Dziś w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbył się Dzień

Transkrypt

Dziś w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbył się Dzień
Dziś w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbył się Dzień Klasy Mundurowej
Na Dzień Klasy Mundurowej do ZSP 2 przybyli gimnazjaliści z naszego powiatu oraz goście:
Starosta Michał Piechocki, dyrektor ZOZ w Wągrowcu Emilia Jagat i przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Małgorzata Osuch. Wszystkich powitała
dyrektor szkoły Beata Dobrochowska – Byczyńska. Celem spotkania była pomoc w zakresie
doradztwa zawodowego, prezentacja programu nauczania i podejmowanych działań
w ramach klasy liceum ogólnokształcącego o profilu „bezpieczeństwo publiczne”.
O tym, jak wygląda nauka w klasie mundurowej opowiedzieli gimnazjalistom nauczyciele
poszczególnych przedmiotów: kapitan Jarosław Beim – służba wojskowa, inżynier
pożarnictwa,
młodszy
brygadier
Arkadiusz
Wójcik
–
ochrona
przeciwpożarowa
i ratownictwo, nadkomisarz Piotr Lochyński – aspekty pracy w policji, nauczyciel
wychowania fizycznego Andrzej Działowski oraz jeden z uczniów klasy 2 profilu
„bezpieczeństwo publiczne” Maciej Tyborski.
Uczniowie gimnazjów mogli również obejrzeć pokazy walki wręcz, pokazy ratownictwa
współczesnego i survivalu, czy pokazy dźwigni transportowych.