Rejestracja_polska wersja IV

Transkrypt

Rejestracja_polska wersja IV
IZI LLC
organizuje
DWUDNIOWE SEMINARIUM
TOŻSAMOŚĆ PRZEZ HO'OPONOPONO® Kurs I Stopnia (Basic I)
prowadzący
Mary Koehler oraz Marian Kaminitz
które odbędzie się
23 i 24 października 2010 (10.00 – 17.00)
w hotelu Novotel Wrocław, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław;
tel. 71 339 80 51, fax 71 339 80 75
Opłaty: nowy uczestnik - dorosły: € 395,- / 1608 PLN (przedpłata)*
dorosły: € 435,- / 1770 PLN (opłata ostatniego tygodnia)
ponowny uczestnik - dorosły: € 155,- / 631 PLN**
dziecko: € 200,- / 814 PLN
ponowny uczestnik - dziecko: € 100,- / 407 PLN**
* Opłata (€395) będzie akceptowana tylko wóczas jeśli wpłynie w całości do soboty do godz. 24.00 na 1 tydzień przed
seminarium. Po tym terminie należy uiścić opłatę "ostatniego tygodnia" - €435. Odpowiedzialność za wpłatę
w należytym terminie ponosi uczestnik seminarium.
** Opłata dla ponownie uczestniczącego dorosłego/dziecka dotyczy jedynie osób, które wcześniej brały udział
w kursach the Basic I Ho'oponopono or Business Ho'oponopono.
TOŻSAMOŚĆ PRZEZ HO'OPONOPONO® jest hawajskim systemem uzdrawiania i uwalniania od
powracających wspomnień, które są przyczyną problemów w naszym codziennym życiu.
Proces Ho'oponopono prowadzi "krok po kroku do uzyskania Pokoju, Równowagi i nowego
znaczenia dla Życia poprzez zrozumienie własnej Tożsamości". Proces ten nie tylko działa, ale
działa zadziwiająco zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i osobistej. Po zakończeniu
seminarium uczestnicy będą:
zaczynać rozumieć i doceniać kim są,
rozumieć, jak dbać i chronić siebie samego,
rozumieć, czym są problemy i jak je rozwiązywać,
rozumieć, jak skierować wzrok na siebie i Boskiego Stwórcę,
zaczynać rozumieć i doceniać Boskiego Stwórcę oraz
doświadczać MIŁOŚCI poza wszelkim zrozumieniem
Niektóre z zagadnień poruszanych na seminarium będą dotyczyć:
własnej duchowości, sfery emocjonalnej i umysłowej
rodziny, krewnych i przodków
poczęcia, aborcji, poronienia i samobójstwa
śmierci i umierania
finansów, pracy i edukacji
istot duchowych żyjących w naszej przestrzeni
ziemi, budynków i przedmiotów
Seminarium trwa 2 dni, w czasie których uczestnicy uczą się: kim są, czym są problemy, jak je
rozwiązać w sobie dzięki oczyszczeniu z toksyn i powracających wspomnień.
Dołącz do nas 23 i 24 października 2010 i hooponoponuj swoje życie!
IZI LLC
organizuje
TOŻSAMOŚĆ PRZEZ HO'OPONOPONO®
Rejestrując sie na kurs I stopnia zgadzam się z treścią Klauzuli Ograniczonej
Odpowiedzialności oraz Umowy Rejestracyjnej, które brzmią:
KLAUZULA OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Nie ma gwarancji, że cokolwiek, co zostanie uczynione komukolwiek przez The Foundation of I,
Inc. Freedom of the Cosmos, jej założycielkę, Morrnah Nalamahu Simeonę, IZI LLC, IHHL LLC,
Ho’akamai LLC, Springboard Consulting LLC, Paddy ‘0, LLC, ich założycieli, pracowników,
wolontariuszy, sponsorów, koordynatorów oraz instruktorów lub Boską Moc, “Ja”, że system
uwalniania stresu oraz tożsamości włączając w to Hooponopono, ale nie tylko, także wszystkie
medytacje, wizualizacje, zarządzenia, procesy duchowego oczyszczania i ochrony zawarte w tej
książce przyniosą kiedykolwiek określone rezultaty lub pożądane wyniki.
Działanie procesu Hooponopono w połączeniu z prawami uniwersalnymi i prawami kosmosu jest
bezpośrednim doświadczeniem pomiędzy jednostką, jej wewnętrzną tożsamością oraz Boskością
“Ja”. Karma oraz Boska Opatrzność będzie ostatecznym sędzią w każdym indywidualnym procesie
Hooponopono. Tylko jednostka może być świadkiem jej osobistego procesu oczyszczania, ochrony
ciała, umysłu i ducha poprzez użycie ćwiczeń tutaj zawartych. Rzeczywiste dowody działania
procesu Hooponopono spoczywają w każdym indywidualnie, tak więc każdy może doświadczyć
lub nie mocy Hooponopono na sobie.
UMOWA REJESTRACYJNA:
Wpisujesz się na listę IZI LLC, sponsorującego kurs Tożsamość przez Hooponopono, który jest
własnością i przedstawiany przez IZI LLC za zgodą The Foundation of I, Inc. Freedom
of the Cosmos, edukacyjnej fundacji non-profit, zwanej w Umowie Fundacją. Jest to prawnie
wiążąca umowa pomiędzy Tobą, IZI LLC i Fundacją.
Poprzez zapisanie się na kurs Tożsamości przez Hooponopono, zgadzasz się i akceptujesz warunki
niniejszej Umowy. Jeśli się nie zgadzasz ze wszystkimi warunkami tej Umowy, nie wpisuj się
na kurs.
Warunki Umowy
1. Informacje o prawach autorskich, do znaku handlowego oraz pozostałych prawach
własności
Fundacja oraz IZI LLC posiada wszelkie prawa autorskie, prawo do znaku handlowego oraz inne
intelektualne prawa własności do wszystkich prezentowanych na kursach Tożsamość przez
Hooponopono lub Tożsamość Hooponopono treści, włączając w to, ale nie ograniczając się tylko
do: informacji, znaków handlowych, zawartości wykładów, dokumentacji, podręczników, tekstów,
artykułów, broszur, ilustracji, szkiców, prezentacji audio-video, procesów, ćwiczeń, narzędzi, ikon
oraz wszelkich innych odnośnych materiałów.
Nie wolno Ci modyfikować, reprodukować, dystrybuować, wysyłać, transmitowac, nagrywać,
filmować, publikować, kreować pochodnych prac, transferować, sprzedawać lub odgrywać żadnych
informacji lub materiałów związanych z praktyką Hooponopono w całości, w części ani w żadnym
innym znaczeniu bez wcześniejszej pisemnej zgody Fundacji.
Podpisując Umowę zobowiązujesz się również nie uczyć, nie wyjawiać, nie dystrystrybuować,
nie sprzedawać, nie ogłaszać ani nie udostępniać osobom trzecim w żaden inny sposób, żadnej
części intelektualnej własności Tożsamości przez Hooponopono, którą otrzymałeś w jakiejkolwiek
postaci bez wcześniejszej pisemnej zgody Fundacji.
Zobowiązujesz się również zachować w tajemnicy wszystkie poufne informacje, które otrzymałeś
od IZI LLC oraz Fundacji jako rezultat swojej rejestracji i nie udostępniać owych poufnych
informacji osobom trzecim lub używać ich w innych celach niż te, dla których zostałeś z nimi
zapoznany.
Zgadzasz się i rozumiesz, że tytuł do własności intelektualnej, zawartości materiałow Fundacji oraz
IZI LLC pozostaje wyłącznie z Fundacją oraz IZI LLC.
2. Ostrzeżenie:
Każde niewłaściwe zastosowanie lub nadużycie Tożsamości przez Hooponopono ma negatywne
konsekwencje. Dla tych, którzy używają jej dla własnych celów korzyści są ogromne.
3. Data obowiązywania:
Umowa ta staje się obowiązująca od momentu rejestracji, obowiązuje przez wszystkie przyszłe
sesje organizowane przez Fundację i pozostaje obowiązująca aż do odwołania jej przez Fundację.
organizuje
TOŻSAMOŚĆ PRZEZ HO'OPONOPONO
KURS I STOPNIA (Basic I)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwisko
Imię
Ulica
Nr
Miasto
Kod poczt
Państwo
Telefon
e-mail
PROSZĘ ZAREJESTROWAĆ MNIE NA KURS I STOPNIA (Basic I Class):
□ Dorosły: październik 23 i 24, 2010 Wrocław, Polska*
□
□
□
□
€ 395,- / PLN 1608,Dorosły: październik 23 i 24, 2010 Wrocław, Polska
€ 435,- / PLN 1770,Dorosły ponownie uczestniczący w seminarium: październik 23 i 24, 2010 Wrocław,
Polska** € 155,- / PLN 631,Dziecko (0-13 lat): październik 23 i 24, 2010 Wrocław, Polska
€ 200,- / PLN 814,Dziecko (0-13 lat) ponownie uczestniczące w seminarium: październik 23 i 24, 2010
Wrocław, Polska** € 100,- / PLN 407,-
* Opłata (€395) będzie akceptowana tylko wóczas jeśli wpłynie w całości do soboty do godz. 24.00 na 1 tydzień przed
seminarium. Po tym terminie należy uiścić opłatę "ostatniego tygodnia" - €435. Odpowiedzialność za wpłatę
w należytym terminie ponosi uczestnik seminarium.
** Opłata dla ponownie uczestniczącego dorosłego/dziecka dotyczy jedynie osób, które wcześniej brały udział
w kursach the Basic I Ho'oponopono or Business Ho'oponopono.
□ Przeczytałem/przeczytam „Who's In Charge?” na www.self-i-dentity-through-hooponopono.com
□ Akceptuję warunki Klauzuli Ograniczonej Odpowiedzialności oraz Umowy Rejestracyjnej
Potwierdzenie rejestracji otrzymasz mejlem oraz fakturę VAT po wpłacie
Podpis
Data
Bardzo dziękujemy za rejestrację!
Możesz wysłać tę aplikację na mejla: [email protected]
lub faksem na nr: +48 71 325 91 14

Podobne dokumenty