sursum corda - Parafia Św. Krzyża w Warszawie Krakowskie

Komentarze

Transkrypt

sursum corda - Parafia Św. Krzyża w Warszawie Krakowskie
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Spowiedź
w Bazylice:
W TYGODNIU :
6 0 0 -12 0 0
17 0 0 -19 3 0
W NIEDZIELĘ
PODCZAS KAŻDEJ
MSZY ŚW IĘTEJ
W I PIĄTEK
MIESIĄCA :
6 0 0 -12 0 0
15 3 0 -19 3 0
DLA DZIECI 16 3 0
Kancelaria
parafialna:
w dni powszednie
w godzinach.
1000 - 1200
oraz
00
16 - 1800
w soboty
w godzinach
1000 - 1200
Ks. Proboszcz
Zygmunt Robert
Berdychowski CM
przyjmuje w środy
Zapraszamy na Marsz dla Życia i Rodziny, organizowany dzisiaj
przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Marsz rozpocznie
się o 12.00 na Krakowskim Przedmieściu przy pomniku Mikołaja
Kopernika, a zakończy piknikiem rodzinnym i koncertem w Parku
Kazimierzowskim. O 18.00 – ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe.
Od jutra zapraszamy na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa: w dni powszednie o 9.30 i 18.30, w niedziele o 18.00.
Tegoroczna trasa procesji centralnej Bożego Ciała, która
rozpocznie się w Archikatedrze św. Jana Mszą św. o 10.00, obejmuje
teren naszej parafii: ołtarz trzeci będzie usytuowany przy kościele Sióstr
Wizytek, a procesja przejdzie ul. Królewską do Placu Piłsudskiego.
Zapraszamy drogich Parafian i wszystkich modlących się w naszej Bazylice
do uczestnictwa w tej procesji. Zapraszamy dzieci, które w tym roku
przystąpiły do I Komunii Świętej, które przeżywały rocznicę I Komunii,
dziewczynki sypiące kwiaty oraz przedstawicieli grup parafialnych.
Porządek Mszy św. w naszej Bazylice jak w każdą niedzielę, z wyjątkiem
Mszy św. w dolnym kościele. Próba dla dziewczynek do sypania kwiatów
– pierwszokomunijnych i przedszkolnych, odbędzie się w środę,
3 czerwca, o 17.00 w sali św. Jana Pawła II.
W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca. W czwartek
Nowenna do św. Jana Pawła II będzie połączona z nabożeństwem
czerwcowym o 18.00. W sobotę zapraszamy czcicieli Matki Bożej na Mszę
św. oraz modlitwę wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP o 11.00.
W najbliższą sobotę, 6 czerwca, odbędą się ostatnie przed
wakacjami zajęcia Szkoły Biblijnej. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na ul. Radną 14 od 9.30. Wykłady poprowadzi
ks. prof. Waldemar Rakocy CM.
Za tydzień, w niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili Święto
Dziękczynienia. W tym dniu wyrazimy nasze dziękczynienie
za nawiedzenie parafii i rektoratów naszej Archidiecezji przez Matkę Bożą
w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. O 8.00 z Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego wyruszy dziękczynna procesja, która, wraz z Kopią
Cudownego Obrazu, przejdzie do Świątyni Opatrzności Bożej.
O 12.00 przed Świątynią zostanie odprawiona uroczysta Msza św.
z udziałem Episkopatu Polski. Po Mszy św. między innymi: Otwarcie
Miasteczka dla Dzieci, wystawy wojskowej, Teatru XXI wieku, koncert
Arki Noego, Festiwal muzyki chrześcijańskiej „Wiara i Nadzieja”.
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.
Parafia p.w. Świętego Krzyża
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00–047 Warszawa
 22 826 89 10 22 203 59 93 22 203 58 41
@: [email protected],www.swkrzyz.pl
Redakcja Mszy Św. Radiowej  22 826 70 74
Nr konta: 59 1240 1024 1111 0010 0109 1158
Redakcja biuletynu: Ks. Piotr Rutkowski CM, Ks. Łukasz Patoń CM
Druk: APS MultiPRINT, apsmultiprint.pl
BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKI
W Y D AN I E
17 / 20 1 5
SURSUM CORDA
Msze święte
w niedziele:
600, 730
9 (radiowa)
10 3 0 (dzieci)
30
10 (przedszkolaki
- dolny kościół)
11 4 5 (suma)
13 0 0 , 16 0 0 , 19 0 0
19 0 0 (studenci
- dolny kościół)
00
Msze święte
w tygodniu:
600, 700
(w Adwencie
Roraty 6 4 5 )
7 3 0 (kapl. M.B.) 8 0 0 ,
8 3 0 (kapl. M.B.)
9 0 0 (z homilią)
16 3 0 (kapl. M.B.)
17 0 0 (kapl. M.B.)
18 0 0 (z homilią)
19 0 0 (oprócz sobót)
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu:
Kaplica
Matki Bożej
Częstochowskiej
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
930 - 1630
Anioł Pański
i Komunia św.
w dni powszednie:
o godz. 1200
Parafia
Świętego Krzyża
w Warszawie
Księża Misjonarze
Św. Wincentego a Paulo
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
31 MAJA 2015
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy
jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko,
co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”.
Mt 28,16-20
„Boże wszechmocny, w Trójcy niepojęty,
Ciebie wielbimy pokłonem i pieśnią,
Ty bowiem jesteś celem i pragnieniem
Naszego ducha…”
- z hymnu Jutrzni uroczystości Najświętszej Trójcy
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.
Liturgia mszalna, a także Liturgia Godzin uroczystości Najświętszej Trójcy, jest
przede wszystkim jednym wielkim i pięknym hymnem wielbiącym Jedynego
i Prawdziwego Boga w Trzech Osobach.
Objawienie prawdy o Bogu w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego
przyniósł nam Wcielony Syn Boży – Jezus Chrystus, choć na kartach Pisma świętego
Starego Testamentu możemy znaleźć pewne przebłyski światła tej tajemnicy. Prawda
o Najświętszej Trójcy jest centralną tajemnicą naszej wiary i życia chrześcijańskiego,
i jest źródłem pozostałych tajemnic wiary. Trzy Osoby Boskie mają jedną i tę samą
naturę, i są nierozdzielne w swoim działaniu. Każda jednak Osoba Boska wypełnia
wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości (por. KKK). Swego rodzaju
krótkim wykładem teologii modlitewnej na temat Najświętszej Trójcy jest prefacja
mszalna dzisiejszej uroczystości, w której m. in. takimi słowami czcimy Boga w Trójcy
Jedynego: „Panie Ojcze święty… Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem
Świętym jedynym jesteś Bogiem, jedynym jesteś Panem; nie przez jedność osoby,
lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu
objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim
Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy
odrębność Osób, Jedność w istocie i równość w majestacie.”
Bóg jest Trójcą Osób, bo jest Miłością (por. 1J 4, 8. 16). Jezus Chrystus –
Wcielony Syn Boży zaprasza nas do udziału w życiu samego Boga. Choć to, co dotyczy
wewnętrznego życia Boga, dla nas ludzi, pozostanie zawsze niezgłębioną tajemnicą,
to zbawcze dzieło Chrystusa przyniosło nam łaskę Bożą, poprzez którą stajemy się
dziećmi Bożymi – „uczestnikami Boskiej natury” (2P 1, 4). Jesteśmy ochrzczeni
„w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” – o czym nam przypomina Ewangelia
dzisiejszej uroczystości!
Jednocześnie Zmartwychwstały Pan, jak kiedyś swoich uczniów, zapewnia i nas
o swojej stałej obecności pośród nas aż do skończenia świata, bo On jest „zwycięskim
Barankiem, Panem panów i Królem królów” (por. Ap 17, 14).
„To, co każdemu przydziela Duch Święty, pochodzi od Ojca, przez Syna”
- Św. Atanazy, biskup (+373 r.)
Z początkiem miesiąca czerwca rozpoczynają się
nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nabożeństwa
i Nowenny:
Nabożeństwo do Serca Jezusowego znane było w Kościele już
Niedziela
w wiekach średnich, lecz dopiero od XVII wieku upowszechniło się
godz. 700
za przyczyną Św. Jana Eudesa (+1680 r.) i Św. Małgorzaty Marii
Godzinki
Alacoque (+1690 r.), wizytki w Paray-le-Monial.
ku czci N.M.P
godz. 1800
Przebite serce Jezusa, po Jego śmierci na Krzyżu, jest
Nabożeństwo
symbolem miłości Zbawiciela – Jego serce pozostaje dla nas
otwarte; jest ono źródłem łaski. Ważnym elementem kultu Serca Eucharystyczne
Jezusowego jest zadośćuczynienie za odrzucenie przez ludzi miłości Poniedziałek
Chrystusa.
godz. 1830
Warto wiedzieć, że propagatorem i teologiem kultu Serca
Nabożeństwo
do
św. Wincentego
Jezusowego w Polsce był O. Kasper Drużbicki (+1662 r.), rektor
a Paulo
kolegium Jezuitów w Poznaniu.
Wtorek
1 czerwca – szczególną modlitwą ogarniamy dzieci,
z racji „dnia dziecka”!
Wielu dzieciom niestety dzieje się dzisiaj krzywda i boleśnie
dotyka je cierpienie z powodu: głodu, niedożywienia, zaniedbań
wychowawczych, rozpadu rodziny i innych negatywnych zjawisk,
o których jesteśmy zwykle szeroko informowani.
Ewangelie ukazują Pana Jezusa odnoszącego się do dzieci
z miłością: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże…
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”
(Mk 10, 14. 16).
Potrzeba naszego zaangażowania we wszelkie dobre działania
niosące pomoc dzieciom oraz wspierające rodziny!
„Nie ma dzieci - są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym
zasobie doświadczenia, innych popędach,
innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy.”
- Janusz Korczak (zginął towarzysząc dzieciom, w hitlerowskim
obozie zagłady, w Treblince, 1942 r.)
4 czerwca (czwartek) – uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
godz. 1730
Nowenna
do św. Judy
Tadeusza
(po nabożeństwie
Msza św.
w intencji próśb
i podziękowań)
Środa
godz. 1830
Nabożeństwo
do św. Józefa
Czwartek
godz. 1830
Nabożeństwo
do Najświętszej
Krwi Pana Jezusa
I czwartek m-ca Nowenna ku czci
Świętego Jana
Pawła II - 1730
Piątek
godz. 1830
W tę uroczystość Kościół z wdzięcznością wspomina
Nabożeństwo
ustanowienie Najświętszego Sakramentu na Ostatniej Wieczerzy
i w szczególny sposób oddaje cześć Chrystusowi Eucharystycznemu. do Najświętszego
Serca
Do ustanowienia tego święta przyczyniły się objawienia przeoryszy
Pana Jezusa
klasztoru augustianek w Mont Cornillon – bł. Julianny.
Sobota
Uroczystość Bożego Ciała rozszerzył na cały Kościół Papież
po Mszy św.
Urban IV w 1264 roku. Tego dnia, po Mszy Świętej odbywa się
o godz. 900
procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy,
przy których śpiewa się cztery fragmenty Ewangelii i udziela Nowenna do Matki
Niepokalanej
błogosławieństwa. W ten sposób Kościół staje się widoczny jako Bożej
Objawiającej
pielgrzymujący Lud Boży, pokrzepiany w swej wędrówce mocą Cudowny Medalik
Eucharystycznego pokarmu.