sursum corda - Parafia Św. Krzyża w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

sursum corda - Parafia Św. Krzyża w Warszawie
Ogłoszenia Duszpasterskie
Spowiedź
w Bazylice:
W TYGODNIU :
6 0 0 -12 0 0
17 0 0 -19 3 0
W NIEDZIELĘ
PODCZAS KAŻDEJ
MSZY ŚW IĘTEJ
W I PIĄTEK
MIESIĄCA :
6 0 0 -12 0 0
15 3 0 -19 3 0
DLA DZIECI 16 3 0
Kancelaria
parafialna:
w dni powszednie
w godzinach.
1000 - 1200
oraz
00
16 - 1800
w soboty
w godzinach
1000 - 1200
Ks. Proboszcz
Zygmunt Robert
Berdychowski CM
przyjmuje w środy
W II niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy Dzień Modlitwy,
Postu i Solidarności z Misjonarzami. Nasze modlitwy i uwagę
kierujemy w stronę polskich misjonarzy i misjonarek, którzy opuścili
ojczyznę, by głosić Chrystusa i przekazywać wiarę na wszystkich
kontynentach. Dzieło Ewangelizacji świata powierzamy modlitwom
i ofiarności wiernych. Dzieło Ewangelizacji świata powierzamy
modlitwom i ofiarności wiernych. Ofiary na ten cel można składać
w zakrystii.
Dzisiaj jeszcze w naszej Bazylice:
 godz. 17.00 koncert pasyjny. Wystąpi Chór Flaminae pod
dyrekcją Michała Dawidziuka oraz Marty Wiatr;
 godz. 18.00 Gorzkie Żale. Kazania pasyjne wygłosi ks. proboszcz
Tadeusz Wyszyński. Nabożeństwo transmituje Radio Maryja.
Jutro, w poniedziałek, rozpoczną się rekolekcje wielkopostne
dla dzieci ze szkoły podstawowej. Poprowadzi je ks. Dawid
Wróblewski, misjonarz ze Zgromadzenia Najświętszej Krwi
Chrystusa . Na ten ważny czas otoczmy dzieci, młodzież, studentów
oraz rekolekcjonistów i spowiedników szczególnie gorącą modlitwą.
We wtorek, 3 marca, przypada kolejna rocznica nominacji
Pasterza naszej Archidiecezji J. E. Kazimierza Kardynała Nycza na
stolicę metropolitalną w Warszawie, a w środę dzień Jego imienin.
W naszej wdzięcznej modlitwie pamiętajmy o Jego osobie i posłudze
dla Archidiecezji.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota
miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pojednania.
W czwartek nowenna do św. Jana Pawła II o godz. 17.30. W sobotę
Msza św. wynagradzająca ku czci Niepokalanego Serca NMP
o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy.
W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową: dla dzieci
o godz. 17.00, dla dorosłych o godz. 9.30 i 18.30, dla młodzieży
i studentów o 19.30, również w górnym kościele.
Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone
będą na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem naszego
kościoła. Jak każdego roku zwracamy się z gorącą prośbą
o zrozumienie i ofiarność.
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
Parafia p.w. Świętego Krzyża
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00–047 Warszawa
 22 826 89 10 22 203 59 93 22 203 58 41
@: [email protected],www.swkrzyz.pl
Redakcja Mszy Św. Radiowej  22 826 70 74
Nr konta: 59 1240 1024 1111 0010 0109 1158
Redakcja biuletynu: Ks. Piotr Rutkowski CM, Ks. Łukasz Patoń CM
Druk: APS MultiPRINT, apsmultiprint.pl
BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKI
W Y D AN I E
4/ 2 01 5
SURSUM CORDA
Msze święte
w niedziele:
600, 730
9 (radiowa)
10 3 0 (dzieci)
30
10 (przedszkolaki
- dolny kościół)
11 4 5 (suma)
13 0 0 , 16 0 0 , 19 0 0
19 0 0 (studenci
- dolny kościół)
00
Msze święte
w tygodniu:
600, 700
(w Adwencie
Roraty 6 4 5 )
7 3 0 (kapl. M.B.) 8 0 0 ,
8 3 0 (kapl. M.B.)
9 0 0 (z homilią)
16 3 0 (kapl. M.B.)
17 0 0 (kapl. M.B.)
18 0 0 (z homilią)
19 0 0 (oprócz sobót)
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu:
Kaplica
Matki Bożej
Częstochowskiej
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
930 - 1630
Anioł Pański
i Komunia św.
w dni powszednie:
o godz. 1200
Parafia
Świętego Krzyża
w Warszawie
Księża Misjonarze
Św. Wincentego a Paulo
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1 MARCA 2015
Słowo Boże, które zawsze jest dla nas światłem na drodze
pielgrzymki wiary do niebieskiej ojczyzny, w szczególny sposób
chce nas prowadzić po naszej wielkopostnej drodze nawrócenia
i przemiany. Takim jaśniejącym znakiem orientacyjnym w tym
czasie 40-dniowego przygotowania do Świąt Paschalnych, jest
właśnie Ewangelia tej II niedzieli Wielkiego Postu, która
opowiada nam o Przemienieniu Pana Jezusa wobec wybranych
Apostołów, na górze Tabor.
To wydarzenie z życia Zbawiciela miało miejsce w czasie
Jego ostatniej podróży do Jerozolimy, i przez objawienie
Apostołom swojej boskiej chwały, jako Syna Bożego, Pan Jezus
pragnął umocnić ich wiarę przed dramatem swojej Męki
i Śmierci krzyżowej. Przemienienie Pańskie jest czymś głęboko
poruszającym Apostołów, trudnym do przekazania i opisania, bo
jest to zarazem objawienie się Trójcy Przenajświętszej: Ojciec
niebieski – w głosie, który się odzywa, Syn – w człowieku i Duch
Święty – w obłoku. Jeden raz, w czasie swojej publicznej
działalności Pan Jezus ujawnia, zapewne jakąś tylko część,
swojego boskiego majestatu, a głos Ojca niebieskiego wyraźnie
poucza, że:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
Droga naszego chrześcijańskiego życia, także naszej wielkopostnej przemiany,
ma być drogą posłuszeństwa Chrystusowi, bo ono jest zbawcze. Przemiana Pana
Jezusa, wskazuje też na Jego chwałę i zwycięstwo, które w pełni zajaśnieje w
tajemnicy Jego Zmartwychwstania. Jednak droga do tego wiedzie przez krzyż. My na
nasze wyrzeczenia, umartwienia, na podejmowanie naszych życiowych krzyży mamy
patrzeć w perspektywie jaśniejącego – przemienionego Pana Jezusa, który chce nas
przemieniać swoją łaską, byśmy mogli radować się z uczestnictwa w tajemnicy Jego
Zmartwychwstania – zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Apostołom Pan Jezus
poleca zachować milczenie o tym wyjątkowym przeżyciu, jakim było Jego
przemienienie, bo jak objaśniają Ojcowie Kościoła, Zbawiciel „nie chciał, aby mówili
o tym ludziom, bo chodziło tu o rzecz tak wspaniałą, że aż niewiarygodną”;
„że dopiero, gdy zostali napełnieni Duchem Świętym, mogli naprawdę świadczyć
o dziełach duchowych”.
„O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz”
/Święta Siostra Faustyna Kowalska, Dz. 163/
Tradycyjnie i Papież Franciszek ogłosił Orędzie na tegoroczny Wielki Post.
Zwraca w nim uwagę na bardzo aktualnie bolesny problem obojętności. W tym
wielkopostnym przesłaniu Ojciec Święty m. in. pisze: Wielki Post jest czasem odnowy
dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest
„czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie
dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19).
Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy
się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość
nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak,
że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy
o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia
i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam
się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się
dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż
możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło. Wszyscy jesteśmy wezwani do podejmowania konkretnych
działań na rzecz przezwyciężania obojętności, która przynosi wiele cierpienia.
Rozpoczęty miesiąc marzec, zwyczajowo poświęcony jest szczególnie czci
św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz Patrona Rodzin i Opiekuna
Kościoła Świętego.
W środę, 4 marca, wspominamy Świętego Kazimierza, królewicza (1458-1484).
Był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Odznaczał się czystością ducha
i miłosierdziem względem ubogich i uciśnionych. Był gorliwym czcicielem Eucharystii
i Najświętszej Maryi Panny. Jego relikwie spoczywają w Katedrze Wileńskiej.
Gdy w 1602 roku, z okazji kanonizacji, otwarto grób Świętego Kazimierza,
po 118 latach ciało Świętego Królewicza znaleziono nienaruszone. Przy jego głowie
znajdował się pergamin z wypisanym jego ulubionym hymnem maryjnym: „Omni die
dic Mariae” („Dnia każdego sław Maryję”).
Przypomnienie!
Święty Kazimierz jest Patronem naszego Księdza Kardynała
Metropolity – Kazimierza Nycza, którego, z okazji imienin, otoczmy
serdeczną modlitwą.
Nabożeństwa
i Nowenny:
WIELKOPOSTNE KOŚCIOŁY STACYJNE 2015 – TERMINARZ
godz. 700
Godzinki
ku czci N.M.P
godz. 1800
Nabożeństwo
Eucharystyczne
DATA
DZIEŃ
TYGODNIA
1.03.2015
II niedziela
Wielkiego
Postu
2.03.2015
poniedziałek
3.03.2015
wtorek
4.03.2015
środa
5.03.2015
czwartek
6.03.2015
piątek
7.03.2015
sobota
8.03.2015
III niedziela
Wielkiego
Postu
PARAFIA
Bazylika
archikatedralna
Św. Jana Chrzciciela
Matki Bożej
z Lourdes
Niepokalanego
Poczęcia
Najświętszej Maryi
Panny
Św. Jakuba Apostoła
Narodzenia
Pańskiego
Św. Maksymiliana
Kolbego
Nawiedzenia
Najświętszej
Maryi Panny
Bazylika
Najświętszego Serca
Pana Jezusa
ADRES
Warszawa,
ul. Świętojańska 8
Warszawa,
ul. Wileńska 69
Warszawa,
ul. Przy Agorze 9
Warszawa,
ul. Grójecka 38
Warszawa,
ul. Ostrobramska 72
Warszawa,
ul. Rzymowskiego 35
Niedziela
Poniedziałek
godz. 1830
Nabożeństwo
do św. Wincentego
a Paulo
Wtorek
godz. 1730
Nowenna
do św. Judy
Tadeusza
(po nabożeństwie
Msza św.
w intencji próśb
i podziękowań)
Środa
Warszawa,
ul. Przyrynek 2
godz. 1830
Nabożeństwo
do św. Józefa
Warszawa,
ul. Kawęczyńska 53
Czwartek
Nasza Bazylika św. Krzyża – 15 marca 2015!
Dalszy ciąg terminarza podamy w kolejnym
numerze naszego biuletynu!
godz. 1830
Nabożeństwo
do Najświętszej
Krwi Pana Jezusa
I czwartek m-ca Nowenna ku czci
Świętego Jana
Pawła II - 1730
Piątek
godz. 1830
Nabożeństwo
do Najświętszego
Serca
Pana Jezusa
Sobota
po Mszy św.
o godz. 900
Nowenna do Matki
Bożej Niepokalanej
Objawiającej
Cudowny Medalik