Deklaracja własności użytkowych Nr 016/4/2015

Transkrypt

Deklaracja własności użytkowych Nr 016/4/2015
Deklaracja własności użytkowych
Nr 016/4/2015
1.
2.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: okno dachowe MERCURE
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu: okno jest przeznaczone do zastosowania
w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych
3.
Producent:
4.
OKPOL Sp. z o.o.
ul Topolowa 24; Skarbimierz-Osiedle
49-318 Skarbimierz
Polska
Upoważniony przedstawiciel: -
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
6. Norma zharmonizowana: PN-EN 14351 – 1: 2006 + A1:2010 ( październik 2010 )
Jednostka notyfikowana: CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s. (numer notyfikacji 1390),
pracoviste Zlin, K.Cihelne 304, 764 32 Zlin – Louky
7. Deklarowane własności użytkowe:
Pkt
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
7.1
Odporność na obciążenie wiatrem
klasa C3
7.2
Odporność na obciążenie śniegiem
4 x 16 x 4T
7.3
Reakcja na ogień
npd*
7.4
Odporność na działanie ognia zewnętrznego
npd*
7.5
Wodoszczelność – Nieosłonięte (A)
E1050
7.6
Wodoszczelność – Osłonięte (B)
npd*
7.7
Odporność na uderzenie
7.8
Nośność urządzeń zabezpieczających
7.9
Właściwości akustyczne
7.10
Przenikalność cieplna
7.11
Własności związane z promieniowaniem
- współczynnik promieniowania słonecznego (g)
- przenikalność światła
7.12
Przepuszczalność powietrza
Klasa 1
npd*
29 (-1;-2) dB
1,5 W/m2K
0,61
0,79
Klasa 2
*npd - własność użytkowa nie oznaczona
8.
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na
wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej .
W imieniu producenta podpisała
Dorota Wełeszczuk – Wiceprezes
Skarbimierz-Osiedle, 17.12.2015

Podobne dokumenty