Złoty Kask The SHEpper” i tytuły:
Kapitana, I Oficera i II Oficera.
Kto zostanie kapitanem, a kto oficerem
dowiemy się już w styczniu 2014 r.
¹ Raben Autoportret, „Człowiek czy maszyna?”, s. 18, maj 2013 r. ² A-B-C (Antecedent ‒ Behaviour ‒ Consequence) ‒ analiza bodźców, zachowań i konsekwencji.
18
Autoportret
csR
„E” jak ekologiczny
Nasz wpływ na otaczający
nas biurowy świat
Świat zmienia się nieustannie. Przedsiębiorstwa chcąc się rozwijać i przetrwać,
muszą bacznie obserwować otoczenie. Trendy społeczne wpływają na decyzje
podejmowane w firmach, ponieważ muszą one odpowiadać na potrzeby Klientów.
W
spółczesny konsument „chce
wiedzieć”, z jakiego materiału
powstały ubrania, które nosi oraz
kto i w jakich warunkach je wyprodukował.
Jest bowiem świadomy swojego wpływu na
świat. W dobie mediów społecznościowych
Klienci mają donośny głos, a każdy post
– szeroki, międzynarodowy zasięg. Żadna
firma nie może pozwolić sobie na bojkot
konsumencki, który w dobie Facebooka
może zyskać światowy charakter.
Wiedzieć więcej
Z tej przyczyny rośnie liczba firm wydających raporty społeczne. W 2011 roku już
95% światowych korporacji publikowało
dane dotyczące relacji z szeroko pojętym
otoczeniem, odpowiadając na potrzebę
konsumentów, którzy „chcą wiedzieć”¹.
Znaleźć w nich można informacje dotyczące
sposobów dbania o Pracowników, ilości
wypadków w miejscu pracy oraz metod zapobiegania takim incydentom. Publikowane
są także dane dotyczące ograniczenia
zużycia surowców. Zdaje się, że ta część
cieszy się największą poczytnością, zarówno
Klientów, jak i konkurentów, bowiem
„środowiskowe” działania wpływają na świat,
w którym żyjemy, a ekologiczne oszczędności przekładają się na finansowe zyski.
Zielony znak czasu
W poprzednich numerach Raben Autoportret
pisaliśmy o ekologicznych sposobach optymalizacji kosztów dotyczących floty.
Nie sposób jednak nie wspomnieć o sferze
biurowej, np. HR oraz księgowości, ponieważ
to te działy zwykle zużywają największe
ilości papieru, stanowiącego znaczny wydatek
dla przedsiębiorstwa. „Rzeczpospolita”
obliczyła, że koszty druku sięgają 6%
dochodów firm oraz że efektywny system
kontroli drukowania może obniżyć te wydatki
nawet o 30%.
W 2012 roku Grupa Raben zainicjowała
projekt elektronicznego systemu kadrowego, który pozwala m.in. na wypełnianie
i przesyłanie wniosków urlopowych on-line.
W ramach tej inicjatywy w magazynie
powstały specjalne e-strefy, w których
Pracownicy magazynowi mają możliwość
korzystania z Intranetu oraz nowego
programu kadrowego on-line.
E-faktura = wyższa kultura
Część spółek Grupy Raben wprowadziła
również możliwość korzystania z e-faktury.
Dzieje się tak m.in. w Holandii, Niemczech,
Polsce oraz na Litwie. Nadwiślańska akcja
nosi tytuł e-faktura = wyższa kultura.
Grupa Raben w imieniu Klientów, którzy
zrezygnują z otrzymywania papierowej
wersji faktury, sadzi drzewo. Inicjatywa
organizowana jest wraz z Fundacją Aeris
Futuro, której misją jest przeciwdziałanie
globalnym zmianom klimatu i promowanie
odpowiedzialnego biznesu.
Swoją drogą, mam przyjemność publikować
artykuł w pierwszym numerze Raben
Autoportret wydawanym na ekologicznym
papierze. Jest to zielony znak czasu…
Marta Szymborska
CSR Leader
Raben Management Services
¹ Z analizy firmy doradczej KPMG wynika, że w 2011 r. już 95% międzynarodowych korpo­racji mogło się pochwalić taką publikacją. Rok wcześniej – 83%.
Raben Autoportret, Czasopismo dla Klientów Grupy Raben
Wydawca: Raben Management Services sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, Polska
Foto: Raben Group, Fotolia s. 12, 13, 14, 15, dreamstime.com s. 19.
Cykl wydawniczy: 2/rok
Nakład: 7000 egz.
Języki: angielski, czeski, niemiecki, polski, ukraiński, węgierski
Wersja online: www.raben-group.com/raben-autoportret.html
Wydrukowano na papierze ekologicznym Respecta opatrzonym certyfikatem FSC.
Czasopismo dla Klientów Raben Group
19
Raben Group oferuje rozwiązania logistyczne dla sektorów
Sea & Air
& Intermodal
e-Commerce
FMCG
Non Food
Retail
Technology
Chemistry
FMCG
Food
Automotive
130 oddziałów w 10. krajach | 1 000 000 m2 powierzchni magazynowej | 8000 Pracowników | 6000 środków transportu
www.raben-group.com
www.freshlogistics.com.pl

Podobne dokumenty

Raben Autoportret

Raben Autoportret historii oraz sytuację wielu państw. 10 lat temu Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przystąpiły do Unii Europejskiej. W tym samym czasie uruchomiliśmy na...

Bardziej szczegółowo