KARTA ZGŁOSZENIA VIII Ogólnopolski Turniej Chórów o

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA VIII Ogólnopolski Turniej Chórów o
KARTA ZGŁOSZENIA
VIII Ogólnopolski Turniej Chórów
o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni
22 października 2016 roku
Dane zespołu
Nazwa zespołu
Adres
Telefon
E-mail
Dane dyrygenta
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Dane prezesa (innej osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorami)
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Kategoria chóru (podkreślić właściwe)
chór mieszany chór jednorodny zespół wokalny
Ilość uczestników
chórzyści + dyrygent
inne (kierowcy, opiekunowie)
Pakiet wyżywieniowy (2- daniowy obiad + kawa i drożdżowka) – ilość
Noclegi (podkreślić właściwe) TAK NIE
Dane do faktury za akredytację
Płatnik
Adres
NIP
Dane do faktury za obiady
Płatnik
Adres
NIP
Repertuar konkursowy
1. Tytuł
Kompozytor
Czas trwania
2. Tytuł
Kompozytor
Czas trwania
3. Tytuł
Kompozytor
Czas trwania
4. Tytuł
Kompozytor
Czas trwania
5. Tytuł
Kompozytor
Czas trwania
6. Tytuł
Kompozytor
Czas trwania
Załączniki
nagranie chóru
informacje o chórze
fotografia (jpg)
Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu, oraz że przekazuję prawo do
wykorzystania ewentualnych nagrań zrealizowanych w czasie konkursu
Miejscowość, data
Podpis dyrygenta
Podpis prezesa