Urzą liny w Jeleśni 2(fc -12

Transkrypt

Urzą liny w Jeleśni 2(fc -12
Krzyżówki, 28.12.2015r.
Radny Rady Gminy Jeleśnia
Franciszek Mrowieć
Rada Gminy Jeleśnia
Wójt Gminy Jeleśnia
Marian Czarnota
Nawiązując do interpelacji złożonej dnia 15.12.2014 r. dotyczącej budowy wodociągu
Wiejskiego Sołectwa Krzyżówki, ponawiam w/w interpelacje. W załączniku podpisy.
Z poważaniem
Franciszek Mrowieć
Urzą
liny w J e l e ś n i
2(fc -12- 2 8
WPŁYNĘŁO
Załącznik:
1) lista p o d p i s ó w - 6 stron
Dtff

Podobne dokumenty